Microplasticparticlefree

Catrice microplastics

Konečne bez: Lúčime sa s mikroplastovými časticami!

Od marca 2023 sú všetky naše produkty bez mikroplastov! Toto tvrdenie sa nachádza na všetkých výrobkoch, ktoré neobsahujú pevné plastové častice.

Tekutý plast pod mikroskopom

Tekutý plast pod mikroskopom

Čo presne je tekutý plast?

Mikroplastové častice sú pevné plastové častice, ale stále počujeme o tzv. „tekutom plaste“. Často sa to týka kvapalných syntetických polymérov. Nie sú však rovnaké ako mikroplasty a nemusia byť nevyhnutne také škodlivé pre životné prostredie. Syntetické polyméry môžu mať veľmi odlišný charakter. Niektoré sú úplne alebo čiastočne biologicky odbúrateľné, iné sú 100 % biologicky odbúrateľné. V kozmetických produktoch sa syntetické polyméry väčšinou nachádzajú ako látky na vytvorenie emulznej vrstvy, ktorá v mnohých prípadoch zlepšuje výkonnosť produktu. Ale môžu mať aj negatívny vplyv na životné prostredie – práve tu prichádzajú naši odborníci na suroviny! Pretože kozmetika bez mikroplastov bola len prvým krokom. Ďalší krok: zaistiť biologickú odbúrateľnosť našich produktov. S cieľom vytvoriť čistú budúcnosť – pre vás a naše životné prostredie.

Catrice tekutý plast z mikroplastov

CATRICE x WWF Nemecko

Chceme sa však ešte viac zapojiť do ochrany oceánov a zníženia plastového odpadu. Ako sponzor s hrdosťou podporujeme WWF.

CATRICE X WWF Nemecko

CATRICE X WWF Nemecko

Spoločne proti záplave plastov.

Podľa organizácie WWF sa do oceánu každý rok dostane až 12 miliónov ton plastového odpadu a ohrozuje morský život. Najmä v niekoľkých ázijských krajinách, kde neexistuje žiaden regulovaný a spoľahlivý systém nakladania s odpadom, je situácia zničujúca pre ľudí a prírodu. Preto sme sponzorom rôznych projektov na prevenciu plastového odpadu WWF vo Vietname a Thajsku.

Catrice mikroplastová wwf spolupráca

Projekty WWF

Projekty WWF

Viac vzdelávania – menej odpadu

Cieľom projektov je vytvoriť miestne stimuly pre funkčné, udržateľné systémy zberu odpadu, recyklácie a likvidácie. WWF spolu so zástupcami miestnych environmentálnych úradov, spoločností a súkromných osôb zavádza cielené opatrenia a informačné kampane, ktoré vedú k výraznému zníženiu plastového odpadu na jedno použitie a vhodnému oddeleniu odpadu.

Catrice Microplastics WWF Vietnam
Odstraňovanie odpadu z mikroplastov Catrice WWF Vietnam
Catrice Microplastics WWF Plastic on the Beach Vietnam