Oznámení o ochraně osobních údajů Catrice

Ochrana dat

Společnost cosnova GmbH (dále jen „my“) si váží vašeho zájmu o naši společnost a naše produkty. Vzhledem k tomu je pro nás důležité, abyste se při návštěvě našich webových stránek (dále jen „webové stránky“) cítili bezpečně, a to i z hlediska ochrany vašich osobních údajů.

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o kategorii, rozsahu a účelu osobních údajů, které zpracováváme při používání našich webových stránek, včetně všech podstránek. Pokud si přejete na našich webových stránkách používat určité služby, např. hodnocení našich produktů nebo seznam přání, budou osobní údaje zpracovány. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které mohou souviset s vaší osobou, např. jméno, adresa, e-mailové adresy a chování uživatele.

Tyto zásady ochrany osobních údajů také obsahují informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s našimi stránkami sociálních médií.

Chcete-li zjistit, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete přejít přímo na příslušná témata prostřednictvím následujících odkazů. Tyto zásady ochrany osobních údajů si také můžete přečíst, uložit a vytisknout jako úplný dokument.

1. Informace o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů

a) Správce

Správcem, jak je definován v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a v dalších vnitrostátních právních předpisech členských států o ochraně osobních údajů, jakož i v jiných právních předpisech o ochraně osobních údajů, je:

cosnova GmbH
Am Limespark 2
65843 Sulzbach, Německo
Telefonní číslo: 00496196761560
e-mail: info@cosnova.com

Více informací o nás najdete v sekci imprint.

(b) Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je:

Moritz Görmann
CTM-COM GmbH
Marienburgstraße 27
D-64297 Darmstadt
Telefonní číslo: 00496151394272
Fax: 00496151394277
www.ctm-com.de

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

Pokud používáte webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud nám informace nezasíláte žádným jiným způsobem, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč odesílá na náš server. Shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom zobrazili naše webové stránky ve verzi a jazyce, které jsou pro vás vhodné k zajištění stability a bezpečnosti, a abychom připravili obecné zprávy o používání našich webových stránek (právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 lit. f) GDPR):

 • IP adresa

 • datum a čas žádosti

 • obsah žádosti (konkrétní stránka)

 • webové stránky, z nichž žádost pochází

 • prohlížeč

 • operační systém

Výše uvedené údaje budou bezodkladně vymazány, pokud již nejsou vyžadovány pro výše uvedené účely, a nejpozději do 30 dnů od jejich shromáždění.

Pokud nám poskytnete další osobní údaje, např. v průběhu registrace, v kontaktním formuláři, průzkumu, soutěže nebo za účelem plnění smlouvy, použijeme tyto údaje pro specifikované účely, pro správu zákazníků a – pokud je to nutné – pro zpracování a účtování jakýchkoli obchodních transakcí, ve všech případech v rozsahu požadovaném pro tento účel.

Pokud používáte naše digitální testery, určíme vaši přibližnou polohu (s přesností přibližně 50 km) podle IP adresy, která byla anonymizována zkrácením, a naskenováním QR kódu určíme, se kterou verzí našeho prodejního místa komunikujete. Tyto údaje se používají výhradně pro statistické účely a nejsou kombinovány s jinými údaji.

Pokud nás kontaktujete e-mailem (např. na výše uvedené adrese) nebo jinými prostředky (např. Messenger), osobní údaje přenesené pomocí vaší e-mailové zprávy budou uloženy. Údaje nebudou sdíleny s třetími stranami. Údaje budou zpracovávány výhradně pro účely zpracování konverzace.

Právním základem pro zpracování údajů předávaných v průběhu zasílání zprávy je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit.1 b a f GDPR. Tyto údaje budou použity výhradně ke zpracování kontaktu; to zahrnuje také náš nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou vyžadovány pro účel, pro který byly shromážděny, což je případ, kdy příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace skončí, jakmile bude jasné, že příslušná záležitost byla definitivně vyjasněna.

3. Soubory cookie a podobné technologie

Kromě výše uvedených údajů jsou soubory cookie ukládány ve vašem počítači, když používáte naše webové stránky. Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené na vašem pevném disku v souladu s prohlížečem, který používáte a prostřednictvím kterého jsou určité informace přenášeny straně, která soubory cookie nastavuje (v tomto případě námi). Soubory cookie nemohou spouštět programy nebo přenášet viry do vašeho počítače. Jsou využívány k tomu, aby internetová nabídka byla celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

Naprostá většina souborů cookie je nastavena pouze s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 S 1 písm. GDPR). U ostatních souborů cookie je právním základem náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 S 1 písm. f GDPR). Náš banner se soubory cookie vás informuje, které soubory cookie spadají do které kategorie.

(a) Obecné informace

Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookie a jejich rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

 • Dočasné soubory cookie. Dočasné soubory cookie jsou automaticky odstraněny, když zavřete prohlížeč. To zahrnuje zejména relační soubory cookies. Ukládají takzvané ID relace, které umožňují přiřadit společné relaci různé požadavky z vašeho prohlížeče. Tímto způsobem bude váš počítač automaticky rozpoznán při příští návštěvě našich webových stránek. Relační soubory cookies se odstraní, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč. V tomto typu souboru cookie lze například uložit obsah nákupního košíku v online obchodě nebo stav přihlášení.

 • Trvalé soubory cookie. Trvalé soubory cookie se automaticky odstraňují po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli odstranit v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

(b) Nastavení prohlížeče

Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých přání a např. odmítnout přijetí souborů cookie třetích stran nebo všechny soubory cookie. Uložené soubory cookie lze odstranit v nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že vám to může zabránit v používání všech funkcí těchto webových stránek.

(c) Seznam souborů cookie

Seznam souborů cookies a srovnatelných technologií naleznete na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

(d) Odvolání souborů cookie

Pod následujícím odkazemNastavení souborů cookiemůžete odvolat svůj souhlas se soubory cookies nastavenými do budoucna.

4. Sdílení osobních údajů obecně

a) Sdílení s poskytovateli služeb

U některých činností zpracování údajů někdy využíváme poskytovatele služeb, kteří jsou vázáni našimi pokyny a kteří bez výjimky zpracovávají údaje naším jménem a podle našich pokynů (zpracování smluvně).

b) Zveřejnění informací orgánům veřejné moci, poškozeným stranám a pro účely soudního řízení

Pokud je to vyžadováno pro objasnění nezákonného nebo podvodného používání našich webových stránek nebo pro účely soudního stíhání, budou osobní údaje v příslušných případech předány orgánům činným v trestním řízení a poškozeným třetím stranám. K tomu však dojde pouze tehdy, existují-li náznaky nezákonného nebo podvodného chování.

K předání může také dojít, pokud slouží k vymáhání podmínek používání nebo jiných smluv. Jsme také ze zákona povinni na vyžádání poskytnout informace určitým veřejným orgánům. Jedná se o orgány činné v trestním řízení, orgány, které řeší správní delikty, které jsou předmětem pokut, a daňové orgány.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. b, čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. c, čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. d a čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. d a čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR.

(c) Zveřejnění v kontextu transakcí společnosti

V průběhu dalšího rozvoje našeho podnikání se může struktura naší společnosti změnit v důsledku změn právní formy, založení, nákupu nebo prodeje dceřiných společností, částí společností nebo součástí. V případě takových transakcí mohou být informace o zákaznících sdíleny s nabyvatelem nebo právním nástupcem, společně s částí podniku, která má být převedena.

Vždy, když jsou osobní údaje sdělovány v rozsahu popsaném výše, zajistíme, aby se tak stalo v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

(d) Zveřejnění příjemcům mimo EU

Je možné, že osobní údaje můžeme předávat do zemí mimo EU („třetí země“). Jakékoli předávání údajů příjemci ve třetí zemi bude probíhat v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Pokud Evropská komise nerozhodla, že ve třetí zemi existuje adekvátní úroveň ochrany, přijmeme odpovídající bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že vaše údaje budou dostatečně chráněny. Toho lze dosáhnout zejména uzavřením dohod o zpracování údajů, které obsahují standardní doložky EU o ochraně údajů, a poskytnutím vhodných záruk v souladu s rozhodnutím Evropské komise (k dispozici na adrese: Standard Contractual Clauses (SCC) (europa.eu)). Kontaktujte nás prosím pro další podrobnosti, jako je text standardních smluvních doložek EU.

(e) Správce souhlasu

Na našich webových stránkách jsme integrovali nástroj pro správu souhlasu „Správce souhlasu“ (www.consentmanager.net) společnosti Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Sweden, info@consentmanager.net), abychom mohli žádat o souhlas se zpracováním dat, používáním souborů cookie nebo podobných funkcí. S pomocí „Správce souhlasu“ máte možnost udělit nebo odmítnout svůj souhlas s určitými funkcemi na našich webových stránkách, např. za účelem integrace externích prvků, integrace streamovaného obsahu, statistické analýzy, měření rozsahu a personalizované reklamy. S pomocí „Správce souhlasu“ můžete udělit nebo odmítnout svůj souhlas pro všechny funkce nebo udělit svůj souhlas pro individuální účely nebo jednotlivé funkce. Můžete také změnit nastavení, která jste provedli, retrospektivně. Účelem integrace „Správce souhlasu“ je přenechat rozhodnutí o výše uvedených věcech uživatelům našich webových stránek a nabídnout jim příležitost změnit nastavení, která již byla učiněna, v rámci jejich dalšího používání našich webových stránek. V průběhu používání „Správce souhlasu“ jsou zpracovávány osobní údaje a informace o použitých zařízeních, jako je IP adresa.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. c ve spojení s čl. 6 odst. 3 S. 1 písm. a ve spojení s čl. 7 odst. 1 GDPR.

(f) Kvalifikace

Na našich webových stránkách využíváme služby společnosti Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA k provádění průzkumů spokojenosti zákazníků, produktů a značek. Provádíme průzkumy spokojenosti s cílem neustále vyvíjet a zlepšovat naše produkty a služby. Když se účastníte průzkumu spokojenosti, zpracovává se pouze tzv. „Iog data”“ (datum a časové razítko/informace o vašem prohlížeči a nastavení vašeho prohlížeče/informace o vašem zařízení/údaji o používání). Účast v průzkumu spokojenosti je dobrovolná. Pokud se nechcete zúčastnit průzkumu spokojenosti, můžete jednoduše zavřít vyskakovací okno průzkumu. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 bod písm. a) GDPR.

Chcete-li se dozvědět více o společnosti Qualtrics LLC a o tom, jak společnost Qualtrics zpracovává osobní údaje, navštivte https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

5. Sociální plug-iny, integrace obsahu třetích stran

a) Obecné informace

Naše webové stránky mohou také obsahovat nabídky třetích stran. Pokud kliknete na takovou nabídku, předáme údaje příslušnému poskytovateli v požadovaném rozsahu (např. informaci, že jste tuto nabídku nalezli s námi, a případně další informace, které jste již uvedli pro tento účel na našich webových stránkách).

b) Sociální plug-iny

Když na našich webových stránkách používáme tzv. „sociální plug-iny“ ze sociálních sítí, jako jsou Meta Platforms Ireland Limited nebo Twitter, integrujeme je následovně:

Když navštívíte naše webové stránky, sociální plug-iny jsou zakázány, což znamená, že provozovatelům těchto sítí nedochází k přenosu žádných dat. Pokud si přejete použít některou ze sítí, klikněte na příslušný sociální plug-in, abyste navázali přímé spojení se serverem příslušné sítě.

Pokud máte uživatelský účet na této síti a jste přihlášeni v době aktivace sociálního plug-inu, může síť propojit vaši návštěvu na našich webových stránkách s vaším uživatelským účtem. Pokud tomu chcete zabránit, před aktivací sociálního plug-inu se prosím ze sítě odhlaste.

Když aktivujete sociální plug-in, síť předá obsah, který bude k dispozici, přímo do vašeho prohlížeče, který jej vloží do našich webových stránek. Za této situace mohou probíhat také předání údajů, která jsou iniciována a řízena příslušnou sociální sítí. Vaše připojení k sociální síti, předávání dat mezi sítí a vaším systémem a vaše interakce na této platformě se řídí výhradně zásadami ochrany osobních údajů příslušné sítě.

Pokud kliknete na odkaz k nabídce nebo aktivujete sociální plug-in, je možné, že osobní údaje mohou být předány poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, kteří podle názoru Evropské unie („EU“) nezaručují „adekvátní úroveň ochrany“ pro zpracování osobních údajů splňující normy EU. Mějte to prosím na paměti, než kliknete na odkaz nebo aktivujete sociální plug-in, který spustí předávání vašich údajů.

Sociální plug-in zůstane aktivní, dokud jej nedeaktivujete nebo neodstraníte soubory cookie.

c) Videa na Youtube

Do naší online nabídky jsme zahrnuli YouTube videa na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o optimalizaci naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 bod písm. f) GDPR), která jsou uložena na http://www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Ty jsou všechny integrovány v „rozšířeném režimu ochrany údajů“, tj. YouTube nejsou předávány žádné údaje o vás jako uživateli, pokud nepřehráváte videa. Údaje uvedené v následujícím odstavci budou přenášeny pouze při přehrávání videí. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

Když navštívíte webové stránky, YouTube získá vaši IP adresu a informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našeho webu. K tomu dochází bez ohledu na to, zda jste přihlášeni k uživatelskému účtu poskytovanému YouTube, nebo zda takový uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni u společnosti Google, vaše údaje budou propojeny přímo s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byl váš profil propojen s YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo poptávkově orientovaného návrhu svých webových stránek. Taková analýza se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy, která odpovídá jejich potřebám, a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a musíte kontaktovat YouTube, abyste mohli toto právo uplatnit.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů ze strany YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Zde také naleznete další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

d) Google Maps

Na těchto webových stránkách využíváme nabídku Google Maps na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o optimalizaci naší online nabídky, jak je definováno v čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR). To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožňuje vám pohodlně používat funkci mapy, např. při používání našeho vyhledávače prodejen.

Když navštívíte webové stránky, společnost Google obdrží vaši IP adresu a informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našich webových stránek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda jste přihlášeni k uživatelskému účtu poskytovanému Google, nebo zda takový uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni u společnosti Google, vaše údaje budou propojeny přímo s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby vaše údaje byly přiřazeny k vašemu profilu u společnosti Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo poptávkově orientovaného návrhu svých webových stránek. Taková analýza se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy, která odpovídá jejich potřebám, a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a musíte kontaktovat společnost Google, abyste toto právo mohli uplatnit.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem plug-inu najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Naleznete zde také další informace o svých právech a možnostech nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(e) Používání Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách také používáme funkci reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Tato funkce je navržena tak, aby chránila naše webové stránky před útoky na základě nejmodernější technologie, zejména za účelem rozlišení, zda je vstup proveden fyzickou osobou nebo podvodně prostřednictvím stroje a automatizovaného zpracování. Služba zahrnuje zpracování požadavku na web, IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku a jeden nebo několik souborů cookie, které mohou identifikovat váš prohlížeč. Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu určit individuální odpovědnost na internetu, vyhnout se zneužití a nevyžádané poště a chránit naše webové stránky před útoky. V rámci používání služby Google reCAPTCHA mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. v USA a dalších společnostech skupiny Google Group po celém světě.

Další informace o společnosti Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Google můžete kontaktovat na adrese:  data-access-requests@google.com .

(f) Sociální plug-iny společností Meta Platforms Ireland Limited a Google Ireland Limited

Naše webové stránky mohou používat sociální plug-iny od společnosti Meta Platforms Ireland Limited (Irsko).

Když navštívíte stránku, která obsahuje takový zásuvný modul a je aktivován, váš prohlížeč se připojí k poskytovateli zásuvného modulu a obsah se načte z těchto stránek. Vaše návštěva těchto webových stránek proto může být sledována společnostmi Meta Platforms Ireland Limited a Google Ireland Limited, i když aktivně nepoužíváte funkci sociálního plug-inu. Pokud máte účet na Facebooku nebo Google, můžete ke sdílení informací s přáteli použít takový sociální plug-in. Nemáme žádný vliv na obsah zásuvných modulů a přenos informací.

Společnost Meta Platforms Ireland Limited poskytuje podrobné informace o rozsahu, povaze, účelu a dalším zpracování vašich údajů na adrese https://www.facebook.com/about/privacy. Zde také naleznete další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí.

g) Instagram

Tyto webové stránky také integrují plug-iny ze sociální sítě Instagram („Instagram“). Instagram je služba nabízená společností Meta Platforms Ireland Limited (Irsko). Zásuvný modul pro Instagram můžete rozpoznat pomocí tlačítka „Instagram“ na naší stránce. Pokud během přihlášení ke svému účtu na Instagramu kliknete na tlačítko Instagram, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Instagramu. Díky tomu může Instagram korelovat vaši návštěvu našich stránek s vaším účtem. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich použití na Instagramu. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy.

h) Commerce Connector

Obsah společnosti Commerce Connector může být integrován do naší online nabídky. Činíme tak na základě čl. 6 odst. odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR, což je náš zájem o to, aby naše stránky byly atraktivní díky integraci obsahu třetích stran. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Commerce Connector: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

6. Hodnocení dat o používání („sledování“) a informace související s používáním („(re)targeting“)

a) Obecné informace

Obsah našich webových stránek chceme co nejvíce přizpůsobit vašim zájmům a zlepšit tak naše služby. Používáme tzv. sledovací technologie k identifikaci preferencí používání a obzvláště oblíbených oblastí webových stránek.

Používáme tzv. (re-)targetingové technologie, abychom mohli náš online marketing (např. bannerovou reklamu) lépe přizpůsobit vašim zájmům souvisejících s používáním. Tyto informace se čtou a používají při návštěvě jiných webových stránek, které spolupracují s poskytovateli těchto (re-)targetingových technologií, aby vám bylo možné poskytnout informace, které co nejvíce souvisejí s vašimi zájmy.

Pokud jsou výše uvedené technologie používány, soubory cookie na našich webových stránkách a (v případě retargetingu) na webových stránkách třetích stran zaznamenají váš zájem o naše produkty a služby. To zahrnuje použití náhodných identifikátorů (tzv. identifikátorů souborů cookie), které nespojujeme s vaším jménem, adresou nebo podobnými informacemi, i když jsou nám tyto informace známy (např. ze stávajícího smluvního vztahu), pokud s tím nesouhlasíte.

(b) Google Analytics (základní verze)

Za účelem navrhování webových stránek v souladu s požadavky a jejich neustálé optimalizace na základě čl. 6 odst. 1, S 1 lit. f GDPR používáme základní verzi služby Google Analytics, webové analytické služby společnosti Google Ireland Limited. („Google“). Google Analytics používá soubory cookie (textové soubory), které jsou uloženy ve vašem počítači a které nám umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Společnost Google použije tyto informace naším jménem k vyhodnocení vašeho používání webových stránek a k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách. Společnost Google zpracovává údaje shromážděné prostřednictvím „základní verze“ služby Google Analytics výhradně na základě našich pokynů a pro naše účely. Pokud jsou údaje shromážděné prostřednictvím služby Google Analytics používány pro reklamní technologie společnosti Google (např. Google Remarketing) a v tomto případě jsou také zpracovávány společností Google pro její vlastní účely a/nebo pro účely třetích stran, bude takové zpracování probíhat pouze tehdy, pokud jste dali svůj souhlas s používáním takové reklamní technologie na webových stránkách.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. To umožňuje dále zpracovávat IP adresy ve zkrácené formě, a tím vyloučit možnost osobní identifikace zkrácených adres. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Vezměte však prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat plnou funkčnost těchto webových stránek. Můžete také společnosti Google zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a týkajících se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací plug-inu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, společnost Google Ireland Limited odsouhlasila se společností Google takzvané standardní doložky o ochraně údajů. Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 S.1 písm. f GDPR.

c) Google Marketing

Produkty Google Marketing (např. Search Ad, Display & Video 360) používáme pouze s vaším výslovným souhlasem, který můžete deklarovat kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ v banneru se soubory cookie na webových stránkách. Váš souhlas ukládáme do souborů cookie na vašem koncovém zařízení, takže nebudete požádáni o souhlas pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a z právních důvodů spolu s IP adresou a časem na našich serverech; pokud svůj souhlas odvoláte, tyto informace vymažeme nebo omezíme jejich zpracování. Společnost Google používá osobní údaje k personalizaci reklam a soubory cookie lze použít pro personalizovanou i nepersonalizovanou reklamu. Další informace jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

(d) Content Square

Tyto webové stránky používají technologie ContentSquare S.A.S ke shromažďování údajů o interakcích návštěvníka webových stránek v pseudonymizované formě pro marketingové účely a k optimalizaci uživatelské přívětivosti webových stránek pomocí souborů cookie. Informace generované souborem cookie o vašem používání webových stránek jsou obvykle přeneseny na server ContentSquare a tam uloženy. IP adresa přenášená vaším prohlížečem není sloučena s jinými daty služby ContentSquare. Služba ContentSquare zaručuje zkrácení vaší IP adresy.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit tím, že odpovídajícím způsobem upravíte software svého prohlížeče; chtěli bychom však zdůraznit, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce našich služeb v plném rozsahu.

(e) Tealium

Tealium Audience Stream. Na našich webových stránkách používáme službu „Tealium Audience Stream“ společnosti Tealium Inc. se sídlem na adrese Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Spojené království (Tealium), která zpracovává údaje, z nichž se vytvářejí uživatelské profily za použití pseudonymů, které mohou osobu sledovat v rámci různých zařízení. Jsou například shromažďovány následující informace: zobrazené reklamy a reklamy, na něž bylo kliknuto, články, reklama, počet návštěvníků, předmět stránky atd.

Právním základem je váš souhlas, čl. 6 1 S. 1 písm. a GDPR. Můžete také kdykoli vznést námitku proti shromažďování a ukládání údajů pro účely webové analýzy a reklamy prostřednictvím http://tealium.com/privacy/.

Tealium iQ (Systém správy tagů). Tealium iQ (Tag Management System) Tyto webové stránky používají systém pro správu značek (Tag Management System, TMS), službu poskytovanou společností Tealium Inc. se sídlem na adrese Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Spojené království (Tealium), pro dynamické nastavení částí webové stránky. Systém TMS je nezbytný pro poskytování našich služeb, a proto jej nelze deaktivovat. Soubory cookie mají trvání 12 měsíců. Právním základem je legitimní zájem podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f nařízení GDPR, konkrétně sledování našich obchodních účelů.

f) Pinterest

V rámci naší online nabídky je do našich webových stránek integrován tzv. „Pinterest Tag“ (snippet individuálního kódu) společnosti Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA, („Pinterest“) na základě čl. 6 odst. 1 S.1 lit. f GDPR, vzhledem k našemu oprávněnému zájmu na analýze a optimalizaci naší online nabídky a také k využívání našich kampaní Pinterestu zaměřených na poptávku. Pokud uživatel aplikace Pinterest uvidí nebo klikne na reklamu, budou sledovány další akce a cílové skupiny, které projevily zájem. Používáním těchto informací můžeme zajistit, aby se reklamy Pinterest zobrazovaly pouze uživatelům Pinterestu, kteří již projevili zájem o naše služby a aby odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatele. Tyto údaje nám pomáhají měřit konverzi každé kampaně. Tyto údaje se používají pro statistické účely a pomáhají nám optimalizovat kampaně.

Shromážděné údaje neumožňují žádné závěry o totožnosti příslušného uživatele. Údaje se shromažďují o informacích o zařízení, použitém operačním systému, IP adrese použitého zařízení, čase, typu a obsahu kampaně, reakci na příslušnou kampaň a ID zařízení sestávajících z jednotlivých funkcí zařízení. To nám umožňuje rozpoznat vaše zařízení na našich webových stránkách.

Údaje jsou uchovávány v souladu s právními lhůtami uchovávání a poté automaticky vymazány. Pokud se přihlásíte ke svému účtu Pinterest poté, co navštívíte naše webové stránky nebo navštívíte naše webové stránky, když jste přihlášeni, je možné, že tyto údaje budou uloženy a zpracovány společností Pinterest. Společnost Pinterest může tyto údaje propojit s vaším účtem Pinterest a také je může používat pro své vlastní reklamní účely. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Proti tomuto konkrétnímu zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku buď deaktivací https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data příslušných nastavení v části „Přizpůsobení“ ve vašem účtu Pinterest, nebo kliknutím na Odhlásit se.

(g) The Trade Desk

Používáme technologii retargetingu The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom („The Trade Desk“). Tato funkce slouží k zobrazování zájmově orientovaných reklam návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě The Trade Desk. Pokud byl souhlas udělen prostřednictvím banneru souborů cookie, váš prohlížeč při návštěvě našich webových stránek uloží soubory cookie a podobné technologie, které vám umožní být rozpoznáni, když navštívíte webové stránky, které jsou součástí reklamní sítě The Trade Desk. Tyto stránky vám pak mohou zobrazovat reklamy související s obsahem, který jste si dříve prohlíželi na webových stránkách pomocí technologie přesměrování The Trade Desk. Podle vlastních informací shromažďuje The Trade Desk pseudonymizované údaje v tomto procesu.

Pokud stále nechcete používat tuto funkci přesměrování, můžete ji deaktivovat. Upozorňujeme, že deaktivace musí být provedena samostatně pro každý prohlížeč nebo zařízení pomocí jedné z následujících metod: (i) prostřednictvím ikony AdChoices v reklamním banneru, (ii) prostřednictvím https://www.youronlinechoices.com, (iii) přímo na The Trade Desk na https://www.adsrvr.org, (iv) pro mobilní aplikace: https://www.networkadvertising.org/mobile-choice a https://www.aboutads.info/choices. Kromě toho můžete odvolat svůj souhlas s nastavením souborů cookie v budoucnu pod následujícím odkazem Nastavení souborů cookie.

Další informace o technologii retargetingu The Trade Desk, zásadách ochrany osobních údajů The Trade Desk a možnostech odhlášení naleznete na adrese: https://www.thetradedesk.com/us/privacy.

(h) Dynamic Yield

Používáme služby společnosti Dynamic Yield Ltd. (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, Anglie, RG7 1NT). Díky nástroji pro doporučení Dynamic Yield je naše webová nabídka optimalizována na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, aby vaše návštěva webových stránek mohla být změněna na personalizovaný zážitek prostřednictvím přizpůsobených doporučení a obsahu. Obsah stránek, který si prohlížíte, používáme k doporučování ekvivalentních nebo tematicky souvisejících produktů nebo jiného obsahu, který se vás týká.

Společnost Dynamic Yield shromažďuje pseudonymizované informace o vašich aktivitách používání na našich stránkách. Používáme soubory cookie, které ukládají pouze pseudonymizované informace pod náhodně vygenerovaným ID (pseudonym). Vaše IP adresy budou uloženy pouze anonymně. Přímé osobní spojení proto není možné.

Souhlas udělený v souvislosti s používáním služby Dynamic Yield lze zde kdykoli odvolat zrušením výběru kategorie „Osobní soubory cookie“. Odvolat zde: Nastavení souborů cookie. Další informace o technologii sledování naleznete na následujícím odkazu: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/.

Údaje vyhodnocujeme zejména pro následující účely:

Provádění porovnání výkonnosti nebo ziskovosti našich webových stránek, počítání návštěvníků, sledování povědomí, například o online reklamě zveřejněné na webových stránkách, partnerských a přidružených programech, obsahu rich media nebo speciálních kampaních, měření oblastí webových stránek, které jsou pro vás obzvláště atraktivní, hodnocení původu online uživatelů za účelem lokální optimalizace naší nabídky

i) Interaktivní digitální asistent (Zoovu)

Tato webová stránka nabízí interaktivního digitálního asistenta. Tuto službu zajišťuje společnost Zoovu (Německo) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlín, Německo. Tento nástroj používáme na vlastní zodpovědnost a uzavřeli jsme se společností Zoovu dohodu o ochraně osobních údajů s tím, že údaje našich zákazníků mohou být zpracovávány pouze na základě našich pokynů, nesmí být sdíleny s třetími stranami a musí být dostatečně technicky chráněny.

Když používáte tuto službu a pokud jste nám k tomu dali souhlas, např. poskytnutím souhlasu prostřednictvím banneru pro sledování, shromažďujeme následující údaje o používání:

 • Údaje o používání: údaje o používání: (služby Digital Assistant, zodpovězení otázek, navigace, doporučení produktů, nákupy)

 • použitý prohlížeč / operační systém / zařízení

 • Referenční zdroj

Údaje o používání shromážděné (pomocí ID souboru cookie) se používají ke zlepšení zkušeností s Digital Assistant, pro technické účely a ke zlepšení služby. Vaše IP adresa nebude shromážděna. Není proto možné odvodit totožnost uživatele z použitého ID.

Pokud jste nám k tomu neudělili povolení, např. odmítnutím souhlasu prostřednictvím sledovacího banneru, budou nastaveny pouze ty soubory cookie, které jsou nezbytné k poskytování služby, ale nedojde zde ke sledování používání, jak je popsáno výše.

(j) Bazaarvoice

Kromě toho využíváme služby poskytované společností Bazaarvoice Inc., Austin, Spojené státy, abychom poskytovali funkce hodnocení a vyhodnocovali zjištění. Hodnocení je dobrovolné a lze jej provést zadáním přezdívky. Nemusíte uvádět své jméno. Používáme také další funkce nabízené společností Bazaarvoice: Prozkoumat obsah sociálních médií, který je označen naším obsahem, webovými stránkami a přítomností na sociálních médiích, zkontrolovat, zda se určitý obsah vyplatí tam sdílet, kontaktovat autory příspěvků, nahrát obsah a integrovat jej do našich účtů na sociálních sítích. Náš poskytovatel služeb, Bazaarvoice, může také zpracovávat vaše osobní údaje ve Spojených státech. V tomto ohledu jsme se společností Bazaarvoice uzavřeli standardní doložky o ochraně údajů. Další informace o tom, jak společnost Bazaarvoice zpracovává vaše údaje, naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů na adrese https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

(k) Linkster

Na této stránce používáme sledovací technologii společnosti Linkster GmbH, Colonnaden 5, 20354 Hamburg k měření, vizualizaci a fakturaci poznatků v partnerstvích a reklamních kanálech.

Pokud jste poskytli svůj souhlas prostřednictvím banneru souborů cookie, soubory cookie jsou nastaveny ve vašem prohlížeči, které jsou přečteny v případě transakce. Odeslané informace zahrnují adresu URL webové stránky, na které je reklamní materiál umístěn (URL referer), identifikátor prohlížeče (uživatelský zástupce) vašeho zařízení (včetně informací o typu zařízení a operačním systému), IP adresa zařízení (tato IP adresa je námi před uložením hašována), Hlavička HTTP (datový paket automaticky přenesený vaším prohlížečem s různými technickými informacemi), čas žádosti a pokud byly dříve uloženy v zařízení, soubor cookie s jeho obsahem. V případě potřeby lze uložené dotykové body kompilovat do řetězce sekvencí (cesta uživatele). V případě žádosti o akci obvykle přeneseme a uložíme také číslo objednávky a hodnotu košíku vaší objednávky. Kromě toho lze přenášet a ukládat následující hodnoty: Vaše číslo účtu, informace o novém zákazníkovi, věk a pohlaví a informace, které jste uvedli v zákaznickém průzkumu.

Shromažďování a zpracování údajů o sledování lze také deaktivovat kliknutím na tento odkaz pro odhlášení sledování: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do.

Zobrazení vašich dat: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do.

Právním základem pro naše zpracování je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR.

(l) Snapchat

Na našich webových stránkách používáme „Snapchat Pixel“ společnosti Snap Inc., 63 Market Street, Benátky, CA 90291, USA („Snapchat“). Pokud jste souhlasili prostřednictvím banneru souborů cookie, bude sledovat chování uživatelů k vyhodnocení účinnosti reklam Snapchat pro statistické účely a účely průzkumu trhu a k optimalizaci reklamních opatření. Údaje jsou uloženy a zpracovávány společností Snapchat, aby bylo možné připojení k příslušnému profilu uživatele a společnost Snapchat může tyto údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů společnosti Snapchat. Můžete povolit společnosti Snapchat a jejím partnerům zobrazovat reklamy na platformě Snapchat a mimo ni. Tyto operace zpracování probíhají výhradně při udělení souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Snapchat na adrese https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

(m) Facebook Business Tools a Facebook Ads Manager, sdílení údajů o událostech

Používáme Facebook Business Tools a Facebook Ads Manager, které poskytuje společnost Meta Platforms Ireland Limited (Irsko). Umožňují nám definovat, kdy a kde by měly být reklamy umístěny na Facebooku, Instagramu a na webových stránkách, a sledovat, jak úspěšné jsou naše reklamní kampaně. V tomto kontextu zveřejňujeme takzvaná "event data" pro cílení našich reklamních kampaní se souhlasem, který jste udělili prostřednictvím našeho banneru se soubory cookie, článek 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR. Tyto údaje jsou sdíleny pouze v hašované formě. Zahrnují zejména vaši e-mailovou adresu, PSČ a město.

Třetí strany, včetně společnosti Meta Platforms Ireland Limited, mohou používat soubory cookie, sledovací pixely a další úložné technologie prostřednictvím Facebook Business Tools za účelem zaznamenávání nebo získávání informací z našich webových stránek a jiných stránek na internetu a poté tyto informace používat k poskytování řešení měření a cílení reklamy.

(n) Meta Platforms Ireland Limited Retargeting (Website Custom Audience)

Do těchto webových stránek je integrován pixel společnosti Meta Platforms Ireland Limited (Custom Audience sledovací pixel). Pokud jste poskytli svůj souhlas, tento pixel shromažďuje informace o používání těchto webových stránek (např. informace o zobrazených položkách) námi a společností Meta Platforms Ireland Limited ve společné odpovědnosti a přenáší je společnosti Meta Platforms Ireland Limited. Tyto informace mohou být přiřazeny vám osobně pomocí jiných informací, které o vás společnost Meta Platforms Ireland Limited uložila, například z důvodu vašeho vlastnictví účtu na sociální síti „Facebook“. Informace shromážděné prostřednictvím pixelu mohou být použity k zobrazení zájmově orientované reklamy na našich nabídkách na vašem účtu na Facebooku (retargeting). Informace shromážděné prostřednictvím pixelu mohou být také agregovány společností Meta Platforms Ireland Limited a agregované informace mohou být použity společností Meta Platforms Ireland Limited pro její vlastní reklamní účely a pro reklamní účely třetích stran. Společnost Meta Platforms Ireland Limited může například odvodit určité zájmy z vašeho chování při procházení těchto webových stránek a může tyto informace použít také k propagaci nabídek třetích stran. Společnost Meta Platforms Ireland Limited může také kombinovat pixelové informace s dalšími informacemi, které o vás společnost Meta Platforms Ireland Limited shromáždila prostřednictvím jiných webových stránek a/nebo v souvislosti s vaším používáním sociální sítě „Facebook“, aby mohl být profil o vás uložen u společnosti Meta Platforms Ireland Limited. Tento profil může být použit pro reklamní účely. Společnost Meta Platforms Ireland Limited nese výhradní odpovědnost za trvalé ukládání a zobrazené další zpracování údajů o sledování shromážděných prostřednictvím pixelu Custom Audience z webových stránek, který se na těchto webových stránkách používá. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 1 S. 1 písm. a GDPR.

Další informace o ochraně údajů ve společnosti Meta Platforms Ireland Limited získáte kliknutím zde: https://www.facebook.com/policy.php. Zde také naleznete informace o uplatnění svých práv (např. práva na výmaz) vůči společnosti Meta Platforms Ireland Limited. Souhlas s přenosem údajů společnosti Meta Platforms Ireland Limited můžete odvolat pomocí pixelu na těchto webových stránkách na adrese https://www.youronlinechoices.com/.

(o) Twitter

Tyto webové stránky zahrnují funkce služby Twitter. Tyto funkce poskytuje společnost Twitter International Limited (Irsko) („Twitter“). Používáním Twitteru a funkce „Retweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a zpřístupněny ostatním uživatelům. Během tohoto procesu jsou údaje také přenášeny na Twitter. Za tímto účelem váš internetový prohlížeč naváže přímé připojení k serverům Twitteru a přenáší data do Twitteru. Rádi bychom zdůraznili, že nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití službou Twitter.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/privacy. Nastavení ochrany osobních údajů můžete změnit na Twitteru na adrese https://twitter.com/account/settings.

p) TikTok

Na těchto webových stránkách používáme pixel poskytovatele TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko, společně s TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, Londýn, WC2B 6NH, Velká Británie). Toto je kód, který jsme zavedli na našich webových stránkách. S pomocí tohoto kódu, za předpokladu vašeho souhlasu, bude vytvořeno spojení se servery TikTok, když navštívíte naše webové stránky za účelem sledování vašeho chování na našich webových stránkách. Společnosti TikTok lze také předávat osobní údaje, jako je IP adresa a další informace, jako je ID zařízení, typ zařízení a operační systém. TikTok používá e-mail nebo jiné přihlašovací údaje nebo informace o zařízení k identifikaci uživatelů našich webových stránek a k přiřazení jejich činností uživatelskému účtu TikTok.

TikTok používá tato data k zobrazování reklamy svým uživatelům cíleným a personalizovaným způsobem a k vytváření uživatelských profilů souvisejících se zájmem. Shromážděné údaje použijeme pouze jako součást měření účinnosti umístění reklamy.

Vaše údaje budou v zásadě zpracovány v rámci EU nebo EEA. Pro tento účel byla se společností TikTok uzavřena odpovídající dohoda o ochraně osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje předávány do zemí mimo EU nebo EEA, stanoví společnost TikTok takzvané standardní smluvní doložky, pokud nejsou osobní údaje předávány do zemí, pro které Evropská komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti TikTok naleznete zde: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea.

(q) TikTok Business Tools a TikTok Ad Manager, sdílení dat události

Používáme také TikTok Business Tools a TikTok Ads Manager of TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko. Umožňují nám definovat, kdy a kde by měly být reklamy umístěny, a sledovat, jak úspěšné jsou naše reklamní kampaně. Za tímto účelem a se souhlasem, který poskytnete prostřednictvím našeho banneru se soubory cookie, čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR, sdílíme takzvané „údaje o událostech“ pro cílení našich reklamních kampaní. Tyto údaje jsou sdíleny pouze v hašované formě. Zahrnují zejména vaši e-mailovou adresu, PSČ a město.

Třetí strany, včetně TikTok Business Tools, mohou prostřednictvím TikTok Technology Limited používat soubory cookie, sledovací pixely a další úložné technologie za účelem zaznamenávání nebo získávání informací z našich webových stránek a jiných stránek na internetu a poté tyto informace používat k poskytování řešení měření a cílení reklamy.

7 . Naše přítomnost na sociálních sítích

Firemní přítomnost udržujeme rovněž na sociálních sítích, jako jsou Facebook a Instagram, na které na našich webových stránkách odkazujeme. Když přistupujete k příslušným sítím a platformám, platí podmínky a pokyny pro zpracování údajů příslušných operátorů, na které nemáme žádný vliv. Pokud tak učiníte, údaje mohou být také zpracovávány mimo Evropskou unii. Společnost Meta Platforms Ireland Limited a my jsme „společní správci“ pro určité zpracování na Facebooku. Naše oznámení o ochraně osobních údajů na příslušné sociální síti vám poskytnou více informací.

Oznámení o ochraně osobních údajů v příslušných sítích se vztahují na činnosti osob ovlivňujících společnost cosnova.

8. Vaše práva jako datového subjektu

a) Právo na přístup k informacím

Máte právo kdykoli požádat o informace o osobních údajích, které zpracováváme, a to v rozsahu, v jakém se vás týkají, a na vyžádání tyto informace kdykoli získat v rozsahu čl. 15 GDPR. Pro tento účel můžete zaslat žádost poštou nebo e-mailem na uvedenou kontaktní adresu.

b) Právo na opravu nesprávných údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili osobní údaje, které se vás týkají, v souladu s čl. 16 GDPR, pokud jsou nesprávné. Kontaktujte nás prosím na uvedené adrese.

c) Právo na vymazání

Za podmínek popsaných v čl. 17 GDPR máte právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které se vás týkají. Tyto podmínky stanoví zejména právo na výmaz, pokud osobní údaje již nejsou vyžadovány pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a v případě nezákonného zpracování, odnětí nebo existence povinnosti vymazat údaje podle právních předpisů Evropské unie nebo právních předpisů členského státu, kterým podléháme. Chcete-li uplatnit své právo na vymazání, kontaktujte nás prosím na uvedené adrese.

d) Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování v souladu s čl. 18 GDPR. Toto právo existuje zejména v případě, že mezi uživatelem a námi existuje spor o přesnosti osobních údajů, a to po dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti, a pokud uživatel požaduje omezené zpracování namísto vymazání, pokud existuje právo na vymazání; i v případě, že údaje již nejsou vyžadovány pro účely, o které usilujeme, ale uživatel je potřebuje, aby prosadil, uplatnil nebo hájil právní nároky, a pokud i nadále existuje spor mezi námi a uživatelem ohledně úspěšného uplatnění námitek. Chcete-li uplatnit své právo na omezení zpracování, kontaktujte nás prosím na uvedené adrese.

e) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet od nás osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu v souladu s čl. 20 GDPR. Chcete-li uplatnit své právo na přenositelnost údajů, kontaktujte nás prosím na uvedené adrese.

f) Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, mimo jiné na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. e nebo lit. f GDPR v souladu s čl. 21 GDPR. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování nebude sloužit k určení, výkonu nebo obraně právních nároků.

g) Právo odvolat souhlas (v případě poskytnutí souhlasu)

Máte právo odvolat souhlas udělený v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR s účinností do budoucna. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného do jeho odvolání na základě souhlasu.

h) Právo podat stížnost

Máte také právo podat stížnost u dozorčích úřadů pro ochranu osobních údajů. Příslušným dozorčím úřadem je pro nás:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (komisař pro ochranu osobních údajů v Hesensku)
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Německo
P.O. Box 3163, 65021 Wiesbaden, Německo
Telefonní číslo: 004961114080
Fax: 00496111408900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
Internetová stránka: http://www.datenschutz.hessen.de

9. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v srpnu 2023. Změny v naší nabídce mohou také vyžadovat změnu těchto zásad ochrany osobních údajů. Proto prosím pravidelně kontrolujte obsah našich Zásad ochrany osobních údajů. Budeme vás také informovat, jakmile bude v důsledku změn nezbytná vaše spolupráce (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

10. Seznam používaných souborů cookie

Cookie NameSample ValueExpireTypeDomainVendor