Catrice Imprint

Imprint

cosnova GmbH
Am Limespark 2 
65843 Sulzbach / TS, Germany

Telefon: 0049(0)6196 / 76156-0 
Faks: 0049(0)6196 / 76156-1199 
E-Mail: info@cosnova.com
www.cosnova.com

Opšti menadžment: 
Mathias Delor 
Javier González 
Gesine Hild 
Dennis Martin
Thorsten Muehl 
Christina Oster-Daum 
Hilko Prahl 
Stefan Weinmiller
Yvonne Wutzler

Lokalni sud / komercijalni registar: 
Frankfurt / Main 
HRB 54730

Broj registracije PDV-a: 
DE 813324233

Odgovoran za sadržaj u skladu sa članom 18. 2 MStV:
Mathias Delor, Javier González, Gesine Hild, Dennis Martin, Thorsten Muehl, Christina Oster-Daum, Hilko Prahl, Stefan Weinmiller, Yvonne Wutzler 
Am Limespark 2 
65843 Sulzbach / Ts. Germany

Uprkos marljivom pregledu sadržaja, kompanija Cosnova ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj spoljnih linkova. Sadržaj povezanih stranica je jedina odgovornost njihovih operatera. Sadržaj ovog sajta je pažljivo sastavljen i pregledan.

Uprkos pregledu sadržaja, Cosnova ne preuzima nikakvu odgovornost ili odgovornost za prirodu ili tačnost informacija na ovom sajtu, niti izražene niti podrazumevane.

Rešavanje sporova

Postupak žalbe putem onlajn rešavanja sporova za potrošače (DR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mi ne učestvujemo u bilo kakvom postupku rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.