Vyskúšať

Vyberte si jednu z vyššie uvedených kategórií a tovar vyskúšajte. Nájdete tu aj prehľad aktuálne vybraných tovarov a vzhľad, ktorý vytvoria!

Spýtali sme sa Ariam

Marketing

Viac o CATRICE Ariam

Váš beauty must-have produkt, ktorý musíte mať?

Daytox Clay Mask

Čo vás inšpiruje?

Moja teta.

Čo sa na Vašej práci páči?

Že ma obklopujú milí ľudia a tím.

Aká je Vaša obľúbená farba?

Čierna a sivá sú moje obľúbené farby, pretože ich môžete kombinovať s čímkoľvek a výsledok je vždy nositeľný.