Vyhlásenie o ochrane dát

Informácie o zbere, zpracovaní a použití osobných údajov.

Vaša dôvera v správne a zodpovedné spracovanie Vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá, aby naše online ponuky úspešne fungovali. Ochrana dát preto pre nás zohráva veľmi dôležitú úlohu. Zber, spracovanie (zahŕňa uloženie, zmenu, prenos, blokovanie a mazanie údajov) a použitie Vašich osobných dát sa riadi podľa aktuálne platných nariadení a ustanovení.

Radi by sme Vám v skratke predstavili naše pravidlá pre zber, spracovanie a použitie Vašich osobných údajov.

§ 1 Osobné dáta

Osobné dáta sa vzťahujú na špecifické detaily ohľadne osobných alebo konkrétnych vlastností, ktoré sa týkajú špecifickej alebo upresniteľnej osoby, napríklad osobné meno, adresa alebo meno domény a IP adresa. Takéto dáta môžu byť požadované, pokiaľ sa zúčastňujete prieskumu, súťaže o ceny alebo pokiaľ sa registrujete pre príjem informačných letákov (viď § 2) a/alebo pokiaľ navštevujete našu webovú stránku (viď § 3 a 4).

§ 2 Zber, spracovanie a použitie osobných dát

Všeobecne nie sú dáta zbierané, spracovávané a/alebo uložené, pokiaľ iba navštevujete webové stránky Catrice. Pokiaľ ste požiadaný o poskytnutie Vášho mena, emailovej adresy alebo iných osobných dát pre špecifické ponuky (napr. pokiaľ sa zúčastňujete prieskumu, súťaže o ceny, alebo sa registrujete pre príjem informačného letáku), budeme Vás informovať o zbere, zpracovaní a použití Vašich dát a vopred si vyžiadame Váš súhlas. Pokiaľ sú osobné dáta zbierané, spracovávané alebo použité, cosnova sa riadi nemeckými predpismi o ochrane osobných dát. Osobné dáta nebudú zverejňované tretej osobe bez Vášho súhlasu, pokiaľ nie sme nútení tak konať podľa zákona na základe súdneho príkazu alebo oficiálneho úradného nariadenia.

Nižšie sú uvedené príklady prípadov, kedy môžeme požadovať Vaše osobné údaje:

Súťaže o ceny: pokiaľ sa rozhodnete zúčastniť sa jednej z našich súťaží o ceny, požiadame Vás o poskytnutie (1) Vášho mena, (2) dátumu narodenia, (3) emailovej adresy, (4) telefónneho čísla a/alebo (5) poštovej adresy. Tieto informácie sú nutné k tomu, aby sme Vás mohli informovať, pokiaľ vyhrajete cenu a taktiež aby sme zabezpečili, že sa každý zúčastní súťaže iba jeden krát. Pokusy zmanipulovať súťaž tým, že budete hlasovať alebo sa prihlásite viac krát, môžu viesť k vylúčeniu zo súťaže alebo k zablokovaniu IP adresy, aby bol obmedzený prístup na webové stránky Catrice. 

Informačný leták: pokiaľ sa zaregistrujete pre príjem informačného letáku cez e-mial, budete požiadaný poskytnúť Vašu e-mailovú adresu. Informačný leták Vám potom bude pravidelne prichádzať na túto emailovú adresu. Pre viac informácii (napr. možnosti odhlásenia a vymazania Vašich osobných dát) Vás odkážeme na podmienky použitia informačného letkáku Informácie o podmienkach.

Špeciálne služby: pokiaľ využijete iné špeciálne služby, ktoré vyžadujú registráciu, budeme osobné dáta zbierať, spracovávať a používať podľa nutnosti pre poskytnutie spomenutej služby.

§ 3 Použitie dát zo stránok

Pokiaľ navštívite našu webovú stránku, dočasne si zaznamenáme meno domény alebo IP adresu užívateľa, požiadovaný súbor zákazníka (názov súboru a URL), http kód odozvy, internetovú stránku, z ktorej ste nás navštívili rovnako ako aj čas a dátum Vašej návštevy po dobu 4 pracovných dní. Tieto záznamy slúžia len pre odhalenie poruchy alebo možného zneužitia našich online ponúk alebo služieb/systému telekomunikácii a to len do tej miery, do akej je nutné založiť nové spojenie a/alebo pre fakturáciu. Ohodnotenie Vašich dát pre používanie za účelom vytvorenia osobného profilu užívateľa sa neuskutoční. V prípade poruchy alebo zneužitia si rezervujeme právo nahlásenia orgánom činným v trestnom konaní. Ďalšie použitie alebo prenos Vašich dát spotreby tretej osobne sa neuskutoční. 

§ 4 Použitie Cookies

Čo sú to cookies? Cookie je malý textový súbor, ktorý je prenášaný www servermi pri návšteve webových stránok a je dočasne uložený na príslušnom hard drive užívateľa. Pokiaľ je spomenutý server navštívený znova, prehliadať utívateľa tieto cookies odošle automaticky späť na tento server. Server je potom schopný zhodnotiť rôznými spôsobmi informácie získané z tohto procesu. Cookies pomáhajú kontrolovať reklamné zdieľanie a zjednodušuje navigáciu na webových stránkach.

Ako cosnova implementuje cookies? Pri prvej návšteve nášho webu je cookie zaslaná a uložená na užívateľov hard drive. Cookies slúžia len k identifikácii, či užívateľ náš web navštívil už predtým alebo nie. Cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a neslúžiak hromadeniu štatistických informácii o návštevnosti užívateľa určených webových stránok.

Pokiaľ si neželáte využívať cookies, môžete použiť našu webovú stránku be cookies. Každý www prehliadať môže byť nastavený tak, aby odmietok cookies. V tomto prípade Vás musíme informovať, že odmietnutie cookies môže skomplikovať fungovanie niektorých funkcií, takže niektoré funkcie môžu byť dosputné len pokiaľ sú cookies povolené.

Google Analytics: Niektoré Catrice-kozmetické web stránky môžu používať Google nástroj Analytics, službu web-analýzy poskytovanú od Google Inc. (“Google”). Google nástroj Analytics používa Cookies a môže uložiť IP-adresu užívateľa v prípade jeho prihlásenia na stránku. Údaje získané cookies o užívateľovom spôsobe použitia Catrice-kozmetickej webovej stránky (vrátane IP adresy) budú prenesené na server spoločnosti Google v USA a tam uložené. Google bude používať tieto informácie za účelom zberu údajov pre Google o používaní internetu užívateľa a pre generovanie správ o aktivite užívateľa na Catrice-kozmetických webových stránkach, a aby sa optimalizovali ďalšie služby. V prípade, že to zákon bude vyžadovať, Google sprístupní tieto dáta i tretím osobám, alebo budú tieto dáta tretie strany spracovaváť rozhodnutím Googlu. Google bude tiež nadväzovať spojenie medzi IP-adresou užívateľa a ďalšími službami Google. Tým, že užívateľ navštívi Catrice-kozmetické stránky, zároveň súhlasí so spracovaním týchto údajov, ktoré budú zostavené o užívateľovi popísaným spôsobom a použité na uvedené účely. Užívateľ môže vzniesť kedykoľvek námietku k využívanie týchto údajov od Google. S ohľadom na registráciu IP adries pomocou služby Google Analytics Cosnova informuje, že táto služba bude mať Google  "anonymizeIp ()" rozšírenie. Na základe tejto IP adresy budú spracovávané iba základné údaje skráteným spôsobom, aby sa zabránilo zriadenie priameho spojenia s osobou.

§ 5 Oprava a sťahovenie dát

Pokiaľ sa z nejakého dôvodu obávate, že by sme mohli Vaše osobné dáta nesprávne uložiť alebo ich chcete zmazať, môžete kontaktovať nášho komisára pre ochranu dát a to cez nasledujúci kontaktný formulár Kontaktný formulár.

§ 6 Oslobodenie zodpovednosti za partnerské webové stránky

Na našich webových stránkach odkazujeme na niekoľko spolupracujúcich partnerov, ktorý môžu ponúkať webové stránky a webové služby. Týto partneri majú všeobecne svoje vlastné ustanovenia týkajúce sa ochrany dát. Z tohto dôvodu prehlasujeme, že nie sme zodpovední za ich prehlásenia, pretože nijako nesúvisia s cosnovou. Pre viac informácii sa obraťte na príslušných partnerov a ich politiku ochrany dát. 

§ 7 Bezpečnosť dát

Cosnova sa zaväzuje o bezpečnosti Vašich osobných údajov. Aby sme sa vyhli neautorizovaným vstupom alebo neautorizovanému odkrytiu a aby sme zaistili správnosť použitia týchto dát, zaviedli sme technické a organizačné procedúry na ochranu dát, ktoré sme získali online. Aj napriek tomu nemôže sa predpokladať, že cosnova bude zodpovedná za odkrytie dát z dôvodu chyby pri prenose a/alebo z dôvodu neautorizovaného vstupu tretej osoby.

§ 8 Požiadavky/návrhy

Neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár kontaktný formulár, pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo návhry ohľadne ochrany dát.

Tieto nasledujúce dokumenty sú tieť platné pre použitie našej internetovej podoby.

Všeobecné podmienky použitia a/alebo  Informácie o podmienkach.