Αποτύπωμα Catrice

Αποτύπωμα

cosnova GmbH
Am Limespark 2 
65843 Sulzbach / TS, Germany

Τηλέφωνο: 0049(0)6196 / 76156-0 
Φαξ: 0049(0)6196 / 76156-1199 
E-Mail: info@cosnova.com
www.cosnova.com

Γενική διοίκηση: 
Mathias Delor 
Javier González 
Gesine Hild 
Dennis Martin
Thorsten Muehl 
Christina Oster-Daum 
Hilko Prahl 
Stefan Weinmiller
Yvonne Wutzler

Τοπικό Δικαστήριο / Εμπορικό Μητρώο: 
Frankfurt / Main 
HRB 54730 ΟΊΟ

VAT registration number: 
DE 813324233

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με την Ενότητα 18 παρ. 2 MStV:
Mathias Delor, Javier González, Gesine Hild, Dennis Martin, Thorsten Muehl, Christina Oster-Daum, Hilko Prahl, Stefan Weinmiller, Yvonne Wutzler 
Am Limespark 2 
65843 Sulzbach / Ts. Germany

Παρά την επιμελή εξέταση του περιεχομένου, η cosnova δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων. Τα περιεχόμενα των συνδεδεμένων σελίδων αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των χειριστών τους. Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας έχουν συγκεντρωθεί και ελεγχθεί προσεκτικά.

Παρά τον έλεγχο του περιεχομένου, η cosnova δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τη φύση ή την ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο, ούτε ρητή ούτε σιωπηρή.

Επίλυση διαφορών

Διαδικασία καταγγελίας μέσω ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών για καταναλωτές (DR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Δεν συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.