Catrice privatumo pranešimas

Duomenų apsauga

cosnova GmbH (toliau – mes) vertina Jūsų susidomėjimą mūsų įmone ir produktais. Mums svarbu, kad apsilankę mūsų svetainėse (toliau – „Svetainė“) jaustumėtės saugūs, turint omenyje ir Jūsų asmens duomenų apsaugą.

Pagal šią Privatumo politiką siekiame informuoti Jus apie asmens duomenų, kuriuos tvarkome Jums naudojantis mūsų Svetaine, kategoriją, apimtį ir tikslą, įskaitant visus papildomus puslapius. Jei norite naudotis tam tikromis paslaugomis mūsų svetainėje, pvz., įvertinti mūsų produktus ar norų sąrašą, tokiu atveju asmens duomenys bus tvarkomi. Asmens duomenys – tai bet kokie duomenys, kurie gali būti susiję su Jumis asmeniškai, pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresai ir naudojimo įpročiai.

Šioje Privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą mūsų socialinių tinklų svetainėse.

Norėdami sužinoti, kaip apdorojame Jūsų asmeninius duomenis, galite tiesiogiai pereiti prie atitinkamų temų pasinaudodami šiomis nuorodomis. Taip pat galite perskaityti, išsaugoti ir atsispausdinti šią Privatumo Politiką kaip visą dokumentą.

1. Informacija apie duomenų valdytoją ir duomenų apsaugos pareigūną

a) Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) ir kituose ES valstybių narių nacionaliniuose duomenų apsaugos įstatymuose bei kituose duomenų apsaugos teisės aktuose, yra:

Cosnova GmbH
Am Limespark 2
65843 Sulzbach, Vokietija
Telefonas: 00496196761560
El. paštas: info@cosnova.com

Daugiau informacijos apie mus rasite spaudoje.

b) Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūnas yra:

Moritz Görmann
CTM COM GmbH
Marienburgstraße 27
D-64297 Darmstadt
Telefonas: 00496151394272
Faksas: 00496151394277
www.ctm-com.de

2. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas Jums lankantis mūsų svetainėje

Jeigu svetainę naudojate tik informacijos tikslais, (tai yra, jeigu mums informacijos nesiunčiate kitais būdais), mes renkame tik tuos asmens duomenis, kuriuos Jūsų naršyklė siunčia į mūsų serverį. Renkame šiuos duomenis, kurie techniškai būtini, jog galėtume rodyti mūsų Svetainę Jums tinkama versija ir kalba, kad užtikrintume stabilumą ir saugumą bei parengtume bendrąsias ataskaitas apie naudojimąsi mūsų Svetaine (teisinis pagrindas yra BDAR 1 S. 6 straipsnio 1 dalies f punktas):

  • IP adresas

  • Prašymo data ir laikas

  • Prašymo turinys (konkretus puslapis)

  • Svetainė, iš kurios pateiktas prašymas

  • Naršyklė

  • Operacinė sistema

Aukščiau pateikti duomenys bus nedelsiant pašalinti, jei jie bus nebereikalingi nurodytiems tikslams, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų surinkimo.

Jeigu pateikiate mums papildomų asmens duomenų, pvz., registruodamiesi, susisiekimo formoje, apklausoje, konkurse ar vykdydami sutartį, mes naudosime šiuos duomenis nurodytais tikslais, klientų administravimo tikslais ir, jei būtina, bet kokių verslo sandorių tvarkymo ir apskaitos tikslais - kiekvienu atveju kiek tai būtina šiam tikslui.

Jei naudojatės mūsų skaitmeniniais mėginukais, apytikslę Jūsų buvimo vietą (apie 50 km tikslumu) nustatome pagal IP adresą, kuris buvo nuasmenintas jį sutrumpinant ir nuskaitant QR kodą - taip nustatome, su kuria mūsų pardavimo vietos versija susiduriate. Šie duomenys naudojami tik statistikos tikslais ir nėra jungiami su kitais duomenimis.

Jei susisieksite su mumis el. paštu (pvz., pirmiau nurodytu adresu) arba kitomis priemonėmis (pvz., Messenger), Jūsų el. pašto pranešimu perduodami asmens duomenys bus saugomi. Šiais duomenimis nebus keičiamasi su trečiosiomis šalimis. Duomenys bus tvarkomi išskirtinai ir tik pokalbio tvarkymo tikslais.

Duomenų, perduodamų siunčiant pranešimą, tvarkymo teisinis pagrindas yra Įstatymo 6 straipsnis. BDAR 1 S. 1 dalies 1 b ir f punktai. Šie duomenys bus naudojami tik susisiekimo užklausai apdoroti; tai taip pat apima mūsų būtiną teisėtą interesą tvarkyti duomenis, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnyje BDAR 1 S. 1 dalies f punktas. Duomenys bus ištrinti, kai tik jie nebebus reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo renkami, t.y., pasibaigus atitinkamam pokalbiui su klientui. Pokalbis baigiasi, kai iš aplinkybių aišku, kad klausimas galutinai išaiškintas.

3. Slapukai ir panašios technologijos

Be anksčiau minėtų duomenų, kai naudojatės mūsų Svetaine, Jūsų kompiuteryje yra saugomi slapukai ir įdiegiamos panašios technologijos. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų kietajame diske pagal Jūsų naudojamą naršyklę, ir slapuką nustatančiam (šiuo atveju – mums) pateikti tam tikrą informaciją. Slapukai negali vykdyti programų arba perduoti virusų į Jūsų kompiuterį. Jie naudojami tam, kad interneto naudojimas būtų patogesnis ir veiksmingesnis apskritai.

Didžioji dauguma slapukų nustatomi tik gavus jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio. 1 S. 1 dalies a punkte). Kitiems slapukams teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio. 1 S. 1 dalies f punkte). Mūsų slapukų reklamjuostė informuoja Jus, kurie slapukai patenka į kurią kategoriją.

a) Bendrosios nuostatos

Šioje svetainėje naudojami toliau nurodytų tipų slapukai, o jų taikymo sritis ir funkcijos paaiškintos žemiau:

  • Laikinieji slapukai: Uždarius naršyklę, laikinieji slapukai automatiškai ištrinami. Visų pirma, tai apima seanso slapukus. Jie išsaugo vadinamąjį seanso atpažinimo ID, kuris leidžia priskirti įvairius naršyklės prašymus įprastam seansui. Taip kitą kartą Jums lankantis mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteris bus automatiškai atpažintas. Jums atsijungus nuo naršyklės ar ją uždarius, seanso slapukai ištrinami. Pavyzdžiui, tokio tipo slapukuose gali būti įrašytas apsipirkimo krepšelio turinys interneto parduotuvėje arba prisijungimo būsena.

  • Nuolatiniai slapukai: Nuolatiniai slapukai automatiškai ištrinami po nustatyto laiko, kuris gali skirtis priklausomai nuo slapuko. Slapukus galite bet kada pašalinti savo naršyklės saugos nustatymuose.

b) Naršyklės Nustatymai

Galite sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus pagal savo norus ir, pvz., atsisakyti priimti trečiųjų šalių slapukus arba visus slapukus. Išsaugotus slapukus galima pašalinti naršyklės sistemos nustatymuose. Atkreipkite dėmesį, kad tai gali neleisti naudotis visomis šios svetainės funkcijomis.

c) Slapukų sąrašas

Naudojamų slapukų ir panašių technologijų sąrašas pateiktas šios Privatumo politikos pabaigoje.

(d) Slapukų atšaukimas

Toliau pateiktoje nuorodoje Slapukų nustatymai galite atšaukti savo sutikimą dėl ateityje nustatytų slapukų.

4. Dalijimasis asmens duomenimis apskritai

a) Dalijimasis su paslaugų teikėjais

Tam tikrai duomenų tvarkymo veiklai kartais pasitelkiame paslaugų teikėjus, kurie privalo laikytis mūsų nurodymų ir, be išimties, apdoroja duomenis mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus (apdorojimas pagal sutartį).

b) Atskleidimas valdžios institucijoms, nukentėjusioms šalims ir dėl teisinio baudžiamojo persekiojimo

Jeigu būtina išaiškinti neteisėtą ar apgaulingą naudojimąsi mūsų Svetaine arba vykdant teisinį baudžiamąjį persekiojimą, asmens duomenys gali būti perduoti baudžiamojo persekiojimo institucijoms ir, kada reikia, nukentėjusioms trečiosioms šalims. Tačiau taip nutinka tik pastebėjus neteisėto ar apgaulingo elgesio požymius.

Duomenų atskleidimas taip pat gali būti taikomas, jeigu tai padeda užtikrinti naudojimo sąlygų ar kitų susitarimų vykdymą. Mes taip pat teisiškai privalome pateikti informaciją tam tikroms valstybinėms institucijoms, jų prašymu. Tai yra baudžiamojo persekiojimo institucijos, valdžios institucijos, už administracinius pažeidimus skiriančios nuobaudas ir baudas, ir mokesčių institucijos.

Teisinis pagrindas yra 6 straipsnis 1 S. 6 str. 1 dalies b punktas. 1 S. 6 str. 1 dalies c punktas. 1 S. 6 str. 1 dalies d punktas. 1 S. 6 str. 1 dalies d punktas. BDAR 1 S. 1 dalies f punktas.

c) Atskleidimas vykdant bendrovės sandorius

Toliau plėtojant verslą, mūsų įmonės struktūra gali keistis pasikeitus teisinei formai arba dėl dukterinių įmonių, įmonės dalių ar komponentų steigimo, pirkimo ar pardavimo. Tokio sandorio atveju, kliento informacija gali būti dalijamasi su pirkėju arba teisės perėmėju, kartu su verslo dalimi, kuri bus perleidžiama.

Kai asmens duomenys atskleidžiami pirmiau aprašytu mastu, mes užtikriname, kad tai būtų daroma laikantis šios Privatumo Politikos ir galiojančių duomenų apsaugos teisės aktus.

d) Atskleidimas gavėjams už ES ribų

Tam tikrais atvejais mes galime perduoti duomenis į šalis už ES ribų (toliau – trečiosios šalys). Bet koks duomenų perdavimas duomenų gavėjui trečiojoje šalyje vyks pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus. Jei Europos Komisijos nuomone trečioji šalis neužtikrina tinkamos duomenų apsaugos, mes suteiksime atitinkamas apsaugos priemones, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tinkamai apsaugoti. Tai visų pirma galima padaryti sudarius duomenų tvarkymo sutartis, kuriose yra standartinės ES duomenų apsaugos sąlygos ir numatytos atitinkamos apsaugos priemonės, atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendimą (galima rasti Standard Contractual Clauses (SCC) (europa.eu)). Susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos, pvz., ES standartinių sutarčių sąlygų teksto.

(e) Sutikimo vadovas

Mes savo Svetainėje integravome sutikimo valdymo įrankį „consentmanager“ (www.consentmanager.net), kuri pateikė Jaohawi AB Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švedija, info@consentmanager.net, kad galėtume paprašyti sutikimo tvarkyti duomenis, naudoti slapukus ar panašias funkcijas. Naudodamiesi sutikimo valdymo įrankiu, turite galimybę sutikti arba nesutikti su tam tikromis mūsų Svetainės funkcijoms, pvz., išorinių elementų integravimas, srautinio turinio integravimas, statistinė analizė, atstumo matavimas ir suasmeninta reklama. Su „sutikimo vadovo“ pagalba galite duoti arba atsisakyti sutikimo dėl visų funkcijų, arba duoti sutikimą dėl individualių tikslų ar atskirų funkcijų. Atlikus nustatymus taip galite juos pakeisti retrospektyviai. Sutikimo valdymo priemonės integracijos tikslas – leisti mūsų Svetainės vartotojams nuspręsti dėl aukščiau minėtų dalykų ir, dėl tolesnio Svetainės naudojimo, pasiūlyti jiems galimybę pakeisti nustatymus, kurie buvo nustatyti anksčiau. Naudojantis sutikimo valdymo įrankiu „consentmanager“, tvarkomi asmens duomenys, taip pat informacija apie naudojamus įrenginius, pvz., IP adresas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 S. 1 dalies c punktas jungiasi su 6 straipsniu 3 S. 1 dalies a punktas jungiasi su 7 straipsnio 1 dalimi BDAR

f) Qualtrics

Savo svetainėje naudojamės „Qualtrics LLC“, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, JAV paslaugomis, kad galėtume atlikti klientų, produktų ir prekės ženklų pasitenkinimo apklausas. Mes vykdome pasitenkinimo apklausas, kad nuolat tobulėtumėme ir tobulintume savo produktus bei paslaugas. Kai dalyvaujate pasitenkinimo apklausoje, tvarkomi tik vadinamieji „žurnalo duomenys“ (datos ir laiko žyma/informacija apie Jūsų naršyklę ir naršyklės nustatymus/informacija apie Jūsų įrenginį/naudojimo duomenis). Dalyvavimas pasitenkinimo apklausoje yra savanoriškas. Jei nenorite dalyvauti apklausoje, tiesiog užverkite iššokantį langą. Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Norėdami sužinoti daugiau apie „Qualtrics LLC“ ir kaip „Qualtrics“ tvarko asmens duomenis, apsilankykite https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

5. Socialiniai įskiepiai, trečiųjų šalių turinio integravimas

a) Bendrosios nuostatos

Mūsų Svetainėje taip pat gali būti rodomi trečiųjų šalių pasiūlymai. Jei spustelėsite tokį pasiūlymą, duomenis perduosime tiekėjui prašomu mastu (pvz., informaciją, jog šį pasiūlymą radote mūsų Svetainėje, ir, jei taikoma, papildomą informaciją, kurią šiuo tikslu jau pateikėte mūsų Svetainėje).

b) Socialiniai Įskiepiai

Kai savo Svetainėje naudojame „socialinius įskiepius“ iš socialinių tinklų, pvz., „Meta Platforms Ireland Limited“ ar „Twitter“, mes juos integruojame taip:

Kai lankotės mūsų svetainėje, socialiniai įskiepiai yra išjungiami, todėl duomenys nėra perduodami šių tinklų operatoriams. Jei norite naudoti vieną iš tinklų, spustelėkite atitinkamą socialinį įskiepį, kad užmegstumėte tiesioginį ryšį su atitinkamo tinklo serveriu.

Jei turite vartotojo paskyrą tinkle ir esate prisijungę aktyvindami socialinį įskiepį, tinklas gali susieti Jūsų apsilankymą su mūsų Svetaine, su Jūsų vartotojo paskyra. Jei norite to išvengti, prieš aktyvindami socialinį įskiepį, atsijunkite nuo tinklo.

Kai aktyvinate socialinį įskiepį, tinklas perduoda turinį, kuris tampa prieinamas tiesiogiai Jūsų naršyklėje, kuri įterpia jį į mūsų Svetainę. Tokiu atveju duomenys taip pat gali būti perduodami, o tai inicijuoja ir kontroliuoja atitinkamas socialinis tinklas. Jūsų prisijungimui prie socialinio tinklo, duomenų perdavimui tarp tinklo ir Jūsų sistemos bei Jūsų sąveikai šioje platformoje yra reguliuojami tik pagal atitinkamo tinklo Privatumo Politika.

Jei spustelėsite pasiūlymo nuorodą arba aktyvuosite socialinį įskiepį, gali būti, kad asmens duomenys bus perduoti paslaugų teikėjams, kurie nepriklauso Europos ekonominei erdvei ir kurios, Europos Sąjungos požiūriu (toliau – ES), negarantuoja „adekvataus apsaugos lygio“, atitinkančio ES asmens duomenų tvarkymo standartus. Atminkite tai prieš spustelėdami nuorodą arba aktyvindami socialinį įskiepį, kuris inicijuoja Jūsų duomenų perdavimą.

Socialinis įskiepis lieka aktyvus, kol neišjungiate jo arba neištrinate slapukų.

c) YouTube vaizdo įrašai

YouTube vaizdo įrašus integravome į internetinį pasiūlymą, atsižvelgdami į mūsų teisėtus interesus (t. y. siekdami optimizuoti savo internetinį pasiūlymą, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte). Vaizdo įrašai saugomi http://www.youtube.com ir juos galima paleisti tiesiogiai iš mūsų Svetainės. Jie visi yra integruoti į „išplėstinės duomenų apsaugos režimą“, t.y. į YouTube neperduodami jokie duomenys apie Jus, kaip apie vartotoją, nebent paleidžiate vaizdo įrašus. Kitoje pastraipoje nurodyti duomenys bus perduodami tik Jums paleidus vaizdo įrašus. Mes neturime jokios įtakos šiam duomenų perdavimui.

Kai lankotės Svetainėje, YouTube gauna Jūsų IP adresą ir informaciją, jog apsilankėte atitinkamame mūsų Svetainės papildomame puslapyje. Taip nutinka neatsižvelgiant į tai, ar esate prisijungę prie YouTube suteiktos vartotojo paskyros, ar tokios vartotojo paskyros nėra. Jei esate prisijungę prie Google, Jūsų asmeniniai duomenys bus tiesiogiai susieti su Jūsų paskyra. Jei nenorite, kad Jūsų profilis būtų susietas su YouTube, prieš suaktyvindami mygtuką turite atsijungti. YouTube saugo Jūsų duomenis kaip vartotojo profilius ir naudoja juos reklamos, rinkos tyrimų ir (arba) į poreikius orientuoto savo svetainės dizaino tikslais. Tokia analizė atliekama (net neprisijungusiems vartotojams), kad būtų galima teikti jų poreikius atitinkančią reklamą ir informuoti kitus socialinio tinklo vartotojus apie Jūsų veiklą mūsų Svetainėje. Turite teisę prieštarauti šių vartotojų profilių kūrimui ir norėdami pasinaudoti šia teise turite kreiptis į YouTube.

Daugiau informacijos apie YouTube duomenų rinkimo tikslą ir apimtį bei jų apdorojimą galima rasti privatumo politikoje. Čia taip pat galite rasti papildomos informacijos apie savo teises ir privatumo apsaugos nustatymo galimybes: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

(d) Google Maps

Savo svetainėse mes naudojame Google Maps pasiūlymą remdamiesi savo teisėtais interesais (t. y. susidomėjimu mūsų internetinio pasiūlymo optimizavimu, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio. 1 S. 1 dalies f punkte). Tai leidžia mums rodyti interaktyvius žemėlapius tiesiogiai svetainėje ir patogiai naudotis žemėlapio funkcija, pvz., kai naudojate mūsų parduotuvės ieškiklį.

Kai lankotės svetainėje, Google gauna Jūsų IP adresą ir informaciją, jog apsilankėte atitinkamame papildomame mūsų svetainės puslapyje. Taip nutinka neatsižvelgiant į tai, ar esate prisijungę prie Google suteiktos vartotojo paskyros, ar tokios vartotojo paskyros nėra. Jei esate prisijungę prie Google, Jūsų asmeniniai duomenys bus tiesiogiai susieti su Jūsų paskyra. Jei nenorite, kad Jūsų profilis būtų susietas su Google, prieš suaktyvindami mygtuką turite atsijungti. Google saugo Jūsų duomenis, kaip vartotojo profilius ir naudoja juos reklamos, rinkos tyrimų ir (arba) į poreikius orientuoto savo svetainės dizaino tikslais. Tokia analizė atliekama (net neprisijungusiems vartotojams), kad būtų galima teikti jų poreikius atitinkančią reklamą ir informuoti kitus socialinio tinklo vartotojus apie Jūsų veiklą mūsų Svetainėje. Turite teisę prieštarauti šių vartotojų profilių kūrimui, o norėdami pasinaudoti šia teise turite kreiptis į Google.

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį bei įskiepio teikėjo vykdomą duomenų tvarkymą galima rasti paslaugų teikėjo privatumo politikoje. Čia taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises ir privatumo apsaugos nustatymų parinktis: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

e) Google reCAPTCHA naudojimas

Šioje svetainėje taip pat naudojame Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublinas, D04 E5W5, Airija („Google“) reCAPTCHA funkciją. Ši funkcija skirta apsaugoti mūsų svetainę nuo atakų, pagrįstų pažangiausiomis technologijomis, ypač siekiant atskirti, ar įrašą padarė fizinis asmuo, ar apgaulės būdu, naudojant mašininį ir automatinį apdorojimą. Paslauga apima žiniatinklio užklausos, IP adreso, naršyklės tipo, naršyklės kalbos, užklausos datos ir laiko apdorojimą bei vieną ar kelis slapukus, pagal kuriuos galima nustatyti Jūsų naršyklės tapatybę. Tvarkymas atliekamas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą remiantis mūsų teisėtu interesu nustatyti asmeninę atsakomybę internete, išvengti piktnaudžiavimo ir šlamšto bei apsaugoti mūsų Svetainę nuo atakų. Naudojantis Google reCAPTCHA asmens duomenys taip pat gali būti perduoti į JAV Google LLC serverius ir kitas Google Group bendroves visame pasaulyje.

Daugiau informacijos apie Google reCAPTCHA ir Google privatumo politiką galima rasti adresu:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Galite kreiptis į Google duomenų apsaugos pareigūną adresu:  data-access-requests@google.com.

f) Socialiniai Meta Platforms Ireland Limited ir Google Ireland Limited įskiepiai

Mūsų svetainėse gali būti naudojami Meta Platforms Ireland Limited (Airija) socialiniai įskiepiai.

Kai lankotės puslapyje, kuriame yra toks įskiepis ir jis yra suaktyvintas, Jūsų naršyklė prisijungia prie teikėjo įskiepio ir turinys įkeliamas iš šių puslapių. Todėl Jūsų apsilankymą šioje svetainėje gali stebėti Meta Platforms Ireland Limited ir Google Ireland Limited, net jei aktyviai nesinaudojate socialinių įskiepių funkcija. Jeigu turite Facebook arba Google paskyrą, galite naudoti tokį socialinį įskiepį, kad galėtumėte dalytis informacija su draugais. Mes neturime jokios įtakos įskiepių turiniui ir informacijos perdavimui.

Meta Platforms Ireland Limited pateikia išsamią informaciją apie Jūsų duomenų apimtį, pobūdį, tikslą ir tolesnį apdorojimą svetainėje https://www.facebook.com/about/privacy. Čia taip pat galite rasti papildomos informacijos apie savo teises ir privatumo apsaugos nustatymo galimybes. .

g) Instagram

Šioje svetainėje taip pat integruoti socialinio tinklo Instagram įskiepiai. Instagram yra Meta Platforms Ireland Limited (Airija) siūloma paslauga. Instagram įskiepį galite atpažinti mūsų puslapyje spustelėję mygtuką Instagram. Jei prisijungę prie savo Instagram paskyros spustelėsite Instagram mygtuką, mūsų puslapiuose esantį turinį galite susieti su savo Instagram profiliu. Tai leidžia Instagram susieti Jūsų apsilankymą mūsų puslapiuose su Jūsų paskyra. Atkreipkite dėmesį, kad neturime žinių apie Instagram perduodamų duomenų turinį arba jų naudojimą. Daugiau informacijos rasite Instagram privatumo politikoje: https://instagram.com/about/legal/privacy.

h) Commerce Connector

Į mūsų internetinį pasiūlymą gali būti įtrauktas „Commerce Connector“ turinys. Mes tai darome remdamiesi BDAR 6 str. 1 S. 1 dalies f punktu, t. y. siekiame, kad mūsų Svetainė būtų patraukli integruojant trečiųjų šalių turinį. Daugiau informacijos rasite Commerce Connector privatumo politikoje: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

6. Naudojimo duomenų vertinimas (stebėjimas) ir su naudojimu susijusi informacija (“(re)targeting“)

a) Bendrosios nuostatos

Norime kuo tiksliau pritaikyti mūsų Svetainės turinį Jūsų interesams ir patobulinti Jums teikiamas paslaugas. Mes naudojame vadinamąsias sekimo technologijas, kad nustatytume naudojimosi parinktis ir ypač populiarias Svetainės sritis.

Mes naudojame pakartotinės rinkodaros technologijas, kad galėtume pritaikyti savo internetinę rinkodarą (pvz., reklamjuostes) konkrečiai pagal Jūsų naudojimo interesus. Jie yra perskaitomi ir naudojami Jums lankantis kitose svetainėse, kurios dirba su šių pakartotinės rinkodaros technologijų tiekėjais, kad suteiktų Jums kuo labiau su interesais susijusią informaciją.

Kai naudojamos minėtos technologijos, slapukai mūsų Svetainėje ir (pakartotinės rinkodaros atveju) trečiųjų šalių svetainėse įrašinėja Jūsų domėjimąsi mūsų produktais ir paslaugomis. Taip gali būti naudojami atsitiktiniai identifikatoriai (vadinami slapukų ID), kurių mes nesusiejame su Jūsų vardu, pavarde, adresu ar panašia informacija, net jei ši informacija mums žinoma (pvz., atsižvelgiant į esamus sutartinius santykius), nebent būtumėte tam davę sutikimą.

b) Google Analytics (pagrindinė versija)

Siekdami kurti Svetainę pagal reikalavimus ir nuolat ją optimizuoti remiantis BDAR 6 straipsnio 1 S. 1 dalies f punktu BDAR , mes naudojame pagrindinę Google Analytics versiją – Google Ireland Limited žiniatinklio analizės paslaugą. („Google“). Google Analytics naudoja slapukus (teksto failus), kurie saugomi Jūsų kompiuteryje ir kurie mums suteikia galimybę analizuoti, kaip naudojatės Svetaine. Google naudos šią informaciją mūsų vardu, kad įvertintų, kaip naudojatės Svetaine, ir sudarytų ataskaitas apie veiklą joje. Google tvarko duomenis, surinktus naudojantis Google Analytics pagrindine versija, išimtinai pagal mūsų nurodymus ir tik mūsų tikslais. Jeigu per Google Analytics surinkti duomenys naudojami Google reklamos technologijoms (pvz., Google Remarketing) ir šiuo atveju Google juos tvarko savo tikslais ir (arba) trečiųjų šalių tikslais, toks tvarkymas bus atliekamas tik tada, jei davėte sutikimą naudoti tokią reklamos technologiją Svetainėje.

Šioje Svetainėje naudojama Google Analytics su plėtiniu „_anonymizeIp ()“. Tai leidžia IP adresus toliau apdoroti sutrumpintu pavidalu, taip atsisakant galimybės, kad sutrumpinti adresai bus atpažįstami pagal asmenį. Galite atsisakyti naudoti slapukus, pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo naršyklėje. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai gali neleisti naudotis visomis šios Svetainės funkcijomis. Taip pat galite neleisti Google rinkti slapukų sukurtų duomenų, susijusių su Jūsų naudojimusi Svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą) ir šių duomenų tvarkymu Google, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, pasiekiamą per šią nuorodą: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Išimtiniais atvejais, kai asmens duomenys perduodami į JAV, Google Ireland Limited su Google susitarė dėl vadinamųjų standartinių duomenų apsaugos sąlygų. Google Analytics naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio BDAR 1 S. 1 dalies f punktas.

c) Google Marketing

Mes naudojame Google Marketing produktus (pvz., Search Ad and Display & Video 360) tik gavę aiškų Jūsų sutikimą, kurį galite patvirtinti spustelėję Svetainės slapukų juostoje esantį mygtuką „Sutinku“. Jūsų sutikimą saugome Jūsų įrenginio slapuke, kad Jūsų sutikimo nebūtų prašoma kiekvieną kartą lankantis mūsų Svetainėje, taip pat jį saugome ir mūsų serveriuose kartu su IP adresu ir laiko žyma, dėl teisinių priežasčių; ištrinsime šią informaciją arba apribosime jos tvarkymą, jeigu atsisakysite savo sutikimo. Google naudoja asmeninius duomenis, kad suasmenintų reklamas, o slapukus galima naudoti tiek suasmenintai, tiek nesuasmenintai reklamai. Daugiau informacijos rasite adresu https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

(d) Content Square

Šioje svetainėje naudojamos ContentSquare S.A.S. technologijos, skirtos rinkti pseudoniminės formos svetainės lankytojo sąveikos duomenis rinkodaros tikslais ir optimizuoti svetainės patogumą naudojant slapukus. Slapuko surinkta informacija apie tai, kaip naudojatės svetaine, paprastai perduodama į ContentSquare serverį, kur ji yra ir saugoma. Jūsų naršyklės perduodamas IP adresas nėra susietas su kitais ContentSquare duomenimis. ContentSquare garantuoja Jūsų IP adreso sutrumpinimą.

Jūs galite neleisti saugoti slapukų atitinkamai pakeitę savo naršyklės programinę įrangą; tačiau norėtume pažymėti, kad tokiu atveju negalėsite naudotis visomis mūsų paslaugų funkcijomis.

e) Tealium

Tealium Audience Stream. Savo svetainėje naudojame Tealium Audience Stream paslaugą, kurią teikia Tealium Inc., kurios registruotas biuras yra adresu Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Jungtinė Karalystė (toliau - Tealium); ši paslauga apdoroja duomenis, iš kurių sukuriami vartotojų profiliai naudojant slapyvardžius, kurie gali sekti asmenį skirtinguose įrenginiuose. Pavyzdžiui, renkama ši informacija: peržiūrėti ir spustelėti skelbimai, straipsniai, reklama, lankytojų skaičius, puslapio tema ir kt.

Teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, BDAR 6 straipsnio BDAR 1 S. 1 dalies a punktas. Jūs taip pat galite bet kada atsisakyti duomenų rinkimo ir saugojimo žiniatinklio analizės ir reklamos tikslais http://tealium.com/privacy/.

Tealium iQ (žymų valdymo sistema). Šioje Svetainėje naudojama žymų valdymo sistema (ŽVS); tai paslauga, kurią teikia Tealium Inc., kurios registruotos buveinės adresas yra Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Jungtinė Karalystė (Tealium), skirta dinamiškai koreguoti Svetainės dalis. ŽVS yra būtina teikiant mūsų paslaugas, todėl jos išjungti negalima. Slapukas galioja 12 mėnesių. Teisinis pagrindas yra teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 S. 1 dalies f punktą, t. y. mūsų verslo tikslų siekimas.

f) Pinterest

Pagal mūsų internetinį pasiūlymą, mūsų Svetainėje yra integruotas vadinamsis Pinterest Tag (individualus kodo fragmentas), priklausantis Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, Kalifornija, JAV, (toliau - Pinterest) pagal BDAR 6 straipsnio Pagal BDAR 1 Str.1 dalies f punktą, dėl mūsų teisėto intereso analizuoti ir optimizuoti mūsų internetinį pasiūlymą, taip pat į poreikius orientuoto mūsų Pinterest reklamos kampanijų naudojimo. Jei Pinterest vartotojas pamato ar paspaudžia reklamą, sekami tolesni veiksmai ir tikslinės grupės, taip pat išreiškusios susidomėjimą. Naudodamiesi šia informacija galime užtikrinti, kad Pinterest reklamos būtų rodomos tik Pinterest naudotojams, kurie jau parodė susidomėjimą mūsų paslaugomis, ir kad jos atitiktų galimą naudotojo interesą. Šie duomenys padeda mums įvertinti kiekvienos reklamos kampanijos susidomėjimą. Šie duomenys naudojami statistikos tikslais ir padeda mums optimizuoti reklamos kampanijas.

Surinkti duomenys neleidžia daryti jokių išvadų apie atitinkamo vartotojo tapatybę. Duomenys renkami apie įrenginio informaciją, naudojamą operacinę sistemą, naudojamo įrenginio IP adresą, skambučio laiką, reklaminės kampanijos tipą ir turinį, reakciją į atitinkamą reklaminę kampaniją, taip pat įrenginio ID, kurį sudaro atskiros įrenginio funkcijos. Tai leidžia mums atpažinti Jūsų įrenginį mūsų Svetainėje.

Duomenys saugomi laikantis teisės aktų nustatytų saugojimo terminų ir automatiškai ištrinami. Jeigu apsilankę mūsų Svetainėje prisijungiate prie Pinterest paskyros arba apsilankote Svetainėje, kol esate prisijungę, šie duomenys gali būti saugomi ir tvarkomi Pinterest. Pinterest gali susieti šiuos duomenis su Jūsų Pinterest paskyra ir naudoti juos savo reklamos tikslais. Daugiau informacijos rasite Pinterest privatumo politikoje: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Galite bet kada paprieštarauti tokiam duomenų apdorojimui, išjungdami https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data atitinkamus nustatymus savo Pinterest paskyros skiltyje "Customisation" arba spustelėdami „Atsisakyti“.

g) The Trade Desk

Naudojame retargetingo technologiją, teikiamą „The UK Trade Desk Ltd“. 10th Floor, 1 Bartholomew Close Londonas EC1A 7BL Jungtinė Karalystė (toliau - The Trade Desk). Ši funkcija skirta pateikti Svetainės lankytojams interesus atitinkančią reklamą kaip The Trade Desk reklamos tinklo dalį. Jeigu per slapukų reklamjuostę duodamas sutikimas, Jūsų naršyklė išsaugos slapukus ir panašias technologijas, kurios leidžia Jus atpažinti, kai lankotės The Trade Desk reklamos tinkle esančiose svetainėse. Tuomet šie puslapiai, naudodami The Trade Desk retargetingo technologiją, gali Jums rodyti reklamą, susijusią su turiniu, kurį anksčiau peržiūrėjote interneto svetainėse. Remiantis savo turima informacija, šiame procese The Trade Desk renka pseudoniminius duomenis.

Jei vis tiek nenorite naudotis šia pakartotinės rinkodaros funkcija, galite ją išjungti. Atkreipkite dėmesį, kad išjungimas turi būti atliktas kiekvienoje naršyklėje atskirai, naudojantis vienu iš šių būdu: (i) spustelint „AdChoices“ piktogramą reklamjuostėje, (ii) per https://www.youronlinechoices.com, (iii) tiesiogiai The Trade Desk puslapyje: https://www.adsrvr.org, (iv) mobiliosioms programėlėms: https://www.networkadvertising.org/mobile-choice ir https://www.aboutads.info/choices. Be to, ateityje galite atšaukti savo sutikimą dėl nustatytų slapukų naudodami šią nuorodą Slapukų nustatymai.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie The Trade Desk pakartotinio taikymo technologiją, The Trade Desk privatumo politiką ir atsisakymo galimybes, apsilankykite adresu: https://www.thetradedesk.com/us/privacy.

h) Dynamic Yield

Naudojamės Dynamic Yield Ltd. paslaugomis. (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, Anglija, RG7 1NT). Su Dynamic Yield rekomendacijos priemone, mūsų Svetainės pasiūlymas yra optimizuotas remiantis Jūsų sutikimu ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu, kad jūsų apsilankymas interneto svetainėje būtų suasmenintas, pateikiant Jums pritaikytas rekomendacijas ir turinį. Puslapio turinį, kurį peržiūrite, naudojame norėdami rekomenduoti lygiaverčius arba pagal temą susijusius produktus ar kitą Jums aktualų turinį.

Dynamic Yield renka pseudoniminę informaciją apie Jūsų naudojimosi veiklą mūsų Svetainėje. Tam naudojami slapukai, kuriuose saugoma tik pseudoniminė informacija su atsitiktinai sugeneruotu ID (slapyvardžiu). Jūsų IP adresai bus saugomi tik anonimiškai. Todėl negalimas tiesioginis asmeninis ryšys.

Duotą sutikimą dėl Dynamic Yield naudojimo čia galima bet kada atšaukti, panaikinus kategorijos „Personalizuoti slapukai“ pasirinkimą. Atšaukite čia: Slapukų nustatymai. Be to, daugiau informacijos apie naudojamą sekimo technologiją galite rasti spustelėję šią nuorodą: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/.

Vertiname duomenis šiais tikslais:

Atlikdami mūsų svetainių našumo ar pelningumo palyginimus, skaičiuodami lankytojus, stebėdami, pavyzdžiui, svetainėje paskelbtą internetinę reklamą, partnerių ir susijusias programas, raiškiosios medijos turinį ar specialias reklamos kampanijas, sekdami, kurios Svetainės sritys Jums patraukliausios, įvertindami interneto naudotojų kilmę, kad optimizuotumėme mūsų pasiūlymą lokaliai.

i) Interaktyvusis skaitmeninis padėjėjas Zoovu

Šioje Svetainėje siūlomas interaktyvusis skaitmeninis padėjėjas. Šią paslaugą teikia Zoovu (Vokietija) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlynas, Vokietija. Mes naudojame šį įrankį savo atsakomybe ir su Zoovu sudarėme duomenų apsaugos sutartį, kad mūsų klientų duomenys gali būti tvarkomi tik vadovaujantis mūsų instrukcijomis, nebūtų perduodami trečiosioms šalims ir būtų tinkamai apsaugoti techniškai.

Kai naudojatės paslauga ir jei suteikėte mums leidimą tai daryti, pvz., pateikdami savo sutikimą sekimo juostoje, mes renkame šiuos naudojimo duomenis:

  • Naudojimo duomenys: (Skaitmeninio padėjėjo veikimas, atsakymai į klausimus, navigacija, produktų rekomendacijos, pirkimai)

  • naudojama naršyklė / operacinė sistema / įrenginys;

Šaltinio nuoroda

Surinkti naudojimo duomenys (naudojant slapukų ID) naudojami siekiant pagerinti skaitmeninio padėjėjo patirtį, techniniais tikslais ir pagerinti paslaugą. Jūsų IP adresas nerenkamas. Todėl pagal naudojamą ID negalima nustatyti vartotojo tapatybės.

Jei nesuteiksite mums leidimo tai daryti, pvz., atsisakius sutikimo naudoti slapukus per reklamjuostę, bus nustatyti tik tie slapukai, kurie būtini paslaugai teikti, tačiau veiklos stebėjimo funkcija, minėta anksčiau, neveiks.

j) Bazaarvoice

Be to, mes naudojame Bazaarvoice Inc., Austin, JAV teikiamas paslaugas vertinimo funkcijoms teikti ir rezultatams įvertinti. Įvertinimas yra savanoriškas ir gali būti atliekamas nurodant slapyvardį. Jums nebūtina nurodyti savo vardo ir pavardės. Mes taip pat naudojame kitas Bazaarvoice siūlomas funkcijas: Ištirti socialinių tinklų turinį, pažymėtą mūsų turiniu, svetainių ir socialinių tinklų gyvavimą, patikrinti, ar tam tikru turiniu verta ten dalytis, susisiekti su įrašų autoriais, įkelti turinį bei integruoti jį į mūsų socialinius tinklus. Mūsų paslaugų teikėjas Bazaarvoice taip pat gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis JAV. Šiuo atžvilgiu mes sudarėme standartines duomenų apsaugos nuostatas su Bazaarvoice. Daugiau informacijos apie tai, kaip Bazaarvoice apdoroja jūsų duomenis, rasite Privatumo pranešime adresu https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

(k) Linkster

Šiame puslapyje mes naudojame Linkster GmbH, Colonnaden 5, 20354 Hamburgas, sekimo technologiją, kad galėtume įvertinti, vizualizuoti ir pateikti įžvalgas apie partnerystę ir reklamos kanalus.

Jei sutikimą davėte per slapukų reklamjuostę, jūsų naršyklėje nustatomi slapukai, kurie bus nuskaitomi operacijos atveju. Pateikta informacija apima svetainės, kurioje patalpinta reklaminė medžiaga, URL (nukreipimo URL), Jūsų įrenginio naršyklės identifikatorių (vartotojo tarpininką) (įskaitant informaciją apie įrenginio tipą ir operacinę sistemą), įrenginio IP adresą (kuris prieš išsaugojimą yra mūsų užkoduojamas), HTTP antraštę (Jūsų naršyklės automatiškai perduodamas duomenų paketas su įvairia technine informacija), užklausos laikas ir, jei anksčiau buvo išsaugotas įrenginyje, slapukas su jo turiniu. Jei reikia, saugomus anksčiau paminėtus punktus galima sujungti į vieną sekos grandinę (vartotojo kelionę). Esant veiksmų užklausai, užsakymo numerį ir krepšelio vertę paprastai taip pat perduodame ir išsaugome. Be to, galima perduoti ir išsaugoti šias vertes: Jūsų paskyros numeris, nauja kliento informacija, amžius, lytis bei informacija, kurią pateikėte klientų apklausoje.

Sekimo duomenų rinkimą ir apdorojimą taip pat galima išjungti paspaudus šią sekimo atsisakymo nuorodą: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do.

Jūsų duomenų peržiūra: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do.

Mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio BDAR 1 S. 1 dalies a punktas.

l) Snapchat

Savo svetainėje naudojame Snapchat Pixel, sukurtą Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, JAV (toliau Snapchat). Jei davėte sutikimą per slapukų reklamjuostę, tai stebės naudotojų elgesį, kad įvertintų Snapchat skelbimų efektyvumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais bei optimizuotų reklamos priemones. Duomenis saugo ir tvarko Snapchat, kad būtų galima prisijungti prie atitinkamo naudotojo profilio, o Snapchat gali naudoti duomenis savo reklamos tikslais pagal Snapchat duomenų naudojimo politiką. Galite įgalinti Snapchat ir jo partnerius rodyti skelbimus Snapchat ir už jo ribų. Šios tvarkymo operacijos vykdomos tik duodant sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Daugiau informacijos rasite Snapchat privatumo politikoje adresu https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

m) Facebook Business Tools ir Facebook Ads Manager, dalijimasis įvykio duomenimis

Mes naudojame Facebook Business Tools ir Facebook Ads Manager, kuriuos teikia Meta Platforms Ireland Limited (Airija). Tai leidžia mums apibrėžti, kada ir kur turėtų būti talpinami skelbimai Facebook, Instagram ir svetainėse, taip pat stebėti, kaip sėkmingos mūsų reklamos kampanijos. Šiame kontekste mes atskleidžiame vadinamuosius „įvykio duomenis“, susijusius su mūsų reklamos kampanijų taikymu, su sutikimu, kurį Jūs davėte naudodamiesi mūsų slapukų reklamjuoste, BDAR 6 straipsnio BDAR 1 S. 1 dalies f punktas. Šie duomenys bendrinami tik maišos forma. Tai, be kita ko, Jūsų el. pašto adresas, pašto kodas ir miestas.

Trečiosios šalys, įskaitant Meta Platforms Ireland Limited, per Facebook verslo įrankius gali naudoti slapukus, žiniatinklio indikatorius ir kitas saugojimo technologijas, kad įrašytų arba gautų informaciją iš mūsų svetainių ir kitų interneto svetainių, o tada naudoti šią informaciją vertinimo sprendimams ir reklamai teikti.

n) Meta Platforms Ireland Limited Retargeting (Website Custom Audience)

Į šią Svetainę integruotas Facebook Ireland Limited pikselis (Website Custom Audience pikselis). Jei davėte sutikimą, šis pikselis rinks informaciją apie mūsų ir Meta Platforms Ireland Limited naudojimą šia Svetaine (pvz., informaciją apie peržiūrėtus elementus) ir perduos ją Meta Platforms Ireland Limited. Ši informacija gali būti priskirta Jums asmeniškai, naudojant kitą informaciją apie Jus, kurią Meta Platforms Ireland Limited išsaugojo, pavyzdžiui, remdamasi Jums priklausančia paskyra socialiniame tinkle Facebook. Per pikselį surinkta informacija gali būti naudojama rodyti su interesais susijusią reklamą apie mūsų pasiūlymus Jūsų Facebook paskyroje (retargetingas). Per pikselį surinktą informaciją taip pat gali apibendrinti Meta Platforms Ireland Limited, o apibendrintą informaciją Meta Platforms Ireland Limited gali naudoti savo ir trečiųjų šalių reklamos tikslais. Pavyzdžiui, Meta Platforms Ireland Limited gali nustatyti tam tikrus pomėgius, susijusius su Jūsų naršymo elgesiu šioje Svetainėje, ir taip pat gali naudoti šią informaciją trečiųjų šalių pasiūlymams reklamuoti. Be to, Meta Platforms Ireland Limited gali sujungti pikselių surinktą informaciją su kita informacija, kurią Meta Platforms Ireland Limited surinko apie Jus per kitas svetaines ir (arba) dėl Jūsų naudojimosi Facebook socialiniu tinklu, kad Meta Meta Platforms Ireland Limited galėtų išsaugoti profilį apie Jus. Šis profilis gali būti naudojamas reklamos tikslais. Už nuolatinį saugojimą ir tolesnį sekimo duomenų, surinktų per tinklalapį, tvarkymą atsako tik Meta Platforms Ireland Limited. Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio BDAR 1 S. 1 dalies a punktas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų apsaugą Meta Platforms Ireland Limited, spustelėkite čia: https://www.facebook.com/policy.php. Čia taip pat rasite informacijos apie savo teisių (pvz., teisės į ištrynimą) apgynimą prieš Meta Platforms Ireland Limited. Naudodami šioje svetainėje esantį pikselį, galite atšaukti sutikimą perduoti duomenis į Meta Platforms Ireland Limitedhttps://www.youronlinechoices.com/.

o) Twitter

Šioje svetainėje yra Twitter paslaugos funkcijos. Šias funkcijas teikia Twitter International Limited (Airija) (toliau Twitter). Naudojant Twitter ir Retweet funkciją, svetainės, kuriose lankotės, yra susietos su jūsų Twitter paskyra ir yra žinomos kitiems vartotojams. Šio proceso metu duomenys taip pat perduodami Twitter. Šiuo tikslu, Jūsų interneto naršyklė sukuria tiesioginį ryšį su Twitter serveriais ir perduoda duomenis Twitter. Norėtume pabrėžti, kad neturime žinių apie perduotų duomenų turinį arba jų naudojimą Twitter.

Daugiau informacijos pateikta Twitter privatumo politikoje: https://twitter.com/privacy. Savo privatumo nustatymus galite pakeisti Twitter puslapyje https://twitter.com/account/settings.

p) TikTok

Šioje svetainėje naudojame tiekėjo TikTok Technology Limited (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublinas, D02 T380, Airija) pikselį kartu su TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, Londonas, WC2B 6NH, Jungtinė Karalystė). Tai yra kodas, kurį įdiegėme mūsų Svetainėje. Šio kodo pagalba, jei sutinkate, bus užmegztas ryšys su TikTok serveriais, kad būtų galima stebėti Jūsų elgesį lankymosi mūsų Svetainėje metu. Asmens duomenis, pvz., IP adresą ir kitą informaciją, pvz., įrenginio ID, įrenginio tipą ir operacinę sistemą, taip pat galima perduoti TikTok. TikTok naudoja el. paštą ar kitą prisijungimo ar įrenginio informaciją, kad galėtų nustatyti mūsų Svetainės vartotojus ir priskirti jų veiksmus TikTok vartotojo paskyrai.

TikTok naudoja šiuos duomenis, kad tiksliniu ir suasmenintu būdu rodytų reklamą savo vartotojams ir kad sudarytų interesais susijusių vartotojų profilius. Surinktus duomenis naudosime tik vertindami reklamos skelbimų veiksmingumą.

Iš esmės Jūsų duomenys bus tvarkomi ES arba EEE šalyse. Šiuo tikslu su TikTok pasirašyta atitinkama duomenų apsaugos sutartis. Jei asmens duomenys perduodami į ne ES ar EEE šalis, TikTok nustato vadinamąsias standartines sutarčių sąlygas, nebent asmens duomenys perduodami į šalis, kurioms Europos Komisija priėmė sprendimą dėl tinkamumo.

TikTok privatumo politiką galima rasti čia: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea.

q) TikTok Business Tools ir TikTok Ad Manager, dalijimasis įvykio duomenimis

Mes taip pat naudojame TikTok Business Tools ir TikTok Ads Manager pagal TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublinas, D02 T380, Airija. Tai leidžia mums nustatyti, kada ir kur turi būti talpinamos reklamos ir stebėti mūsų reklamos kampanijų sėkmę. Šiuo tikslu ir gavę Jūsų sutikimą per mūsų slapukų juostą, BDAR 6 straipsnio BDAR 1 S. 1 dalies f punktas, mes dalijamės vadinamaisiais „įvykių duomenimis“, skirtais mūsų reklamos kampanijoms. Šie duomenys bendrinami tik maišos forma. Tai, be kita ko, Jūsų el. pašto adresas, pašto kodas ir miestas.

Trečiosios šalys, įskaitant TikTok Business Tools, gali naudoti slapukus, žiniatinklio indikatorius ir kitas saugojimo technologijas per TikTok Technology Limited, kad įrašytų arba gautų informaciją iš mūsų svetainių ir kitų interneto svetainių, o tada naudoti šią informaciją vertinimo sprendimams ir reklamai teikti.

7 . Mūsų dalyvavimas socialiniuose tinkluose, nuomonės formuotojai

Taip pat palaikome įmonės buvimą socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Facebook ir Instagram, kurių nuorodas pateikiame savo Svetainėje. Kai prisijungiate prie atitinkamų tinklų ir platformų, taikomos atitinkamų operatorių nuostatos ir sąlygos bei atitinkamų operatorių duomenų tvarkymo taisyklės, kurioms neturime jokios įtakos. Tokiu atveju duomenys taip pat gali būti tvarkomi už Europos Sąjungos ribų. Meta Platforms Ireland Limited ir mes esame tam tikrų Facebook tvarkymo operacijų „bendri valdytojai“. Mūsų privatumo pranešimai atitinkamame socialiniame tinkle suteiks Jums daugiau informacijos.

Duomenų apsaugos pranešimai atitinkamuose tinkluose taikomi cosnova įmonių nuomonės formuotojų veiklai.

8. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

a) Teisė susipažinti su informacija

Turite teisę bet kuriuo metu paprašyti informacijos apie mūsų tvarkomus asmens duomenis tiek, kiek jie yra susiję su Jumis, ir bet kuriuo metu, pagal BDAR 15 straipsnį, gauti šią informaciją. Šiuo tikslu užklausą galite siųsti paštu arba el. paštu nurodytu kontaktiniu adresu.

(b) Teisė ištaisyti neteisingus duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes nedelsdami ištaisytume Jūsų asmens duomenis pagal BDAR 16 straipsnį, jei duomenys yra neteisingi. Susisiekite su mumis nurodytu adresu.

c) Teisė pašalinti duomenis

Jūs turite teisę BDAR 17 straipsnyje aprašytomis sąlygomis reikalauti, kad ištrintume Jums rūpimus asmens duomenis. Šiose sąlygose visų pirma numatyta teisė ištrinti duomenis, jeigu asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi, ir neteisėto duomenų tvarkymo, atšaukimo arba prievolės ištrinti duomenis pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės, kurios teisės aktai mums taikomi, atvejais. Norėdami pasinaudoti savo teise ištrinti duomenis, susisiekite su mumis nurodytu adresu.

d) Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Turite teisę reikalauti, kad duomenų tvarkymas būtų apribotas pagal BDAR 18 straipsnį. Ši teisė ypač egzistuoja, jei vartotojas ir mes ginčijame asmens duomenų tikslumą, tam tikrą laikotarpį, kurio reikia jo tikslumui patikrinti, ir jei vartotojas prašo ne ištrinti duomenis, o apriboti duomenų tvarkymą, jei egzistuoja teisė ištrinti duomenis; taip pat jei duomenys nebereikalingi mūsų siekiamiems tikslams, tačiau vartotojui to reikia, kad galėtume įtarti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, ir jeigu tarp mūsų ir vartotojo vis tiek vyksta ginčas dėl sėkmingo prieštaravimo teisės įgyvendinimo. Norėdami pasinaudoti savo teise apriboti duomenų tvarkymą, susisiekite su mumis nurodytu adresu.

e) Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti iš mūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, ir gauti juos susistemintu, įprastu, įskaitomu formatu pagal BDAR 20 straipsnį. Norėdami pasinaudoti savo teise į duomenų perkeliamumą, susisiekite su mumis nurodytu adresu.

f) Teisė prieštarauti

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymu, kuris, be kita ko, yra vykdomas remiantis 6 straipsnio pagrindu. 1 S. 1 dalies punktas e ar punktas f, jungiasi su BDAR 21 straipsniu. Mes nustosime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nebent įrodysime įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, kurie viršija Jūsų interesus, teises ir laisves arba jei duomenų tvarkymas yra naudingas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti.

g) Teisė atšaukti sutikimą (prieš tai pateikus sutikimą)

Jūs turite teisę atšaukti sutikimus pagal BDAR 7 straipsnio 3 dalį, kuris galios ir ateityje. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki tol, kol jis buvo atšauktas remiantis sutikimu, teisėtumui.

h) Teisė pateikti skundą

Taip pat turite teisę pateikti skundus duomenų apsaugos priežiūros institucijoms. Kompetentinga priežiūros institucija mums yra:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (Haseno duomenų apsaugos komisaras)
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Vokietija
Pašto dėžutė 3163, 65021 Wiesbaden, Vokietija
Telefonas: 004961114080
Faksas: 00496111408900
El. paštas: poststelle@datenschutz.hessen.de
Interneto svetainė: http://www.datenschutz.hessen.de

9. Privatumo Politikos atnaujinimas

Ši privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2023 m. rugpjūčio mėn. Pakeitus mūsų pasiūlymą, taip pat gali reikėti pakeisti šią Privatumo politiką. Todėl prašome reguliariai tikrinti mūsų Privatumo politikos turinį. Be to, pranešime Jums, kai tik dėl pakeitimų prireiks Jūsų bendradarbiavimo (pvz., sutikimo) ar kito asmens pranešimo.

10. Naudotų slapukų sąrašas

Cookie NameSample ValueExpireTypeDomainVendor