Ochrona danych

Informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Twoje zaufanie do prawidłowej i odpowiedzialnej obsługi danych jest absolutnie niezbędne dla sukcesu naszych ofert online. Gromadzenie, przetwarzanie (w tym zapisywanie, zmiana, przekazywanie, blokowanie i usuwanie) i korzystanie z danych osobowych następuje tylko zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.

Chcielibyśmy krótko przedstawić nasze zasady w kwestii gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych.

§ 1 Dane osobowe

Dane osobowe odnoszą się do konkretnych cech osobistych lub faktycznych cech umożliwiających określenie osoby fizycznej, na przykład nazwisko osoby i adres oraz dane wykorzystywanej witryny, takie jak nazwa domeny i adres IP. Dane te mogą być wymagane podczas udziału w ankiecie lub losowaniu, lub po subskrypcji newslettera (patrz § 2 poniżej) i / lub odwiedzeniu naszej strony internetowej (patrz § §. 3 i 4).

§ 2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Z zasady, żadne dane osobowe nie są gromadzone, przetwarzane ani zapisane po odwiedzeniu strony catrice . Jeśli pojawi się prośba o podanie nazwiska, adresu e-mail lub innych danych osobistych (np. w przypadku udziału w ankiecie i losowaniu nagród, a także podczas subskrypcji newslettera), będziemy informować Cię o ich zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu tych danych i prosić wcześniej o twoją zgodę. O ile dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane, cosnova będzie postępować zgodnie z niemieckimi przepisami o ochronie danych. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody osoby zainteresowanej, chyba że będziemy do tego zmuszeni przez prawo na podstawie wyroku sądowego lub dekretu urzędowego.

Oto przykłady sytuacji, w których możemy być zmuszeni do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych :

Prize Draws: Jeżeli zdecydujesz się wziąć udział w jednym z naszych losowań, będziemy prosić o podanie ( 1 ) imienia i nazwiska, a także ( 2 ) daty urodzenia, (3) adresu email, (4 ) numeru telefonu i / lub ( 5) adresu pocztowego. Robimy to w tym celu aby móc poinformować Cię, na wypadek wygrania konkursu, a także w celu zagwarantowania, iż każdy uczestnik tylko raz bierze udział w losowaniu. Próby manipulowania losowaniem poprzez wpisywanie lub wielokrotne głosowanie może doprowadzić do wyeliminowania z konkursu lub zablokowania adresu IP, aby uniemożliwić dostęp do strony internetowej catrice .

Newsletter: Jeśli zapiszesz się na nasz newsletter, poprosimy Cię o podanie adresu e-mail. Newsletter będzie wysyłany na ten adres e-mail regularnie. Aby uzyskać więcej informacji będziesz mogła odnieść się do
<link 29,0,&L=0 - "rzcolorbox-content155 cboxElement">Terms of Use for the newsletter</link> w tym możliwość anulowania rezerwacji i usuwania swoich danych osobowych .

Special Services: W przypadku korzystania z innych usług specjalnych, które wymagają rejestracji, będziemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia Ci świadczeń najwyższej jakości.

§ 3 Dane serwera strony

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, czasowo rejestrujemy nazwę domeny lub adres IP komputera użytkownika, żądania plików klienta (nazwa pliku i URL), kod odpowiedzi http, stronę www, z której nas odwiedzasz, jak również datę i czas wizyty na okres czterech (4) dni roboczych. Taka rejestracja jest przeprowadzana w celu wykrycia nieprawidłowości lub ewentualnego nadużycia naszych ofert online i naszych usług telekomunikacyjnych / systemów, i tylko w zakresie w jakim jest to konieczne w celu ustalenia dalszych połączeń i / lub do celów rozliczeniowych. Ocena danych użytkowania w celu utworzenia jego indywidualnego profilu nie będzie miała miejsca. W przypadku awarii lub nadużycia naszej strony, zastrzegamy sobie prawo zgłoszenia tych danych do odpowiednich organów. Żadna inna transmisja Twoich danych nie będzie miała miejsca.

§ 4 Użycie ciasteczek

Co to ​​są pliki cookie ? Cookie to niewielka informacja tekstowa, zapisywana przez serwery WWW podczas odwiedzania strony internetowej i jest przechowywany tymczasowo na odpowiednim dysku twardym użytkownika . Domyślne parametry cookie pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Jeśli dany serwer zostanie wywołany ponownie przeglądarka użytkownika wysyła wcześniej otrzymane cookie z powrotem na serwer. Serwer jest wtedy w stanie ocenić informację osiągniętą w czasie tej procedury w różny sposób. Cookies różnego rodzaju są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jak cosnova wykorzystuje pliki cookie? Gdy po raz pierwszy odwiedzisz naszą  stronę, cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywane na dysku twardym użytkownika. Plik ten służy jedynie identyfikacji , czy  dany użytkownik odwiedził już wcześniej naszą stronę internetową czy nie. Cookies nie pobierają żadnych danych osobowych i są używane tylko do zbierania informacji statystycznych na temat danego użytkownika, jego pojedynczych lub powtarzających się wizyt na poszczególnych stronach.

Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookie, możesz również skorzystać z naszej strony bez plików cookie. Każda przeglądarka WWW może być skonfigurowana w taki sposób, aby nie zezwalać na zapisywanie cookies. W tym przypadku , chcielibyśmy tylko zwrócić twoją uwagę na fakt, iż odrzucenie funkcjonalnych cookie może sprawić, że korzystanie z witryny catrice będzie utrudnione, a niektóre funkcje mogą być dostępne tylko wtedy, gdy zastosowanie funkcjonalnych cookie jest dozwolone.

Google Analytics: Niektóre ze stron CATRICE mogą korzystać z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa plików cookie i może zapisać adres IP użytkownika w przypadku, gdy uruchomi się wtyczka. Dane, generowane przez cookies na temat sposobu korzystania użytkownika ze stron internetowych CATRICE (w tym adres IP), będą przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystać z tych informacji w celu zestawienia danych dotyczących korzystania z internetu, generowania raportów o aktywności użytkownika na stronach internetowych CATRICE oraz w celu usprawnienia i optymalizacji dalszych usług. Jeżeli wymaga tego prawo, Google będzie mogło również udostępniać te dane osobom trzecim, także w przypadku, gdy osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google będzie również ustanawiać połączenia między adresem IP użytkownika a innymi usługami Google. Poprzez dostęp do strony CATRICE użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które będą zbierane w opisany sposób i dla wspomnianych celów. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować ze zgody na gromadzenie i wykorzystanie danych przez Google. W odniesieniu do rejestracji adresów IP w Google Analytics, firma cosnova informuje, że korzysta z usługi Google z rozszerzenia "anonymizeIp ()" . A to oznacza, że adresy IP będą przetwarzane wyłącznie w skrócony sposób, aby zapobiec na ustanowienie bezpośredniego powiązania z osobą.

§ 5 Korekta danych

Jeśli z jakiegoś powodu obawiasz się, że Twoje dane są przechowywane w nieodpowiedni sposób lub chciałabyś je usunąć, skontaktuj się z nami przez  formularz kontaktowy

§ 6 Zwolnienie z odpowiedzialności

Na naszych stronach internetowych możesz znaleźć odniesienia do innych stron partnerów, którzy sami oferują witryny i usługi internetowe. Partnerzy ci mają zwykle własne zasady ochrony danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich deklaracje, o ile nie współpracują z cosnova. Aby uzyskać więcej informacji na temat ich praktyk ochrony danych, prosimy odnieść się do ich polityki bezpieczeństwa.

§ 7 Bezpieczeństwo danych

cosnova jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub nieuprawnionym ujawnieniom i gwarantować dokładne i prawidłowe korzystanie z danych, musimy zastosować środki techniczne i organizacyjne procedury w celu zabezpieczenia i ochrony danych, do których mamy dostęp online. Niemniej cosnova nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie danych ze względu na błędy w transmisji danych i / lub w wyniku nieuprawnionego dostępu osób trzecich.

§ 8 Prośby / Uwagi

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego jeśli będziesz mieć jakieś uwagi czy prośby dotyczące ochrony danych.

[poprzednie] ogólne warunki użytkowania i / lub  warunki zapisania się na newsletter Catrice  także maja zastosowanie do naszej obecności w internecie.