Catrice privacyverklaring

Gegevensbescherming

cosnova GmbH (hierna “wij/we”) waardeert jouw interesse in ons bedrijf en onze producten. Het is belangrijk voor ons dat je je veilig voelt wanneer je de websites bezoekt (hierna: “website”), ook met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is bedoeld om je te informeren over de aard van, omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verwerken wanneer je onze website en alle subpagina's gebruikt. Als je gebruik wilt maken van bepaalde diensten op onze website, bijv. de evaluatie van onze producten of de wishlist, worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan jou persoonlijk worden toegeschreven, zoals je naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

Dit privacybeleid bevat ook informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met onze social media sites.

Om te weten te komen hoe we jouw persoonsgegevens verwerken, kun je rechtstreeks naar de desbetreffende onderwerpen navigeren via de volgende links. Je kunt dit privacybeleid ook als volledig document lezen, opslaan en afdrukken.

1. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke, functionaris voor gegevensbescherming

(a) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van de EU-lidstaten, evenals andere regelgeving inzake gegevensbescherming is:

cosnova GmbH
Am Limespark 2
65843 Sulzbach, Duitsland
Telefoon: 00496196761560
e-mail: info@cosnova.com

Meer informatie over ons vind je in onze bedrijfsgegevens:

(b) De functionaris gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Moritz Görmann
CTM COM GmbH
Marienburgstraße 27
D-64297 Darmstadt
Telefoon: 00496151394272
Fax: 00496151394277
www.ctm-com.de

2. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt

Als je de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt (d.w.z. als je ons op geen enkele andere manier informatie stuurt), verzamelen we in het algemeen alleen de persoonsgegevens die jouw browser naar onze server stuurt. We verzamelen de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn voor ons om onze website weer te geven in de versie en taal die voor jou geschikt is om de stabiliteit en veiligheid te verzekeren, en om algemene rapporten over het gebruik van onze website op te stellen (de rechtsgrondslag is Art. 6, lid 1, onder f) van de AVG):

 • IP-adres;

 • Datum en tijd van het verzoek;

 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina);

 • Website waarvan het verzoek afkomstig is;

 • Browser;

 • Besturingssysteem.

De bovenstaande gegevens worden onmiddellijk verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de bovenstaande doeleinden, en niet later dan 30 dagen nadat we ze hebben verzameld.

Als je ons verdere persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, contactformulier, enquête, prijsvraag of voor het uitvoeren van een contract, zullen we deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden, voor klantenadministratie en - waar nodig - voor de verwerking en facturering van zakelijke transacties, in elk geval voor zover dit vereist is voor het aangegeven doel.

Als je onze digitale testers gebruikt, bepalen we jouw geschatte locatie (met een nauwkeurigheid van ongeveer 50 km) aan de hand van een IP-adres dat is geanonimiseerd door het in te korten, en als je de QR-code scant, bepalen we met welke versie van ons verkooppunt je te maken hebt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en worden niet gecombineerd met andere gegevens.

Als je contact met ons opneemt via e-mail (bijv. op het hierboven vermelde adres) of andere middelen (bijv. Messenger), worden de persoonsgegevens die met jouw e-mailbericht worden verzonden, opgeslagen. De gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens worden uitsluitend verwerkt om het gesprek te verwerken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden doorgegeven tijdens het verzenden van een bericht zijn Art. 6, lid 1, onder b) en f) van de AVG. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het contactverzoek; dit omvat ook ons noodzakelijke legitieme belang bij het verwerken van de gegevens in de zin van Art. 6, lid 1, onder f), van de AVG. De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit geldt zodra het respectievelijke gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is verduidelijkt.

3. Cookies en soortgelijke technologieën

In aanvulling op de hiervoor genoemde gegevens worden cookies op jouw computer opgeslagen en worden vergelijkbare technologieën toegepast als je gebruikmaakt van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de internetbrowser die je gebruikt op jouw harde schijf worden opgeslagen en bepaalde informatie aanleveren aan de entiteit die de cookies instelt (in dit geval zijn wij dat). Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op jouw computer over te dragen. Deze hebben het doel om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

De overgrote meerderheid van de cookies wordt alleen ingesteld met jouw toestemming (Art. 6 paragraaf 1 S 1 lit. a van de AVG). Voor andere cookies is de rechtsgrond onze legitieme belangen (Art. 6 paragraaf 1 S 1 lit. f van de AVG). Onze cookiebanner informeert je welke cookies in welke categorie vallen.

(a) Algemeen

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies en hun reikwijdte en functie worden hieronder uitgelegd:

 • Tijdelijke cookies. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra je je browser sluit. Deze bestaan specifiek uit sessiecookies. Ze bewaren een zogenaamd sessie-ID, die het mogelijk maakt om verschillende aanvragen van jouw browser aan de respectievelijke sessie toe te wijzen. Op deze manier wordt jouw computer automatisch herkend zodra je de volgende keer onze website bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd wanneer je je afmeldt of je browser sluit. Dit type cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het bewaren van de inhoud van je winkelwagentje in een online winkel of jouw inlogstatus.

 • Permanente cookies. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een specifieke, vooraf gedefinieerde tijdsperiode, die per cookie kan verschillen. Je kunt deze cookies op elk moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van jouw browser.

(b) Browserinstellingen

Je kunt je browserinstellingen aanpassen naar jouw voorkeuren en, bijvoorbeeld, cookies van derden of alle cookies weigeren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van je browser worden verwijderd. Houd er rekening mee dat dit ertoe kan leiden dat je niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

(c) Lijst met cookies

Aan het einde van dit Privacybeleid vind je een lijst met gebruikte cookies en vergelijkbare technologieën.

(d) Cookies intrekken

Onder de volgende link Cookie-instellingen kun je jouw toestemming voor de cookies die voor de toekomst zijn ingesteld, intrekken.

4. Het delen van persoonsgegevens in het algemeen

(a) Delen met dienstverleners

Voor bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten maken we soms gebruik van dienstverleners die gebonden zijn aan onze instructies en die, zonder uitzondering, de gegevens namens ons en volgens onze instructies verwerken (verwerking op basis van een contract).

(b) Bekendmaking aan overheidsinstanties, benadeelde partijen en voor juridische vervolging

Als het nodig is voor de verduidelijking van een illegaal of frauduleus gebruik van onze website of voor juridische vervolging, worden persoonsgegevens doorgestuurd naar de vervolgingsautoriteiten en, indien van toepassing, naar benadeelde derden. Dit gebeurt echter alleen als er aanwijzingen zijn van illegaal of frauduleus gedrag.

Openbaarmaking kan ook plaatsvinden als dit dient om de gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten te handhaven. We zijn ook wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging, instanties die administratieve overtredingen vervolgen waarvoor boetes kunnen worden opgelegd en de belastingautoriteiten.

De rechtsgrond hiervoor is Art. 6, lid 1, onder b), Art. 6, lid 1, onder c), Art. 6, lid 1, onder d) en Art. 6, lid 1, onder d) en Art. 6, lid 1, onder f), van de AVG.

(c) Openbaarmaking in het kader van bedrijfstransacties

In de loop van de verdere ontwikkeling van ons bedrijf kan de structuur van ons bedrijf veranderen als gevolg van wijzigingen in de rechtsvorm, of door de oprichting, aankoop of verkoop van dochterondernemingen, bedrijfsonderdelen of -componenten. In het geval van dergelijke transacties kunnen klantgegevens worden gedeeld met de overnemende partij of wettelijke opvolger, samen met het deel van het bedrijf dat wordt overgedragen.

Wanneer persoonsgegevens worden bekendgemaakt zoals hierboven beschreven, zorgen we ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

(d) Openbaarmaking aan ontvangers buiten de EU

Het is mogelijk dat we persoonsgegevens openbaarmaken aan landen buiten de EU (“derde landen”). Elke openbaarmaking van gegevens naar een ontvanger in een derde land vindt alleen plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat een derde land een adequaat beschermingsniveau biedt, zullen wij passende waarborgen bieden om ervoor te zorgen dat je gegevens adequaat worden beschermd. Dit kan met name door het aangaan van gegevensverwerkingsovereenkomsten die standaard EU-bepalingen inzake gegevensbescherming bevatten en passende waarborgen bieden in overeenstemming met het besluit van de Europese Commissie (beschikbaar op: Standard Contractual Clauses (SCC) (europa.eu)). Neem contact met ons op voor meer informatie, zoals de tekst van de modelcontractbepalingen van de EU.

(e) Consentmanager

We hebben de toestemmingsbeheertool “consentmanager” (www.consentmanager.net) van Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Zweden, info@consentmanager.net) geïntegreerd op onze website om toestemming te vragen voor gegevensverwerking, het gebruik van cookies of vergelijkbare functies. Met behulp van de “consentmanager” heb je de mogelijkheid om je toestemming voor bepaalde functionaliteiten op onze website te geven of te weigeren, waaronder voor het integreren van externe elementen, statistische analyse, bereikmeting en gepersonaliseerde advertenties. Met behulp van de “consentmanager” kun je toestemming geven of weigeren voor alle functies, of je toestemming geven voor individuele doeleinden of individuele functies. Je kunt ook achteraf de instellingen wijzigen die je al hebt gemaakt. Het doel van de integratie van een “consentmanager” is om de gebruikers van onze website in staat te stellen te beslissen over de hierboven genoemde zaken, in het kader van het verdere gebruik van onze website, de mogelijkheid te bieden om instellingen te wijzigen die al zijn ingesteld. Tijdens het gebruik van de “consentmanager” worden er persoonsgegevens verwerkt, evenals informatie over de gebruikte apparaten, zoals het IP-adres.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6, lid 1, onder c), in samenhang met Art. 6, lid 3, onder a), in samenhang met Art. 7, lid 1 van de AVG.

(f) Qualtrics

Op onze website gebruiken we de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, VS om klant-, product- en merktevredenheidsonderzoeken uit te voeren. We voeren tevredenheidsonderzoeken uit om onze producten en diensten voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. Wanneer je deelneemt aan een tevredenheidsonderzoek, worden alleen zogenaamde “Iogdata” (datum- en tijdstip/informatie over je browser en jouw browserinstellingen/informatie over jouw apparaat/gebruiksgegevens) verwerkt. Deelname aan een tevredenheidsonderzoek is vrijwillig. Als je niet wilt deelnemen aan een tevredenheidsonderzoek, kun je de onderzoekspop-up sluiten. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Ga voor meer informatie over Qualtrics LLC en hoe Qualtrics persoonsgegevens verwerkt naar https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

5. Sociale plug-ins, contentintegratie van derden

(a) Algemeen

Onze website kan ook aanbiedingen van derden bevatten. Als je op een dergelijke aanbieding klikt, zullen we gegevens doorgeven aan de betreffende leverancier voor zover vereist (bijv. de informatie dat je deze aanbieding bij ons hebt gevonden en, indien van toepassing, verdere informatie die je al voor dit doel op onze website hebt verstrekt).

(b) Sociale plug-ins

Wanneer we zogenaamde "sociale plug-ins" van sociale netwerken zoals Meta Platforms Ireland Limited of Twitter op onze website gebruiken, integreren we deze als volgt:

Wanneer je onze website bezoekt, zijn de sociale plug-ins uitgeschakeld, wat betekent dat er geen gegevens worden overgedragen aan de exploitanten van deze netwerken. Als je een van de netwerken wilt gebruiken, klik je op de respectievelijke sociale plug-in om een directe verbinding tot stand te brengen met de server van het respectievelijke netwerk.

Als je een gebruikersaccount bij het netwerk hebt en bent ingelogd wanneer je de sociale plug-in inschakelt, kan het netwerk je bezoek aan onze website koppelen aan jouw gebruikersaccount. Als je dit wilt voorkomen, moet je je afmelden bij het netwerk voordat je de sociale plug-in inschakelt.

Wanneer je een sociale plug-in inschakelt, brengt het netwerk de inhoud die als gevolg daarvan beschikbaar wordt, rechtstreeks over naar je browser, die deze in onze website integreert. In deze situatie kan er ook een gegevensoverdracht plaatsvinden die wordt geïnitieerd en beheerd door het respectievelijke sociale netwerk. Op jouw verbinding met een sociaal netwerk, de gegevensoverdracht tussen het netwerk en jouw systeem, en je interacties op dat platform is uitsluitend het privacybeleid van het betreffende netwerk van toepassing.

Wanneer je op de link naar een aanbieding klikt of een sociale plug-in inschakelt, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan dienstverleners in landen buiten de Europese Economische Ruimte en die, naar het oordeel van de Europese Unie (“EU”), geen “adequaat niveau van bescherming” garanderen dat voldoet aan de EU-normen voor de verwerking van persoonsgegevens. Houd hier rekening mee voordat je op een link klikt of een sociale plug-in inschakelt die een doorgifte van je gegevens activeert.

De sociale plug-in blijft ingeschakeld totdat je deze uitschakelt of je cookies verwijdert.

(c) YouTube-video’s

We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de optimalisatie van ons online aanbod in de zin van Art. 6, lid 1, onder f) van de AVG). Deze video's worden opgeslagen op http://www.youtube.com en kunnen rechtstreeks vanaf onze website worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", wat betekent dat er geen gegevens over jou als gebruiker worden doorgegeven aan YouTube, tenzij je de video's afspeelt. De gegevens die in de volgende paragraaf worden gespecificeerd, worden alleen verzonden wanneer je de video's afspeelt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensdoorgifte.

Wanneer je de website bezoekt, ontvangt YouTube je IP-adres en de informatie dat je de relevante subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of je bent ingelogd op een door YouTube verstrekt gebruikersaccount of dat er geen dergelijk gebruikersaccount bestaat. Als je bent ingelogd bij Google worden je persoonsgegevens direct aan je account gekoppeld. Als je niet wilt dat je aan jouw YouTube-profiel wordt gekoppeld, moet je je afmelden voordat je de knop activeert. YouTube slaat je persoonsgegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerp van zijn website. Een dergelijke analyse wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om vraaggerichte advertenties te leveren en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over je activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en je moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube is te vinden in het privacybeleid. Hier vind je ook meer informatie over je rechten en instellingsopties voor het beschermen van jouw privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

(d) Google Maps

Op onze websites gebruiken we het aanbod van Google Maps op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang in de optimalisatie van ons online aanbod zoals gedefinieerd in Art. 6, lid 1, onder f) van de AVG). Hierdoor kunnen we interactieve kaarten rechtstreeks op de website weergeven en kun je de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken, bijvoorbeeld bij het gebruik van onze winkelzoeker.

Wanneer je de website bezoekt, ontvangt Google je IP-adres en de informatie dat je de relevante subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of je bent ingelogd op een door Google verstrekt gebruikersaccount of dat er geen dergelijk gebruikersaccount bestaat. Als je bent ingelogd bij Google worden je persoonsgegevens direct aan jouw account gekoppeld. Als je niet wilt dat je aan jouw Google-profiel wordt gekoppeld, moet je je afmelden voordat je de knop activeert. Google slaat je gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerp van zijn website. Een dergelijke analyse wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om vraaggerichte advertenties te leveren en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over je activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en je moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook extra informatie over uw rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

(e) Gebruik van Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Deze functie is ontworpen om onze website te beschermen tegen aanvallen op basis van geavanceerde technologie, met name om te onderscheiden of een bezoeker een natuurlijk persoon of frauduleus is door middel van machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verwerken van het webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van je verzoek en een of meerdere cookies die jouw browser kunnen identificeren. De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6, lid 1, onder f) van de AVG), op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van individuele verantwoordelijkheid op het internet, het vermijden van misbruik en spam en het beschermen van onze website tegen aanvallen. Als onderdeel van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen persoonsgegevens ook worden overgedragen aan de servers van Google LLC. in de VS en de andere bedrijven van de Google Group wereldwijd.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Je kunt contact opnemen met de toezichthouder voor gegevensbescherming van Google via : data-access-requests@google.com .

(f) Sociale plug-ins van Meta Platforms Ireland Limited en Google Ireland Limited

Onze websites kunnen sociale plug-ins van Meta Platforms Ireland Limited (Ierland) gebruiken.

Wanneer je een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat en deze is geactiveerd, maakt jouw browser verbinding met de provider van de plug-in en wordt de inhoud van deze pagina's geladen. Je bezoek aan deze website kan daarom worden gevolgd door Meta Platforms Ireland Limited en Google Ireland Limited, zelfs als je de sociale plug-infunctie niet actief gebruikt. Als je een Facebook- of Google-account hebt, kun je een dergelijke sociale plug-in gebruiken om informatie met je vrienden te delen. We hebben geen invloed op de inhoud van de plug-ins en de overdracht van informatie.

Meta Platforms Ireland Limited biedt gedetailleerde informatie over de reikwijdte, aard, het doel en verdere verwerking van je gegevens op https://www.facebook.com/about/privacy. Hier vind je ook meer informatie over je rechten en instellingsopties voor het beschermen van jouw privacy: .

(g) Instagram

Deze website integreert ook plug-ins van het sociale netwerk Instagram (“Instagram”). Instagram is een dienst die wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited (Ierland). Je kunt de Instagram plug-in herkennen aan de “Instagram-knop” op onze pagina. Als je op de “Instagram-knop” klikt terwijl je bent ingelogd op jouw Instagram account, kun je de inhoud op onze pagina's koppelen aan jouw Instagramprofiel. Hierdoor kan Instagram jouw bezoek aan onze pagina’s koppelen aan je account. Houd er rekening mee dat we geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy.

(h) Commerce Connector

Inhoud van Commerce Connector kan worden geïntegreerd in ons online aanbod. Dit doen wij op grond van Art. 6, lid 1, onder f) van de AVG, dat in ons belang is om onze site aantrekkelijk te maken door inhoud van derden te integreren. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Commerce Connector: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

6. Evaluatie van gebruiksgegevens (“tracking”) en gebruiksgerelateerde informatie (“(re)targeting“)

(a) Algemeen

We willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk aanpassen aan jouw interesses en zo onze dienstverlening voor jou verbeteren. We gebruiken zogenaamde trackingtechnologieën om gebruiksvoorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te identificeren.

We gebruiken zogenaamde (re)targetingtechnologieën zodat we onze online marketing (bijv. banneradvertenties) meer specifiek kunnen afstemmen op jouw gebruiksgerelateerde interesses. Wanneer je andere websites bezoekt die samenwerken met de aanbieders van deze (re)targetingtechnologieën, worden deze gelezen en gebruikt om je te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor jouw interesses.

Wanneer de bovenstaande technologieën worden gebruikt, registreren cookies op onze website en (in het geval van retargeting) op websites van derden jouw interesse in onze producten en diensten. Dit omvat het gebruik van willekeurige identificatoren (zogenaamde cookie-ID's) en soortgelijke technologieën, die we niet koppelen aan je naam, adres of soortgelijke informatie, zelfs als deze informatie bij ons bekend is (bijv. uit een bestaande contractuele relatie), tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven.

(b) Google Analytics (basisversie)

Met het oog op het ontwerpen van de website in overeenstemming met de vereisten en het voortdurend optimaliseren ervan op basis van Art. 6, lid 1, onder f) van de AVG, gebruiken we de basisversie van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestanden) die op je computer worden opgeslagen en waarmee wij jouw gebruik van de website kunnen analyseren. Google gebruikt deze informatie namens ons om jouw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over website-activiteiten samen te stellen. Google verwerkt de gegevens die worden verzameld door het gebruik van de “basisversie” van Google Analytics uitsluitend volgens onze aanwijzingen en voor onze doeleinden. Voor zover gegevens die via Google Analytics worden verzameld, worden gebruikt voor de advertentietechnologieën van Google (bijv. Google Remarketing) en in dit geval ook worden verwerkt door Google voor zijn eigen doeleinden en/of de doeleinden van derden, vindt dergelijke verwerking alleen plaats als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van dergelijke advertentietechnologie op de website.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Hierdoor kunnen IP-adressen verder worden verwerkt in een verkorte vorm, waardoor de mogelijkheid wordt uitgesloten dat de verkorte adressen persoonlijk identificeerbaar zijn. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de juiste instellingen te selecteren. Houd er echter rekening mee dat je in dat geval mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functies op deze website. Je kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die zijn gerelateerd aan je gebruik van de website (inclusief je IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt, door de browser plug-in te downloaden en te installeren. Deze vind je via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, is Google Ireland Limited de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming met Google overeengekomen. De juridische basis voor het gebruik van Google Analytics vind je in Art. 6, lid 1, onder f), van de AVG.

(c) Google Marketing

We gebruiken alleen Google Marketing-producten (bijv. Search Ad en Display & Video 360) met jouw uitdrukkelijke toestemming, die je kunt geven door te klikken op de knop “Akkoord” in de cookiebanner van de website. We slaan je toestemming op in een cookie op jouw apparaat, zodat je niet telkens wanneer je onze website bezoekt om jouw toestemming wordt gevraagd, en we slaan deze om juridische redenen samen met het IP-adres en de tijd op onze servers op; we zullen deze informatie wissen of de verwerking ervan beperken als je je toestemming intrekt. Google gebruikt persoonsgegevens om advertenties te personaliseren en cookies kunnen worden gebruikt voor zowel gepersonaliseerde als niet-gepersonaliseerde advertenties. Meer informatie is beschikbaar op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

(d) Content Square

Deze website gebruikt ContentSquare S.A.S.-technologieën om interactiegegevens van de websitebezoeker in gepseudonimiseerde vorm te verzamelen voor marketingdoeleinden en om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren door cookies te gebruiken. De informatie die de cookies genereren over je gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een ContentSquare-server en daar opgeslagen. Het IP-adres dat door jouw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van ContentSquare. ContentSquare garandeert het verkorten van je IP-adres.

Je kunt de opslag van cookies voorkomen door je browsersoftware daarop aan te passen; we willen je er echter op wijzen dat je in dit geval mogelijk niet alle functies van onze diensten volledig kunt gebruiken.

(e) Tealium

Tealium Audience Stream. Binnen onze website gebruiken we de “Tealium Audience Stream”, een dienst van Tealium Inc. met maatschappelijke zetel te Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Verenigd Koninkrijk (Tealium). Deze dienst verwerkt gegevens waaruit gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen die een persoon op verschillende apparaten kunnen volgen. De volgende informatie wordt bijvoorbeeld verzameld: bekeken reclames, artikelen, advertenties, aantal bezoekers, onderwerp van de pagina enz.

De rechtsgrond is jouw toestemming, Art. 6, lid 1, onder a), van de AVG. Je kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor webanalyse en reclame via http://tealium.com/privacy/.

Tealium iQ (Tag Management System). Deze website maakt gebruik van een Tag Management System (TMS), een dienst geleverd door Tealium Inc. met maatschappelijke zetel te Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Verenigd Koninkrijk (Tealium), om delen van de website dynamisch aan te passen. Het TMS is noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten en kan daarom niet worden uitgeschakeld. De cookie heeft een duur van 12 maanden. De rechtsgrondslag is een rechtmatig belang op grond van Art. 6, lid 1, onder f) van de AVG, namelijk het nastreven van onze zakelijke doeleinden.

(f) Pinterest

Binnen ons online aanbod is de zogenaamde "Pinterest Tag" (individueel codefragment) van Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, VS, ("Pinterest") geïntegreerd in onze website op basis van Art. 6, lid 1, onder f) van de AVG, vanwege ons rechtmatig belang bij de analyse en optimalisatie van ons online aanbod en het vraaggerichte gebruik van onze Pinterest-campagnes. Als een Pinterest-gebruiker de advertentie ziet of erop klikt, worden verdere acties en doelgroepen gevolgd die interesse hebben getoond. Door deze informatie te gebruiken, kunnen we ervoor zorgen dat Pinterest-advertenties alleen worden getoond aan Pinterest-gebruikers die al interesse hebben getoond in onze diensten en dat ze overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruiker. Deze gegevens helpen ons om de conversie van elke campagne te meten. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en helpen ons om de campagnes te optimaliseren.

De verzamelde gegevens staan geen conclusies toe over de identiteit van de betreffende gebruiker. Gegevens over de apparaatinformatie, het gebruikte besturingssysteem, het IP-adres van het gebruikte apparaat, het tijdstip van het gesprek, het type en de inhoud van de campagne, de reactie op de respectievelijke campagne, evenals apparaat-ID's die bestaan uit individuele functies van het apparaat worden verzameld. Hierdoor kan jouw apparaat op onze website worden herkend.

De gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen en vervolgens automatisch verwijderd. Als je inlogt op jouw Pinterest-account na een bezoek aan onze website of onze website bezoekt terwijl je bent ingelogd, is het mogelijk dat deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Pinterest. Pinterest kan deze gegevens koppelen aan je Pinterest-account en deze ook gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Lees het privacybeleid van Pinterest voor meer informatie: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze specifieke gegevensverwerking door https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data de relevante instellingen onder "Aanpassing" in je Pinterest-account te deactiveren of door op Afmelden te klikken.

(g) The Trade Desk

We gebruiken de retargeting-technologie van The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL Verenigd Koninkrijk (“The Trade Desk”). Met deze functie kunnen we op interesse gebaseerde advertenties presenteren aan bezoekers van de website als onderdeel van het advertentienetwerk van The Trade Desk. Als er toestemming is gegeven via de cookiebanner, slaat je browser bij je bezoek aan onze website cookies en soortgelijke technologieën op waarmee je herkend kunt worden wanneer je websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk van The Trade Desk. Deze pagina's kunnen je vervolgens met behulp van de retargetingtechnologie van The Trade Desk advertenties tonen met betrekking tot inhoud die je eerder hebt bekeken op websites. The Trade Desk verzamelt in dit proces volgens haar eigen informatie gepseudonimiseerde gegevens.

Als je deze retargetingfunctie toch niet wilt gebruiken, kun je deze uitschakelen. Houd er rekening mee dat de deactivering voor elke browser of elk apparaat afzonderlijk moet worden uitgevoerd via een van de volgende methoden: (i) via het AdChoices-pictogram in de advertentiebanner, (ii) via https://www.youronlinechoices.com, (iii) rechtstreeks bij The Trade Desk op https://www.adsrvr.org, (iv) voor mobiele apps: https://www.networkadvertising.org/mobile-choice en https://www.aboutads.info/choices. Daarnaast kun je jouw toestemming voor de ingestelde cookies in de toekomst intrekken via de volgende link Cookie-instellingen.

Ga voor meer informatie over de retargetingtechnologie, het privacybeleid en uitschrijvingsopties van The Trade Desk naar: https://www.thetradedesk.com/us/privacy.

(h) Dynamic Yield

We gebruiken de diensten van Dynamic Yield Ltd. (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, Engeland, RG7 1NT). Met de Dynamic Yield aanbevelingstool wordt ons webaanbod geoptimaliseerd op basis van jouw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1 onder a) van de AVG om van je bezoek aan de website een gepersonaliseerde ervaring te maken door middel van aangepaste aanbevelingen en inhoud. We gebruiken de pagina-inhoud die je bekijkt om gelijkwaardige of thematisch gerelateerde producten of andere inhoud die relevant voor jou is aan te bevelen.

Dynamic Yield verzamelt gepseudonimiseerde informatie over jouw gebruiksactiviteiten op onze site. Dit maakt gebruik van cookies, die alleen gepseudonimiseerde informatie opslaan onder een willekeurig gegenereerde ID (pseudoniem). Jouw IP-adressen worden alleen anoniem opgeslagen. Een directe persoonlijke verbinding is daarom niet mogelijk.

De gegeven toestemming met betrekking tot het gebruik van Dynamic Yield kan hier te allen tijde worden ingetrokken door de selectie van de categorie "Personalisatiecookies" ongedaan te maken. Hier intrekken: Cookie-instellingen. Daarnaast kun je meer informatie vinden over de gebruikte trackingtechnologie via de volgende link: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/.

We evalueren met name de gegevens voor de volgende doeleinden:

Het uitvoeren van prestatie- of rendabiliteitsvergelijkingen van onze websites, het tellen van bezoekers, het bijhouden van de kennisneming van bijvoorbeeld online advertenties die op de website zijn geplaatst, partner- en gelieerde programma's, rich media-inhoud of speciale campagnes, het meten van de delen van de website waar je bijzondere aandacht voor hebt, het evalueren van de herkomst van online gebruikers om ons aanbod lokaal te optimaliseren

(i) Interactieve digitale assistent (Zoovu)

Deze website biedt een interactieve digitale assistent. Deze dienst wordt geleverd door Zoovu (Duitsland) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlijn, Duitsland. We gebruiken deze tool onder onze eigen verantwoordelijkheid en hebben een overeenkomst inzake gegevensbescherming gesloten met Zoovu dat de gegevens van onze klanten alleen mogen worden verwerkt op basis van onze aanwijzingen, niet mogen worden gedeeld met derden en technisch gezien voldoende beschermd moeten worden.

Wanneer je de dienst gebruikt en je ons hiervoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld door ons jouw toestemming te geven via de trackingbanner, verzamelen we de volgende gebruiksgegevens:

 • Gebruiksgegevens: (Diensten van de digitale assistent, beantwoorden van vragen, navigatie, productaanbevelingen, aankopen)

 • Browser / Besturingssysteem/ Gebruikt apparaat;

 • Referentiebron

De gebruiksgegevens die zijn verzameld (met behulp van een cookie-ID) worden gebruikt om de ervaring van de digitale assistent te verbeteren, voor technische doeleinden en om de service te verbeteren. Jouw IP-adres wordt niet verzameld. Het is daarom niet mogelijk om via de gebruikte ID de identiteit van de gebruiker vast te stellen.

Als je ons geen toestemming hebt gegeven om dit te doen, bijvoorbeeld door toestemming te weigeren via de trackingbanner, worden alleen die cookies geplaatst die nodig zijn om de dienst te leveren, maar wordt het gebruik niet gevolgd zoals hierboven beschreven.

(j) Bazaarvoice

We gebruiken ook diensten van Bazaarvoice Inc., Austin, Verenigde Staten om evaluatiefuncties te bieden en de bevindingen te evalueren. De evaluatie is vrijwillig en kan worden uitgevoerd door een gebruikersnaam op te geven. Je hoeft je naam niet op te geven. We gebruiken ook andere functies van Bazaarvoice: Om social media-inhoud te onderzoeken die is getagd met onze inhoud, websites en aanwezigheid op social media, om te controleren of bepaalde inhoud de moeite waard is om daar te delen, om contact op te nemen met auteurs van berichten en om inhoud te uploaden en te integreren in onze social media kanalen. Onze dienstverlener, Bazaarvoice, kan jouw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten verwerken. Wij zijn in dit opzicht met Bazaarvoice standaard gegevensbeschermingsclausules aangegaan. Voor meer informatie over hoe Bazaarvoice jouw gegevens verwerkt, raadpleeg je de Privacyverklaring op https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

(k) Linkster

We gebruiken de trackingtechnologie van Linkster GmbH, Colonnaden 5, 20354 Hamburg op deze pagina om inzichten in partnerschappen en advertentiekanalen te meten, te visualiseren en te factureren.

Als je je toestemming hebt gegeven via de cookiebanner, worden cookies in je browser geplaatst, die worden uitgelezen in het geval van een transactie. De ingediende informatie omvat de URL van de website, waarop reclamemateriaal wordt geplaatst (verwijzende URL), de browseridentificatie (gebruikersagent) van jouw apparaat (inclusief informatie over het apparaattype en besturingssysteem), het IP-adres van het apparaat (dit IP-adres wordt door ons gehasht vóór opslag), HTTP-header (gegevenspakket automatisch verzonden door je browser met verschillende technische informatie), het tijdstip van het verzoek en, indien eerder opgeslagen op het apparaat, de cookie met de inhoud ervan. Indien nodig kunnen de opgeslagen contactpunten worden samengevoegd tot een serieketen (gebruikerstraject). In het geval van een actieverzoek worden het bestelnummer en de bestelwaarde van de winkelwagen meestal ook door ons verzonden en opgeslagen. Daarnaast kunnen de volgende waarden worden verzonden en opgeslagen: Je accountnummer, nieuwe klantinformatie, leeftijd en geslacht en de informatie die je hebt verstrekt in een klantenenquête.

Het verzamelen en verwerken van trackinggegevens kan ook worden gedeactiveerd door op deze uitschrijvingslink voor tracking te klikken: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do.

Je gegevens bekijken: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6, lid 1, onder a), van de AVG.

(l) Snapchat

Op onze website gebruiken we de “Snapchat Pixel” van Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, VS (“Snapchat”). Als je toestemming hebt gegeven via de cookiebanner, volgt dit het gebruikersgedrag om de effectiviteit van Snapchat-advertenties te evalueren voor statistische doeleinden en marktonderzoek en om advertentiecampagnes te optimaliseren. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Snapchat, zodat een verbinding met het respectievelijke gebruikersprofiel mogelijk is en Snapchat de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden in overeenstemming met het beleid inzake gegevensgebruik van Snapchat. Je kunt Snapchat en zijn partners toestaan om advertenties op en naast Snapchat te tonen. Deze verwerkingen vinden uitsluitend plaats wanneer toestemming wordt gegeven in overeenstemming met Art. 6, lid 1 onder a) van de AVG. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Snapchat op https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

(m) Facebook Business Tools en Facebook Ads Manager, delen van eventgegevens

We gebruiken Facebook Business Tools en de Facebook Ads Manager, die worden geleverd door Meta Platforms Ireland Limited (Ierland). Hiermee kunnen we bepalen wanneer en waar advertenties op Facebook, Instagram en op websites moeten worden geplaatst en hoe succesvol onze advertentiecampagnes zijn. In dit verband maken we zogenaamde "eventgegevens" bekend voor het targeten van onze reclamecampagnes met de toestemming die je hebt verleend via onze cookiebanner, Art. 6, lid 1, onder f), van de AVG. Deze gegevens worden alleen in gehashte vorm gedeeld. Deze omvatten in het bijzonder je e-mailadres, postcode en woonplaats.

Derden, waaronder Meta Platforms Ireland Limited, kunnen via Facebook Business Tools cookies, webbakens en andere opslagtechnologieën gebruiken om informatie op te slaan of te verkrijgen van onze websites en andere websites op het internet en deze informatie vervolgens gebruiken om meetoplossingen en advertentietargeting te bieden.

(n) Meta Platforms Ireland Limited Retargeting (Website Custom Audience)

Een Meta Platforms Ireland Limited-pixel is geïntegreerd in deze website (pixel voor aangepaste doelgroep van website). Als je je toestemming hebt gegeven, verzamelt deze pixel informatie over het gebruik van deze website (bijv. informatie over bekeken items) door ons en Meta Platforms Ireland Limited in gezamenlijke verantwoordelijkheid en stuurt deze door naar Meta Platforms Ireland Limited. Deze informatie kan aan jou persoonlijk worden toegeschreven met behulp van andere informatie die Meta Platforms Ireland Limited over jou heeft opgeslagen, bijvoorbeeld gebaseerd op een account dat je hebt op het sociale netwerk “Facebook”. De informatie die via de pixel wordt verzameld, kan worden gebruikt om interessegerelateerde advertenties voor onze aanbiedingen weer te geven in jouw Facebook-account (retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan ook worden geaggregeerd door Meta Platforms Ireland Limited en de samengevoegde informatie kan door Meta Platforms Ireland Limited worden gebruikt voor zijn eigen reclamedoeleinden en voor de reclamedoeleinden van derden. Meta Platforms Ireland Limited kan zo bijvoorbeeld bepaalde interesses bepalen aan de hand van je surfgedrag op deze website en kan deze informatie ook gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. Meta Platforms Ireland Limited kan de informatie verzameld via de pixel ook combineren met andere informatie die Meta Platforms Ireland Limited over je heeft verzameld via andere websites en/of in verband met je gebruik van het sociale netwerk “Facebook”, zodat er een profiel over jou kan worden opgeslagen op Meta Platforms Ireland Limited. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Meta Platforms Ireland Limited is als enige verantwoordelijk voor de permanente opslag en de weergegeven verdere verwerking van trackinggegevens die worden verzameld via de pixel voor een aangepaste doelgroep van de website die op deze website wordt gebruikt. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Klik hier voor meer informatie over gegevensbescherming bij Meta Platforms Ireland Limited: https://www.facebook.com/policy.php. Hier vind je ook informatie over het uitoefenen van je rechten (bijv. recht op verwijdering) tegen Meta Platforms Ireland Limited. Je kunt je toestemming voor de overdracht van de gegevens aan Meta Platforms Ireland Limited intrekken door gebruik te maken van de pixel op deze website op https://www.youronlinechoices.com/.

(o) Twitter

Deze website bevat functies van de Twitter-service. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Limited (Ierland) ("Twitter"). Door gebruik te maken van Twitter en de functie "Retweeten" worden de websites die je bezoekt gekoppeld aan je Twitteraccount en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Gegevens worden ook tijdens dit proces naar Twitter overgedragen. Hiervoor maakt jouw internetbrowser een directe verbinding met de Twitterservers en verzendt gegevens naar Twitter. We willen erop wijzen dat we geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy. Je kunt je privacy-instellingen wijzigen op Twitter op https://twitter.com/account/settings.

(p) TikTok

We gebruiken een pixel van de provider TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland, samen met TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, Londen, WC2B 6NH, Verenigd Koninkrijk) op deze website. Dit is een code die we op onze website hebben geïmplementeerd. Mits je toestemming geeft, wordt er wanneer je onze website bezoekt, met behulp van deze code een verbinding met de TikTok-servers tot stand gebracht om je gedrag op onze website te volgen. Persoonsgegevens zoals het IP-adres en andere informatie zoals het apparaat-ID, apparaattype en besturingssysteem kunnen ook worden doorgegeven aan TikTok. TikTok gebruikt e-mail- of andere inloggegevens of apparaatinformatie om gebruikers van onze website te identificeren en om hun acties toe te wijzen aan een TikTok-gebruikersaccount.

TikTok gebruikt deze gegevens om zijn gebruikers op een gerichte en gepersonaliseerde manier advertenties te tonen en om op interesse gebaseerde gebruikersprofielen aan te maken. De verzamelde gegevens zullen alleen door ons worden gebruikt als onderdeel van het meten van de effectiviteit van geplaatste advertenties.

In principe worden je gegevens binnen de EU of de EER verwerkt. Hiervoor is een bijbehorende overeenkomst inzake gegevensbescherming afgesloten met TikTok. Als persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU of de EER, hanteert TikTok de zogenaamde standaardcontractbepalingen, tenzij de persoonsgegevens worden overgedragen naar landen waarvoor een adequaatheidsbesluit is vastgesteld door de Europese Commissie.

Het privacybeleid van TikTok is hier te vinden: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea.

(q) TikTok Business Tools en TikTok Ad Manager, delen eventgegevens

We gebruiken ook de TikTok Business Tools en de TikTok Ads Manager van TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland. Hiermee kunnen we bepalen wanneer en waar advertenties moeten worden geplaatst en hoe succesvol onze advertentiecampagnes zijn. Daartoe en met de toestemming die je geeft via onze cookiebanner, Art. 6, lid. 1, onder f), van de AVG, delen we zogenaamde “eventgegevens” voor het targeten van onze advertentiecampagnes. Deze gegevens worden alleen in gehashte vorm gedeeld. Deze omvatten in het bijzonder je e-mailadres, postcode en woonplaats.

Derden, waaronder TikTok Business Tools, kunnen via TikTok Technology Limited cookies, webbakens en andere opslagtechnologieën gebruiken om informatie op te slaan of te verkrijgen van onze websites en andere websites op het internet en deze informatie vervolgens gebruiken om meetoplossingen en advertentietargeting te bieden.

7. Onze aanwezigheid op social media, influencers

We zijn als bedrijf ook aanwezig op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram, waarnaar we op onze website verwijzen. Wanneer je toegang krijgt tot de relevante netwerken en platforms, zijn de algemene voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van die netwerken en platforms van toepassing. Wij hebben hierop geen invloed. Wanneer je dit doet, kunnen gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt. Meta Platforms Ireland Limited en wij zijn “gezamenlijke beheerders” voor bepaalde verwerking bij Facebook. Onze privacyverklaringen op het respectievelijke sociale netwerk bieden je meer informatie.

De mededelingen betreffende gegevensbescherming van de respectieve netwerken zijn van toepassing op de activiteiten van influencers van cosnova corporate.

8. Jouw rechten als betrokkene

(a) Recht op toegang tot informatie

Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij verwerken voor zover deze betrekking op jou hebben en om deze informatie op elk gewenst moment te verkrijgen binnen het bereik van Art. 15 van de AVG. Je kunt hiervoor per post of e-mail een verzoek sturen naar het opgegeven contactadres.

(b) Recht op rectificatie van onjuiste gegevens

Je hebt in overeenstemming met Art. 16 van de AVG het recht om te eisen dat wij zonder onnodige vertraging de persoonsgegevens die jou betreffen, als deze onjuist zijn, te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via het vermelde adres.

(c) Recht op verwijdering

Je hebt het recht om, onder de voorwaarden beschreven in Art. 17 van de AVG, te eisen dat wij de persoonsgegevens die jou betreffen, verwijderen. Deze voorwaarden voorzien in het bijzonder in een recht op verwijdering als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt, en in geval van onrechtmatige verwerking, intrekking of het bestaan van een verplichting om de gegevens te wissen volgens de wetgeving van de Europese Unie of de wetgeving van de lidstaat waaraan wij onderworpen zijn. Om je recht op verwijdering uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via het vermelde adres.

(d) Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht om te eisen dat we onze verwerking beperken in overeenstemming met Art. 18 van de AVG. Dit recht bestaat in het bijzonder als de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist tussen de gebruiker en ons, voor de periode die nodig is om de juistheid te verifiëren, en als de gebruiker om beperkte verwerking in plaats van verwijdering verzoekt als er een bestaand recht op verwijdering bestaat; ook als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die we nastreven, maar de gebruiker deze nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, en als de succesvolle uitoefening van een bezwaar nog steeds wordt betwist tussen ons en de gebruiker. Om je recht op beperking van verwerking uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via het vermelde adres.

(e) Recht op gegevensportabiliteit

Je hebt het recht om van ons de persoonsgegevens over jou, die je ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare opmaak in overeenstemming met Art. 20 van de AVG. Om je recht op gegevensportabiliteit uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via het vermelde adres.

(f) Recht op bezwaar

Je hebt het recht om te allen tijde op grond van jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, die onder meer wordt uitgevoerd op basis van Art. 6, lid 1, onder e) of onder f) van de AVG in overeenstemming met Art. 21 van de AVG. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij wij overtuigende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of in het geval de verwerking dient voor het vaststellen, uitoefenen van of verdedigen tegen juridische claims.

(g) Recht om toestemming in te trekken (als toestemming is gegeven)

Je hebt in overeenstemming met Art. 7, lid 3, van de AVG het recht om toestemmingen die zijn gegeven in te trekken met toekomstige ingang. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking die wordt uitgevoerd op basis van goedkeuring die is gegeven voordat deze wordt ingetrokken.

(h) Recht op het indienen van een klacht

Je hebt ook het recht om klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Onze bevoegde toezichthoudende autoriteit is:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (De commissaris voor gegevensbescherming van Hessen)
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Duitsland
Postbus 3163, 65021 Wiesbaden, Duitsland
Telefoon: 004961114080
Fax: 00496111408900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
Internet: http://www.datenschutz.hessen.de

9. Bijwerken van het privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2023. Door wijzigingen in ons aanbod kan het noodzakelijk worden om dit privacybeleid te wijzigen. Controleer daarom regelmatig de inhoud van ons privacybeleid. We laten het je ook weten zodra jouw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving nodig is als gevolg van wijzigingen.

10. Lijst van gebruikte cookies

Cookie NameSample ValueExpireTypeDomainVendor