Εταιρική ευθύνη

Τι σημαίνει η Εταιρική Ευθύνη για τη cosnova (και τη μάρκα CATRICE);

Ερώτηση ομορφιάς CATRICE Clean 10

Στην cosnova, έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους για να συμβάλουμε θετικά στην προστασία του πλανήτη μας και των κατοίκων του. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο κάθε μέρα σε τέσσερα επίπεδα με βιώσιμα προϊόντα και κοινωνική δέσμευση.

Αβλαβή προϊόντα

Τα προϊόντα μας δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες για κανέναν. Γι' αυτό αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας με πιο βιώσιμο τρόπο όσον αφορά την υγεία, το περιβάλλον και τις κοινωνικές πτυχές. Από τότε που ιδρύθηκε η εταιρεία μας το 2001, πάντα λέμε «όχι» στις δοκιμές σε ζώα*. Μετατρέπουμε επίσης την πλήρη σειρά προϊόντων μας ώστε να μην περιέχει μικροπλαστικά σωματίδια.
*σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ

Συνθήκες εργασίας για τους συνεργάτες μας

Δεν διαθέτουμε δικά μας εργοστάσια – γι' αυτό φροντίζουμε να είμαστε προσεκτικοί με τους συνεργάτες μας. Ο κώδικας συμπεριφοράς μας απαιτεί από κάθε προμηθευτή να συμμορφώνεται με τις δίκαιες συνθήκες εργασίας και τα περιβαλλοντικά πρότυπα και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνεργασία. Ελέγχουμε τη συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω ανεξάρτητων τρίτων μερών.

Μηδενικά απόβλητα

Για να σας μεταφέρουμε τα προϊόντα μας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια και βιωσιμότητα, έχουμε θέσει ως στόχο τη χρήση 30% λιγότερου υλικού συσκευασίας έως το 2025, για να σχεδιάσουμε έως και το 75% της συσκευασίας μας να είναι ανακυκλώσιμη και να παράγουμε τουλάχιστον το 50% της συσκευασίας μας από ανακυκλωμένα υλικά.

Κοινωνικές πρωτοβουλίες

Η ευθύνη μας δεν τελειώνει με τα προϊόντα μας. Η κοινωνική δέσμευση είναι βαθιά ριζωμένη στην εταιρεία. Επειδή θέλουμε να έχουμε θετική επιρροή στις ζωές όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων: στην εταιρεία μας, στην περιοχή μας και στην εφοδιαστική αλυσίδα μας.