Ochrona danych

Polityka prywatności

cosnova GmbH (zwana dalej „my”) docenia Twoje zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Dlatego istotne jest, abyś czuł się bezpiecznie, odwiedzając naszą stronę www (zwaną dalej „stroną”), również w kwestii ochrony danych osobowych.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie Cię o naturze i celu przetwarzania Twoich danych podczas korzystania z tej aplikacji, w tym wszystkich podstron. Jeśli chcesz korzystać z określonych usług na naszej stronie np. oceny naszych produktów lub listy życzeń, Twoje dane będą przetwarzane. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być związane z Tobą, np. imię, nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

Polityka prywatności zawiera również informacje na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie mediów społecznościowych.

Poniższe linki poprowadzą do informacji w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Możesz też przeczytać i zachować i wydrukować Politykę prywatności jako osobny dokument.

Polityka prywatności Spis treści

Klikając w poniższe linki przejdź do interesujących Cię kwestii.

1. Informacje o administratorze i inspektorze ochrony danych

(a) Administrator

Administratorem danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych(RODO) i innych ustawach państw UE o ochronie danych, a także w innych przepisach o ochronie danych, jest:

cosnova GmbH
Am Limespark 2
65843 Sulzbach
Telefon: +49 6196 76156-0
E-mail: info@cosnova.com

Więcej informacji o nas w sekcji Dane firmy: Dane firmy

(b) Inspektorem ochrony danych z ramienia administratora jest:

Moritz Görmann
CTM-COM GmbH
Wilhelm-Leuschner-Straße 33
64380 Rossdorf
Telefon: +49 6154 57605-0
Faks: +49 6154 57605-29
www.ctm-com.de

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania strony

Gdy korzystasz ze strony wyłącznie w celach informacyjnych (tzn. nie wysyłasz nam żadnych informacji w inny sposób), zbieramy jedynie dane osobowe wysłane przez twoją przeglądarkę na nasz serwer. Gromadzimy dane technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony w dostosowanej dla Ciebie wersji i języku, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo jej użytkowania oraz by móc uzyskać ogólne raporty jej użytkowania (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

 • Adres IP

 • Data i godzina żądania

 • Treść żądania (dana strona)

 • Strona, z której pochodzi żądanie

 • Przeglądarka

 • System operacyjny

Powyższe dane zostaną niezwłocznie usunięte, gdy nie będą już potrzebne do powyższych celów i nie później niż 30 dni po ich zebraniu.

Jeżeli przekażesz nam swoje dane osobowe, np. w trakcie rejestracji, w formularzu kontaktowym, ankiecie, konkursie lub w celu realizacji umowy, wykorzystamy je do wymienionych celów, do administracji klienta oraz, w razie konieczności, do przetwarzania i rozliczania wszelkich transakcji handlowych, w każdym przypadku w zakresie wymaganym do tego celu.

Jeżeli korzystasz z naszych testerów cyfrowych, określamy Twoją przybliżoną lokalizację (z dokładnością do ok. 50 km) na podstawie adresu IP, który uległ skróceniu. Gdy skanujesz kod QR, ustalamy, w jakim punkcie sprzedaży jesteś. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i nie są łączone z innymi danymi.

Kontaktując się przez email (np. na podane powyżej adresy) lub innymi sposobami (np. via Messenger), dane osobowe przekazane tą drogą zostaną zachowane. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia rozmowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania komunikatu jest art. 6 ust. 1, zdanie 1, lit. 1 b) i lit. f) RODO. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia rozmowy; obejmuje to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie, 1 lit. f) RODO. Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, do których zostały zebrane, co ma miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy na podstawie okoliczności można stwierdzić, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

3. Cookie i podobne technologie

Oprócz wyżej wymienionych danych, gdy korzystasz z naszej strony, na Twoim komputerze zapisują się pliki cookie oraz stosowane są porównywalne technologie. Cookie to mały fragment tekstu przechowywany na Twoim dysku twardym za pośrednictwem przeglądarki dostarczający podmiotowi (czyli nam) określone informacje. Cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na Twój komputer. Cookie mają ułatwić korzystanie z danego serwisu.

Większość cookie jest ustawiana wyłącznie za zgodą użytkownika (art.6 ust.1 zdanie1, lit.a)RODO. Przy innych cookie podstawą prawną są nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1, lit. f) RODO). Nasz baner dotyczący cookie informuje Cię jakie cookie stosujemy.

(a) Ogólnie

Ta strona wykorzystuje następujące rodzaje cookie, których zakres i funkcje zostały wyjaśnione poniżej:

 • Tymczasowe cookie. Tymczasowe cookie są automatycznie usuwane przy zamknięciu przeglądarki. Są to w szczególności pliki sesyjne. Przechowywane są w nich tzw. identyfikatory sesji, które pozwalają przyporządkować wysyłane przez Twoją przeglądarkę żądania do określonej sesji. Dzięki temu Twój komputer jest automatycznie rozpoznawany podczas kolejnej wizyty na stronie. Cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki. Takie cookie na przykład zapisują zawartość Twojego koszyka lub status logowania.

 • Trwałe cookie. Trwałe cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który jest różny w zależności od pliku cookie. W dowolnym momencie możesz usunąć cookie, korzystając z ustawień przeglądarki.

(b) Ustawienia przeglądarki

Ustawienia przeglądarki można skonfigurować zgodnie ze swoimi preferencjami i, na przykład, nie akceptować cookie osób trzecich lub żadnego cookie. Zachowane cookie możesz usunąć za pomocą ustawień systemowych przeglądarki. Trzeba pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji strony.

(c) Wykaz cookie

Lista wykorzystywanych cookie oraz porównywalnych technologii znajduje się na końcu Polityki prywatności.

(d) Odwołanie cookie

W lewym dolnym rogu strony znajduje się mała ikona plików cookie, która umożliwia zmianę ich ustawień w dowolnym momencie.

4. Udostępnianie danych osobowych

(a) Udostępnianie usługodawcom

Dla niektórych działań związanych z przetwarzaniem danych zatrudniamy usługodawców, przetwarzających dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami (na podstawie umowy).

(b) Ujawnienie organom publicznym, stronom poszkodowanym i na potrzeby postępowania sądowego

Jeśli to konieczne aby wyjaśnić kwestie nielegalnego lub niewłaściwego korzystania ze strony lub w celu ścigania przestępstw, dane osobowe mogą zostać przekazane, , organom ścigania oraz poszkodowanym osobom trzecim. Jednak ma to miejsce tylko wtedy, gdy istnieją przesłanki zachowania niezgodnego z prawem

Ujawnienie może mieć miejsce też wtedy, gdy służy egzekwowaniu warunków użytkowania lub innych umów. Jesteśmy też prawnie zobowiązani do udzielania na żądanie informacji niektórym organom publicznym. Są to organy ścigania, organy zajmujące się ściganiem przestępstw administracyjnych, oraz organy podatkowe.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1zdanie, lit.b), art.6 ust. 1zdanie 1, lit. c), art. 6 ust. 1zdanie, 1 lit. d) oraz art. 6 ust. 1zdanie, 1 lit. d) oraz art. 6 ust. 1zdanie, 1 lit. f) RODO.

(c) Ujawnienie danych w ramach transakcji firmowych

W trakcie rozwoju naszej działalności struktura naszej firmy może ulec zmianie w wyniku zmian formy prawnej, zakładania, zakupu lub sprzedaży spółek zależnych, części spółek lub komponentów. W przypadku takich transakcji informacje o klientach mogą być udostępniane nabywcy lub następcy prawnemu wraz z częścią przedsiębiorstwa, która ma zostać przeniesiona.

W przypadku, gdy dane osobowe są ujawniane w opisanym powyżej zakresie, zapewniamy, że odbywa się to zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

(d) Przekazywanie do odbiorców spoza UE

Może się zdarzyć, że będziemy ujawniać dane osobowe do krajów spoza UE („kraje trzecie”). Każde ujawnienie danych odbiorcy w kraju trzecim będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. O ile Komisja Europejska nie ustaliła, że kraj trzeci ma odpowiedni poziom ochrony, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony Twoich danych. Można to zrobić w szczególności poprzez zawarcie umów o przetwarzaniu danych zawierających standardowe klauzule UE o ochronie danych i zapewniających odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej (dostępnych pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index\_en.htm). Skontaktuj się z nami aby uzyskać dalsze informacje, jak tekst standardowych klauzul umownych UE.

(e) Consentmanager

Zintegrowaliśmy narzędzie do zarządzania zgodami (www.consentmanager.net) firmy Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, info@consentmanager.net) z naszą stroną w celu uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych, wykorzystywanie cookie lub podobne funkcje. Z pomocą tego narzędzia masz możliwość wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na określone funkcje na naszej stronie, np. w celu integracji elementów zewnętrznych, analizy statystycznej, pomiaru zasięgu oraz reklamy spersonalizowanej. Z pomocą tego narzędzia masz możliwość wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na wszystkie funkcje lub wyrażenia zgody na poszczególne cele lub funkcje. Możesz również zmienić wcześniejsze ustawienia. Celem integracji tego narzędzia jest pozostawienie użytkownikom naszej strony decyzji odnośnie wyżej wymienionych kwestii oraz zaoferowanie im, w celu dalszego korzystania z naszej witryny, możliwości zmiany ustawień już wprowadzonych. Podczas korzystania z „menedżera zgód” przetwarzane są dane osobowe, oraz informacje o używanych urządzeniach, takie jak adres IP.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie, 1 lit. c)w połączeniu z art. 6 ust. 3 zdanie, 1 lit. a)w połączeniu z art. 7 ust. 1 RODO.

(f) Qualtrics

Na naszej stronie korzystamy z usług firmy Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA w celu prowadzenia ankiet satysfakcji klientów odnośnie produktów i marki. Prowadzimy badania satysfakcji aby rozwijać i ulepszać nasze produkty i usługi. Gdy bierzesz udział w badaniu satysfakcji przetwarzane są tylko tak zwane dzienne dane (data, godzina/ dane o przeglądarce i ustawieniach przeglądarki / dane o Twoim urządzeniu / informacje o korzystaniu). Udział w takiej ankiecie jest dobrowolny. Jeśli nie chcesz wziąć w niej udziału, zamknij wyskakujące okienko. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a) RODO.

Aby dowiedzieć się więcej o firmie Qualtrics LLC i sposobie przetwarzania danych, odwiedź https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

5. Wtyczki społecznościowe, integracja treści stron trzecich

(a) Ogólne

Nasza strona może zawierać oferty stron trzecich. Jeśli klikniesz na taką ofertę, przekażemy dane odpowiedniemu dostawcy w wymaganym zakresie (np. informacje, że znalazłeś u nas tę ofertę oraz, jeśli to możliwe, dalsze informacje, które już w tym celu udostępniłeś naszej stronie).

(b) Wtyczki społecznościowe

Gdy korzystamy z tzw. „wtyczek społecznościowych” z sieci takich jak Meta Platforms Ireland Limited lub Twitter, integrujemy je w następujący sposób:

Gdy odwiedzasz naszą stronę wtyczki społecznościowe są dezaktywowane, tzn. nie ma możliwości przesyłania jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Gdy chcesz korzystać z jednej z sieci, kliknij na odpowiednią wtyczkę społecznościową, aby nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci.

Jeśli posiadasz konto w danej sieci i jesteś zalogowany w momencie aktywacji wtyczki społecznościowej, sieć może połączyć Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Jeśli chcesz tego uniknąć, wyloguj się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej.

Po aktywacji wtyczki społecznościowej sieć przekazuje treści, które udostępnia bezpośrednio do przeglądarki, która osadza ją na naszej stronie. W tej sytuacji może mieć miejsce również przekazywanie danych, które jest inicjowane i kontrolowane przez odpowiedni portal społecznościowy. Twoje połączenie z serwisem społecznościowym, transfery danych pomiędzy siecią i systemem oraz interakcje na tej platformie są regulowane wyłącznie przez politykę prywatności danej sieci.

Klikając w link do oferty lub aktywując wtyczkę społecznościową, możesz udostępnić swoje dane dostawcom w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „odpowiedniego poziomu ochrony” dla przetwarzania danych osobowych, jaki obowiązuje w UE. Prosimy o tym pamiętać, zanim klikniesz w jakąkolwiek ofertę.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia cookie.

(c) YouTube

Filmy z YouTube zintegrowaliśmy z naszą ofertą online zgodnie z naszym uzasadnionym interesem (tj. zainteresowania optymalizacją naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). RODO). Mogą być przechowywane http://www.youtube.com i odtwarzane bezpośrednio z naszej strony. Materiały te są zintegrowane w „trybie rozszerzonej ochrony danych”, co oznacza, że żadne Twoje dane jako użytkownika nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz video. Dane, o których mowa w następnym akapicie, będą przekazywane tylko gdy będziesz odtwarzać filmy. Nie mamy wpływu na ten rodzaj przekazywania danych.

Gdy odwiedzasz stronę, YouTube uzyskuje Twój adres IP oraz informacje o tym, że odwiedziłeś odpowiednią podstronę naszej witryny. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube czy też nie. Jeśli jesteś zalogowana na konto Google, Twoje dane zostają przyporządkowane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz aby Twoje działania były przypisany do konta YouTube, najpierw się stamtąd wyloguj. YouTube przechowuje Twoje dane osobowe jako użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku lub projektowania swojej strony pod kątem popularności. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy zorientowanej na popyt i poinformowania innych użytkowników o Twoich działaniach na naszej stronie. Masz prawo sprzeciwu wobec tworzenia takich profili. Aby z niego skorzystać, skontaktuj się z YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube znajdziesz w polityce prywatności. Tutaj znaleźć można również dalsze informacje na temat praw i możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

(d) Google Maps

Na naszych stronach korzystamy z oferty Google Maps w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy (tj. interes w zakresie optymalizacji naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Pozwala to nam wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy, np. podczas korzystania z wyszukiwarki sklepów.

Gdy jesteś na naszej stronie, Google uzyskuje Twój adres IP oraz informacje o tym, że odwiedziłeś daną podstronę naszej witryny. Dzieje się tak niezależnie od tego, posiadasz konto użytkownika połączone z Google czy też nie. Jeśli jesteś zalogowana na konto Google, Twoje dane zostają powiązane bezpośrednio z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz aby Twoje dane były przypisane do konta w Google, najpierw się wyloguj. Google przechowuje Twoje dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku lub projektowania swojej strony internetowej pod kątem popularności. Taka analiza jest przeprowadzana głównie (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy zorientowanej na popyt i poinformowania innych użytkowników portalu o Twoich działaniach na naszej stronie. Masz prawo sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników. Aby z niego skorzystać, skontaktuj się z Google.

Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki znajdują się w jego polityce prywatności. Znajdziesz tam również treść odnośnie Twoich praw i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

(e) Google reCAPTCHA

Na tej stronie wykorzystujemy funkcję reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Ma ona na celu ochronę naszej strony przed atakami opartymi na najnowocześniejszej technologii, w szczególności w celu rozróżnienia, czy wpis jest dokonywany przez osobę fizyczną, czy też jest za pomocą maszyn i zautomatyzowanego przetwarzania. Usługa obejmuje przetwarzanie żądania internetowego, adresu IP, typu przeglądarki, języka przeglądarki, daty i godziny żądania oraz jednego lub kilku plików cookie, które mogą rozpoznać przeglądarkę użytkownika. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celu ustalania indywidualnej odpowiedzialności w Internecie, unikania nadużyć i spamu oraz ochrony naszej strony przed cyberatakami. W ramach korzystania z Google reCAPTCHA dane osobowe mogą być również przekazywane na serwery Google LLC. w USA oraz innym spółkom Google Group na całym świecie.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google znajdziesz pod adresem: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Z inspektorem ochrony danych Google skontaktuj się pod adresem: data-access-requests@google.com.

(f) Wtyczki społecznościowe Meta Platforms Ireland Limited i Google Ireland Limited

Nasze strony mogą korzystać z wtyczek społecznościowych Meta Platforms Ireland Limited (Irlandia).

Gdy użytkownik odwiedza stronę zawierającą taką wtyczkę i jest ona aktywowana, jego przeglądarka łączy się z dostawcą wtyczki, a zawartość jest ładowana z tych stron. W związku z tym Twoja wizyta na tej stronie może być monitorowana przez Meta Platforms Ireland Limited i Google Ireland Limited, nawet jeśli nie korzystasz aktywnie strony. Jeśli użytkownik ma konto na Facebooku lub Google, może skorzystać z takiej wtyczki społecznościowej i dzielić się treścią ze znajomymi. Nie mamy żadnego wpływu na zawartość wtyczek i przekazywanie informacji.

Meta Platforms Ireland Limited dostarcza szczegółowych informacji na temat zakresu, charakteru, celu i dalszego przetwarzania danych użytkownika pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Tutaj znajdziesz również dalsze informacje na temat swoich praw i możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności.

(g) Instagram

na naszej stronie są również wtyczki do sieci społecznościowej Instagram („Instagram”). Instagram jest usługą firmy Meta Platforms Ireland Limited (Irlandia). Wtyczkę Instagram można rozpoznać po ikonce „Instagram”. Jeżeli klikniesz w ikonę „Instagram”, będą zalogowanym do swojego konta Instagram, może zamieścić odnośnik do zawartości naszych stron na swoim profilu Instagram. Dzięki temu Instagram powiąże Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem. Pamiętaj, że nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Instagram. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy

(h) Commerce Connector

Treści Commerce Connector GmbH mogą być zintegrowane z naszą ofertą online. Robimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego interesu w zakresie uatrakcyjniania naszej witryny poprzez integrację treści podmiotów trzecich. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Commerce Connector: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

6. Ocena danych odnośnie użytkownika („śledzenie”) i użytkowania strony („re)targetowanie”)

(a) Ogólnie

Pragniemy jak najlepiej dostosować zawartość naszej strony do Twoich zainteresowań i udoskonalać nasze usługi. Wykorzystujemy tzw. technologie trackingowe do poznania preferencji użytkowania, zwłaszcza najpopularniejszych treści strony.

Aby móc dostosować nasz marketing internetowy (np. banery reklamowe) do Twoich zainteresowań, stosujemy tzw. technologie (re-)targetowania. Gdy odwiedzasz inne strony współpracujące z dostawcami tych technologii (re)targetingu, Twoje działania są śledzone i wykorzystywane w celu dostarczenia Ci informacji zgodnych z Twoimi zainteresowaniami.

Podczas korzystania z takich technologii cookie na naszej stronie oraz (w przypadku retargetingu) na stroniach podmiotów trzecich rejestrują Twoje zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Stosowane są wówczas losowe identyfikatory (tzw. identyfikatory cookie) oraz podobne technologie, które nie są kojarzone z Twoim nazwiskiem, adresem czy innymi informacjami, nawet jeśli są one nam znane (np. z istniejącego stosunku umownego), chyba że wyraziłeś na to zgodę.

(b) Google Analytics (basic version)

W celu zaprojektowania strony internetowej zgodnie z wymaganiami i ciągłej optymalizacji na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie, 1 lit. f) RODO, korzystamy z podstawowej wersji Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Ireland Limited. („Google”). Google Analytics wykorzystuje cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają nam analizę Twojego działania na stronie. Google będzie wykorzystywał te informacje w naszym imieniu do oceny Twoich działań na stronie oraz do sporządzania raportów dotyczących Twojej aktywności. Google przetwarza zebrane dane za pomocą „wersji podstawowej” Google Analytics wyłącznie na nasze zlecenie i do naszych celów. O ile dane zebrane za pomocą Google Analytics są wykorzystywane w technologiach reklamowych Google (np. Google Remarketing) i w tym przypadku są przetwarzane przez Google również na własne potrzeby lub na potrzeby osób trzecich, przetwarzanie to odbywa się tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na wykorzystanie takich technologii reklamowych na stronie.

Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Pozwala to na przetwarzanie adresów IP w formie skróconej, co oznacza, że adresy te nie mogą być przypisane konkretnym osobom. Można odmówić korzystania z cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że ogranicza to jednocześnie korzystanie z wszystkich funkcjonalności strony. Możesz uniemożliwić zbieranie przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, uzgodniliśmy z Google Ireland Limited tzw. standardowe klauzule umowne. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

(c) Narzędzia marketingowe Marketing

Korzystamy z produktów marketingowych Google (np. Search Ad, Display & Video 360) tylko za Twoją wyraźną zgodą, którą możesz zadeklarować, klikając „Zgadzam się” w banerze na temat cookie. Twoją zgodę przechowujemy na Twoim urządzeniu, abyś nie musiała każdorazowo wyrażać zgody podczas odwiedzin naszej strony, a także, ze względów prawnych, na naszych serwerach, wraz z adresem IP i czasem wizyty; usuniemy te informacje lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeśli wycofasz swoją zgodę. Google wykorzystuje dane osobowe do personalizacji reklam, a cookie mogą być wykorzystywane zarówno do personalizowanych, jak i niespersonalizowanych reklam. Więcej informacji znajdziesz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

(d) Content Square

Ta strona korzysta z technologii ContentSquare S.A.S. w celu gromadzenia, pod postacią pseudonimu, danych osoby odwiedzającej serwis - dla celów marketingowych oraz, dzięki cookie, w celu optymalizacji serwisu dla użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z serwisu internetowego są zazwyczaj przekazywane na serwer ContentSquare i tam przechowywane. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi ContentSquare. ContentSquare gwarantuje skrócenie Twojego adresu IP.

Możesz zapobiec zapisywaniu Twoich cookie poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania swojej przeglądarki; pamiętaj jednak, że w takim przypadku możesz ograniczyć sobie korzystanie ze wszystkich funkcjonalności strony.

(e) Tealium

Tealium Audience Stream. Na naszej stronie korzystamy z „Tealium Audience Stream”, usługi Tealium Inc. z siedzibą w Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Wielka Brytania (Tealium), przetwarzającej dane, z których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów, mogące śledzić osobę na różnych urządzeniach. Zbierane są na przykład następujące informacje: oglądane i klikane reklamy, artykuły, liczba odwiedzających, temat strony itp.

Podstawą prawną jest Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 zdanie, 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz również sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu takich danych za pośrednictwem http://tealium.com/privacy/.

Tealium iQ (Tag Management System) Niniejsza strona wykorzystuje Tag Management System (TMS), usługę świadczoną przez Tealium Inc. z siedzibą w Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Wielka Brytania (Tealium), do dynamicznego dostosowywania niektórych swoich obszarów. TMS jest niezbędny do świadczenia naszych usług i dlatego nie może być dezaktywowany. Czas działania cookie to 12 miesięcy. Podstawą prawną jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, a mianowicie realizacja naszych celów biznesowych.

(f) Pinterest

W ramach naszej oferty online, tzw. „Pinterest Tag” (indywidualny skrót kodu) firmy Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA, („Pinterest”) jest zintegrowany z naszą stroną internetową na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie, 1 lit. f) RODO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie analizy i optymalizacji naszej oferty online, a także w związku z wykorzystywaniem kampanii za pośrednictwem Pinterest. Jeśli użytkownik Pinterestu zobaczy lub kliknie na reklamę, śledzone są dalsze działania i grupy docelowe, które wykazały zainteresowanie. Korzystając z tych informacji, możemy zapewnić, że reklamy Pinteresta są wyświetlane tylko tym użytkownikom Pinteresta, którzy już wykazali zainteresowanie naszymi usługami i że są one zgodne z potencjalnym zainteresowaniem użytkownika. Dane te pomagają nam zmierzyć konwersję każdej kampanii. Dane te są wykorzystywane do celów statystycznych i pomagają nam w optymalizacji kampanii.

Zebrane dane nie pozwalają na wyciągnięcie żadnych wniosków co do tożsamości danego użytkownika. Gromadzone są dane dotyczące informacji o urządzeniu, używanym systemie operacyjnym, adresie IP urządzenia, czasie połączenia, rodzaju i zawartości kampanii, reakcji na daną kampanię oraz identyfikatorów urządzeń składających się z poszczególnych cech urządzenia. Dzięki temu możemy rozpoznać Twoje urządzenie na naszej stronie.

Dane są przechowywane zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, a następnie automatycznie usuwane. Jeśli zalogujesz się na swoje konto Pinterest po odwiedzeniu naszej strony lub odwiedzasz naszą stronę po zalogowaniu, możliwe, że dane te będą przechowywane i przetwarzane przez Pinterest. Pinterest może powiązać te dane z Twoim kontem Pinterest i wykorzystać je również do własnych celów reklamowych. Więcej informacji w Polityce prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. W każdej chwili można zapobiec takiemu konkretnemu przetwarzaniu danych, dezaktywując odpowiednie ustawienia https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data w sekcji „Dostosowanie” na swoim koncie Pinterest lub klikając na Rezygnuję.

(g) Trade Desk

Korzystamy z technologii retargetowania firmy The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close, London, EC1A 7BL, Wielka Brytania („Trade Desk”). Ta funkcja służy do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach odwiedzającym stronę w ramach sieci reklamowej Trade Desk. Jeśli zgoda została udzielona za pośrednictwem banera cookie, podczas odwiedzania naszej strony, Twoja przeglądarka będzie przechowywać cookie i podobne technologie, które pozwalają na rozpoznanie Cię, gdy odwiedzasz strony będące częścią sieci reklamowej Trade Desk. Strony te mogą następnie wyświetlać reklamy związane z treściami przeglądanymi wcześniej na stronach przy użyciu technologii retargetingu Trade Desk. Zgodnie z własnymi informacjami, Trade Desk zbiera w tym procesie dane w formie pseudonimów.

Jeśli nadal nie chcesz używać funkcji ponownego targetowania, możesz ją wyłączyć. Pamietaj, że dezaktywację należy przeprowadzić oddzielnie dla każdej przeglądarki lub urządzenia, korzystając z jednej z następujących metod: (i) poprzez ikonę AdChoices na banerze reklamowym, (ii) poprzez https://www.youronlinechoices.com, (iii) bezpośrednio w Trade Desk https://www.adsrvr.org, (iv) dla aplikacji mobilnych: https://www.networkadvertising.org/mobile-choice i https://www.aboutads.info/choices. Na naszej stronie w lewym dolnym rogu znajduje się mała ikona plików cookie, która umożliwia zmianę ustawień plików cookie w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat technologii retargetowania Trade Desk, polityki prywatności Trade Desk i opcji rezygnacji znajdziesz na stronie: https://www.thetradedesk.com/us/privacy.

(h) Dynamic Yield

Korzystamy z usług Dynamic Yield Ltd. (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, Anglia, RG7 1NT). Dzięki narzędziu do rekomendacji Dynamic Yield nasza oferta internetowa jest optymalizowana na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, aby przekształcić Twoją wizytę na stronie w spersonalizowaną obsługę dzięki spersonalizowanym rekomendacjom i treściom. Używamy przeglądanych przez Ciebie treści strony, aby polecić równoważne lub powiązane tematycznie produkty lub inne treści istotne dla Ciebie.

Dynamic Yield gromadzi informacje na temat Twoich działań związanych z użytkowaniem strony w formie pseudonimów. Wykorzystuje cookie, które przechowują informacje pod losowo wygenerowanym identyfikatorem (pseudonimem). Twoje adresy IP będą przechowywane wyłącznie anonimowo. W związku z tym nie jest możliwe powiązanie bezpośrednio z Tobą.

Zgodę udzieloną w związku z korzystaniem z Dynamic Yield można w dowolnym momencie wycofać, odznaczając kategorię „Personalizacja cookie”. Wycofaj tutaj: Ustawienia cookie. Więcej informacji na temat technologii śledzenia znajdziesz pod następującym linkiem: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/.

Oceniamy dane głównie w następujących celach:

Przeprowadzanie porównań wydajności lub rentowności naszych stron internetowych, liczenie odwiedzających, śledzenie świadomości wyświetlanych reklam, programów partnerskich, treści medialnych lub specjalnych kampanii, pomiar obszarów strony szczególnie atrakcyjnych, ocena pochodzenia użytkowników online w celu optymalizacji naszej oferty

(i) Interaktywny asystent cyfrowy (Zoovu)

Witryna oferuje pomoc Interaktywnego asystenta cyfrowego. Usługa jest świadczona przez Zoovu (Niemcy) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlin, Niemcy. Korzystamy z tego narzędzia na własną odpowiedzialność i zawarliśmy z Zoovu umowę o ochronie prywatności, zgodnie z którą dane naszych klientów mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji, nie mogą być udostępniane osobom trzecim i muszą być odpowiednio chronione technicznie.

 • Jeśli wyrazisz zgodę na korzystanie z tej usługi za pośrednictwem bannera śledzącego, zbieramy następujące dane dotyczące korzystania z niej:

 • Dane użytkowe: (usługi asystenta cyfrowego, odpowiedzi na pytania, nawigacja, zalecenia dotyczące produktu, zakup)

 • Przeglądarka / system operacyjny / wykorzystywane urządzenie

 • Źródło odniesienia

Zebrane dane dotyczące użycia (za pomocą identyfikatora cookie) są wykorzystywane w celu usprawnienia obsługi asystenta cyfrowego, w celach technicznych oraz w celu poprawy jakości usług. Twój adres IP nie jest zbierany. W związku z czym nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika na podstawie użytego identyfikatora.

Jeśli nie wyrazisz na to zgody, np. za pośrednictwem bannera śledzącego, ustawione zostaną tylko te pliki cookie, które są niezbędne do świadczenia usługi, ale nie będzie możliwe śledzenie użytkowania w sposób opisany powyżej.

(j) Bazaarvoice

Ponadto korzystamy z usług świadczonych przez firmę Bazaarvoice Inc. z Austin w Stanach Zjednoczonych, aby zapewnić ocenę funkcjonalności i oszacować wynik. Ocena jest dobrowolna i można ją przeprowadzić podając pseudonim. Nie trzeba podawać danych osobowych. Korzystamy również z innych funkcji Bazaarvoice: By odszukiwać zamieszczone w mediach społecznościowych treści, które nas dotyczą, aby sprawdzić, czy pewne treści warto tam udostępniać, aby skontaktować się z autorami postów oraz udostępnić treści i zintegrować je z naszą obecnością w mediach społecznościowych. Nasz usługodawca, Bazaarvoice, może również przetwarzać Twoje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych. W tym zakresie zawarliśmy ze spółką Bazaarvoice standardowe klauzule dotyczące ochrony danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Bazaarvoice znajdziesz w Informacji o ochronie prywatności https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

(k) Linkster

Na tej stronie wykorzystujemy technologię śledzenia Linkster GmbH, Colonnaden 5, 20354 Hamburg do pomiaru, wizualizacji i fakturowania wniosków w ramach partnerstwa i kanałów reklamowych.

Jeśli wyraziłeś zgodę za pośrednictwem banera cookie, pliki cookie są ustawiane w Twojej przeglądarce i odczytywane w momencie transakcji. Przesłane informacje zawierają adres URL strony, na którym umieszczany jest materiał reklamowy (adres URL odsyłacza), identyfikator przeglądarki urządzenia (w tym informacje o typie urządzenia i systemie operacyjnym), adres IP urządzenia (ten adres IP jest przez nas szyfrowany przed przechowywaniem), nagłówek HTTP (pakiet danych przesyłany automatycznie przez przeglądarkę użytkownika wraz z różnymi informacjami technicznymi), czas złożenia wniosku oraz, jeśli były wcześniej przechowywane w urządzeniu, cookie z ich treścią. W razie potrzeby, zapisane punkty kontaktu można skompilować w łańcuchu sekwencji (ścieżka użytkownika). W przypadku żądania działania numer zamówienia i wartość koszyka zamówienia są zazwyczaj przesyłane i zapisywane przez nas. Ponadto można przesyłać i zapisywać następujące wartości: Numer konta, informacje o nowym kliencie, wiek i płeć oraz informacje podane w ankiecie dla klienta.

Zbieranie i przetwarzanie danych monitorowania można również dezaktywować, klikając ten link: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do.

Przeglądanie danych: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do.

Podstawą prawną naszego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie, 1 lit. a) RODO.

(l) Snapchat

Na naszej stronie internetowej używamy „Snapchat Pixel” firmy Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, USA („Snapchat”). Jeśli wyraziłeś zgodę za pośrednictwem banera cookie, będzie on śledzić Twoje zachowanie w celu oceny skuteczności reklam Snapchat do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizacji środków reklamowych. Dane są przechowywane i przetwarzane przez firmę Snapchat w taki sposób, aby możliwe było ich połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a firma Snapchat może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie własną polityką użytkowania danych. Można umożliwić firmie Snapchat i jej partnerom wyświetlanie reklam na Snapchat i poza nią. Te operacje przetwarzania mają miejsce wyłącznie po udzieleniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Snapchat https://www.snap.com/en-GB/privacy/privacy-policy.

(m) Narzędzia biznesowe i Menedżer reklam Facebooka, udostępnianie danych

Korzystamy z narzędzi biznesowych Facebooka i menedżera reklam Facebooka, które są dostarczane przez firmę Meta Platforms Ireland Limited (Irlandia). Pozwalają nam one określić, kiedy i gdzie reklamy powinny być umieszczane na Facebooku, Instagramie i stronach internetowych oraz śledzić skuteczność naszych kampanii reklamowych. W tym kontekście ujawniamy tzw. „dane wydarzenia” aby połączyć nasze kampanie reklamowe ze zgodą udzieloną przez Ciebie za pośrednictwem banera plików cookie, art. 6 ust. 1 zdanie, 1 lit. f) RODO. Dane te są udostępniane w formie zaszyfrowanej. Obejmują one w szczególności Twój adres e-mail, kod pocztowy i miasto.

Podmioty zewnętrzne, w tym Meta Platforms Ireland Limited, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie przechowywania danych za pośrednictwem Narzędzi biznesowych Facebook w celu rejestrowania lub uzyskiwania informacji z naszych i innych witryn internetowych, a następnie wykorzystywać te informacje do dostarczania rozwiązań pomiarowych i targetowania reklam.

(n) Retargeting firmy Meta Platforms Ireland Limited (Website Custom Audience)

Z tą stroną zintegrowany jest piksel Meta Platforms Ireland Limited (piksel niestandardowej grupy odbiorców witryny). Jeśli wyraziłaś/łeś odpowiednią zgodę, piksel ten zbiera informacje o korzystaniu ze strony (np. informacje o oglądanych przedmiotach) przez nas i Meta Platforms Ireland Limited na zasadzie współodpowiedzialności i przekazuje je do Meta Platforms Ireland Limited. Informacje te mogą być powiązane z Twoją osobą z wykorzystaniem innych danych, które Meta Platforms Ireland Limited przechowuje na Twój temat, na przykład ze względu na posiadanie konta w sieci społecznościowej „Facebook”. Na podstawie informacji zebranych za pomocą piksela, reklamy związane z naszymi ofertami mogą być wyświetlane na Twoim koncie Facebook (retargetowanie). Informacje zebrane za pomocą tego piksela mogą być również agregowane przez Meta Platforms Ireland Limited, zaś te mogą być wykorzystywane przez Meta Platforms Ireland Limited do własnych celów reklamowych oraz do celów reklamowych stron trzecich. Na przykład Meta Platforms Ireland Limited może na przykład określić pewne zainteresowania na podstawie Twoich wyszukiwań na stronie i może te informacje wykorzystać do reklamowania ofert stron trzecich. Meta Platforms Limited może również łączyć informacje zebrane za pomocą piksela z innymi informacjami, które Meta Platforms Ireland Limited zebrała na Twój temat za pośrednictwem innych witryn lub w związku z korzystaniem z sieci „Facebook”, tak aby Twój profil mógł być przechowywany w Meta. Profil może być wykorzystywany do celów reklamowych. Meta Platforms Ireland Limited ponosi wyłączną odpowiedzialność za przechowywanie i dalsze przetwarzanie wyświetlanych danych śledzenia zebranych za pośrednictwem niestandardowego piksela odbiorców używanego na tej stronie. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie, 1 lit. f) RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych w Meta Platforms Ireland Limited, kliknij tutaj: https://www.facebook.com/policy.php. Znajdziesz tu też informacje na temat sposobu dochodzenia swoich praw (np. prawa do usunięcia danych) w odniesieniu do Meta Platforms Ireland Limited. Możesz wycofać zgodę na przekazywanie danych do Meta Platforms Ireland Limited korzystając z piksela na tej stronie internetowej pod adresem https://www.youronlinechoices.com/.

(o) Twitter

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na tej stronie. Funkcje te są dostarczane przez Twitter International Limited (Irlandia) („Twitter”). Za pomocą Twittera i funkcji „Retweet” strony, które odwiedzasz, są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Podczas tego procesu dane są również przesyłane do Twittera. W tym celu Twoja przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera i przekazuje dane do Twittera. Zaznaczamy, iż nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Twittera.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy. Możesz zmienić ustawienia prywatności na Twitterze tutajhttps://twitter.com/account/settings.

(p) TikTok

Na stronie korzystamy z piksela firmy TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia, wraz z TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, Londyn, WC2B 6NH, Wielka Brytania). Jest to kod, który wdrożyliśmy na naszej stronie. Z pomocą tego kodu, jeśli wyrazisz zgodę, zostanie ustanowione połączenie z serwerami TikTok podczas wizyty na naszej stronie, aby śledzić Twoje zachowanie na stronie. Dane osobowe, takie jak adres IP i inne informacje, np. identyfikator urządzenia, typ urządzenia i system operacyjny, mogą być również przesyłane do TikTok. TikTok wykorzystuje adresy e-mail lub inne dane logowania lub dane urządzenia do identyfikacji użytkowników i przypisywania ich działań do konta użytkownika TikTok.

TikTok wykorzystuje te dane do wyświetlania użytkownikom spersonalizowanych reklam oraz do tworzenia profili użytkowników na podstawie zainteresowań. Zebrane dane będą wykorzystywane przez nas wyłącznie w ramach pomiaru skuteczności wyświetlanych reklam.

W założeniu, Twoje dane będą przetwarzane na terenie UE lub EOG. W tym celu zawarto z TikTok odpowiednią umowę o ochronie danych. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do krajów spoza UE lub EOG, TikTok ustala tzw. standardowe klauzule umowne, chyba że dane osobowe są przekazywane do krajów, w których Komisja Europejska zatwierdziła istniejący poziom ochrony.

Politykę prywatności TikTok znajdziesz tutaj: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea.

(q) Narzędzia biznesowe i Menedżer reklam TikTok, udostępnianie danych

Korzystamy również z narzędzi biznesowych i menedżera reklam TikTok od TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia. Pozwalają nam one określić, kiedy i gdzie zamieszczać reklamy oraz śledzić skuteczność naszych kampanii. W tym celu i za zgodą użytkownika wyrażoną za pośrednictwem naszego banera cookie, zgodnie z art. 6 ust. 1zdanie 1 lit. f) RODO udostępniamy tak zwane „dane zdarzeń” dla targetowania naszych kampanii. Dane te są udostępniane w formie zaszyfrowanej. Obejmują one w szczególności Twój adres e-mail, kod pocztowy i miasto.

Podmioty zewnętrzne, w tym narzędzia biznesowe TikTok, mogą wykorzystywać cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie przechowywania przez TikTok Technology Limited w celu rejestrowania lub uzyskiwania informacji z naszych i innych stron, a następnie wykorzystywać je do dostarczania rozwiązań i targetowania reklam.

7. My w mediach społecznościowych, influencerzy

Mamy profile firmowe w serwisach społecznościowych jak Facebook i Instagram, do których linkujemy z naszej strony. Przy dostępie do poszczególnych sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych poszczególnych operatorów, na które nie mamy wpływu. W przypadku takiego dostępu dane mogą być również przetwarzane poza UE. Wraz z Meta Platforms Ireland Limited jesteśmy „współ-administratorami” pewnych danych na Facebook. Treść naszej polityki prywatności dostarczy Ci więcej informacji.

Informacje o ochronie danych w odpowiednich sieciach dotyczą działań influencerów korporacyjnych cosnova.

8. Twoje prawa jako podmiotu

(a) Prawo dostępu do informacji

Masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie, w jakim dotyczą one Ciebie, oraz uzyskać je na żądanie w dowolnym momencie zgodnie z art. 15 RODO. W tym celu można złożyć wniosek pocztą lub mailem na podany adres kontaktowy.

(b) Prawo do korekty danych osobowych

Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jeśli są one nieprawidłowe. W tym celu skontaktuj się z nami pod podanym adresem.

(c) Prawo do usunięcia danych

Na warunkach opisanych w art. 17 RODO masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych. Warunki te przewidują w szczególności prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane, jak również w przypadkach nielegalnego przetwarzania, wycofania lub istnienia obowiązku ich usunięcia na mocy prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Aby skorzystać z tego prawa skontaktuj się z nami pod podanym adresem.

(d) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO. Prawo to przysługuje zwłaszcza w przypadku sporu między użytkownikiem a nami odnośnie prawidłowości danych osobowych, przez okres wymagany do sprawdzenia ich prawidłowości oraz w przypadku, gdy użytkownik zażąda ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia, jeśli istnieje prawo do ich usunięcia; także, gdy dane nie są już potrzebne do celów, które realizujemy, ale są potrzebne użytkownikowi do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, a także w przypadku, gdy skuteczne wniesienie sprzeciwu jest nadal sporne między nami a użytkownikiem. Aby skorzystać z tego prawa skontaktuj się z nami pod podanym adresem.

(e) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania od nas danych osobowych, które nam udostępniłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, zgodnie z art. 20 RODO. Aby skorzystać z tego prawa skontaktuj się z nami pod podanym adresem.

(f) Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które odbywa się między innymi na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e) lub f) RODO zgodnie z art. 21 RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

(g) Prawo do wycofania zgody (w przypadku udzielenia zgody)

Masz prawo wycofać zgody udzielone zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

(h)Prawo do wniesienia skargi

Masz również prawo do kierowania skarg do organów nadzorujących ochronę danych. Naszym właściwym organem nadzorczym jest:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (Heski Komisarz ds Ochrony Danych)
Gustav Stresemann Ring 1, 65189 Wiesbaden,Niemcy
Skrzynka pocztowa 31 63, 65021 Wiesbaden,Niemcy
Telefon: +49 611 14080
Faks: +49 611 1408 – 900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
Strona: http://www.datenschutz.hessen.de

9. Aktualizacja Polityki prywatności

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności: marzec 2022r. Zmiany w naszej ofercie mogą skutkować aktualizacją Polityki prywatności. Dlatego prosimy o regularne sprawdzanie treści Polityki prywatności. Poinformujemy Cię również, gdy tylko Twoja współpraca (np. zgoda) lub inne indywidualne powiadomienie stanie się konieczne w wyniku zmian.

10. Użyte cookie

Cookie NameSample ValueExpireTypeDomainVendor
IDEAHWqTUk-L6gNg3tIkP8MCQJ_VnBDyhJpNh9BY1KlU7QhIkebdElvKPs7ZMch_XGetM8390 daysMarketing*.doubleclick.netGoogle Ads
test_cookieCheckForPermission15 minutesMarketing*.doubleclick.netGoogle Ads
_pinterest_ct_ua"TWc9PSZwbHJyVXhadGpLTFFRckpxbS9UTEJaalpubGRYM1ExYWUzYUNUc3F3a0lseHRuaWVMRU8wVXRDUjBnZm14VVJCeExRMXFNL1FSNVpQTTVpN2lUVlNua3k3TTd0MEpHaHdnNDNkM2F6dCswST0mTEpmbXBXd2ZBNWFVbDVoUjJiUlN2T0pncVlvPQ=="365 daysSocial media*.pinterest.comPinterest Inc.
sc_atv2H4sIAAAAAAAAAE3GwQ0AIAgEsIlIQA8CbiOoUzi8X/tqJBRZi6ymEBofio6i45a+psTOugIeYupo4dD7lR/onH0FQAAAAA==390 daysSocial media*.snapchat.comSnap Group Limited
BVBRANDIDa68f1c40-218a-4ff9-a78b-14d85394aaa1365 daysPreferencescatrice.euBazaarvoice
BVBRANDSID09f0555f-b37b-460d-89c9-0bb677f9961930 minutesPreferencescatrice.euBazaarvoice
NoCookienullSession[-unknown-]catrice.eu[unknown]
_cs_c1395 days, 10 hoursMeasurementcatrice.euContentSquare S.A.S.
_cs_id728ee3cb-c1a9-afdb-9e00-7eea6d5a1300.1604131690.1.1604131690.1604131690.1.1638295690917.Lax.0395 days, 10 hoursMeasurementcatrice.euContentSquare S.A.S.
_cs_root-domain1SessionMeasurementcatrice.euContentSquare S.A.S.
_cs_s1.130 minutesMeasurementcatrice.euContentSquare S.A.S.
_dy_c_exps30 daysPreferencescatrice.euDynamic Yield
_dy_csc_sest40 minutesPreferencescatrice.euDynamic Yield
_dy_df_geoUnited%20Kingdom..30 daysPreferencescatrice.euDynamic Yield
_dy_geoGB.EU.GB_.GB__30 daysPreferencescatrice.euDynamic Yield
_dy_soct1039939.1089874.1610632478365 daysPreferencescatrice.euDynamic Yield
_dy_toffset030 daysPreferencescatrice.euDynamic Yield
_dycnstdg30 daysPreferencescatrice.euDynamic Yield
_dycstdk.m.f.ws.30 daysPreferencescatrice.euDynamic Yield
_dyfs1610632478611SessionPreferencescatrice.euDynamic Yield
_dyid-687249207197903741030 daysPreferencescatrice.euDynamic Yield
_dyjsession3f27cf697fa783cdc22ac4a921ec28cd30 minutesPreferencescatrice.euDynamic Yield
_fbpfb.1.1604131691233.189450431190 daysSocial mediacatrice.euFacebook (Meta)
_gaGA1.2.1860452225.1599720545730 days, 26 minutesMeasurementcatrice.euGoogle Analytics
_gac_UA-*1.1633720277.EAIaIQobChMI9Jj947-78wIVCttRCh2hpANJEAAYASAAEgIrGfD_BwE90 daysMeasurementcatrice.euGoogle Analytics
_gat_*1SessionMeasurementcatrice.euGoogle Analytics
_gcl_au1.1.1395885723.159972054590 days, 26 minutesSocial mediacatrice.euGoogle Tag Manager
_gcl_awGCL.1658470897.Cj0KCQjw8uOWBhDXARIsAOxKJ2GLUFP8FlCUXOwKFqkV5b5pFPj4hY1y8GG0htIZ-qkr1grmmAezDkUaAtiyEALw_wcB90 daysMarketingcatrice.euGoogle Ads
_gd[Timestamp]_gd1658436918057Session[-unknown-]catrice.eu[unknown]
_gidGA1.2.268002212.15997205451 days, 26 minutesMeasurementcatrice.euGoogle Analytics
_pin_unauthdWlkPVpHTmpOamswT0RFdFkyVXlNUzAwWW1WbExUZ3lOVGN0WlRkaFl6YzBOVFUzT0RKbA365 daysSocial mediacatrice.euPinterest Inc.
_scida35565dc-4780-4999-affb-5739f7ff3371395 days, 16 hours, 19 minutesSocial mediacatrice.euSnap Group Limited
_tt_enable_cookie1390 daysSocial mediacatrice.euTikTok
_ttp81ec2cf9-d5fb-42e8-9ec6-04a294fd447b390 daysSocial mediacatrice.euTikTok
dy_fs_pagetester.catrice.eu%2Fhome%3Fpage%3Dhome%26qr_country%3Dna%26cos%3D0%26country%3Dde%26city%3Dliederbach%26planogram_id%3D711990%26product_id%3Dna%26product_category%3Dna%26product_subcategory%3Dna%26content%3Dna%26tool%3Dna%26via%3Dna%26data_source%3D05zwl9SessionPreferencescatrice.euDynamic Yield
ipabSession[-unknown-]catrice.eu[unknown]
utag_mainv_id:01757db3072900185ad933d965b102079001a07100c30365 daysMeasurementcatrice.euTealium Inc.
utm_source_cookiestylightSession[-unknown-]catrice.eu[unknown]
__cmpcccx*aBPcgHVngAABQAXABgFIQAA6 days, 3 hours, 45 minutesFunctionconsentmanager.netconsentmanager
__cmpconsent*BPcgF7APcgF7AAfIPBENDXAAAAAAAA14 daysFunctionconsentmanager.netconsentmanager
DYID-4093771161973186961365 daysPreferencesdynamicyield.comDynamicYield
X-AB0d6e407936704bd380072f5891d28b0e1 daysSocial mediasc-static.netSnap Group Limited
TAPIDsainsburys/groceries>016532c93c1c000e4e82921d14b403077001d06f00c30365 daysMeasurementtealiumiq.comTealium Inc.
_ttp2CGV9T6TQ05LKLITNFSk2WdfdvQ390 daysSocial mediatiktok.comTikTok
BVImplmain_site12315SessionPreferenceswww.catrice.euBazaarvoice
CSLocalStorageTestCSLocalStorageTestPersistentMeasurementwww.catrice.euContentSquare S.A.S.
__cmpcccu*aBPXSrsXAAgAzAQAACAAcABYAE4ALgAwABoAGIANAAggBIAEOAWYBxIEUAP3gnoAFKj_WqBaoi1SVyEXIUug4APersistentFunctionwww.catrice.euconsentmanager
__cmpcccu*aBPXSrsXAAgAzAQAACAAcABYAE4ALgAwABoAGIANAAggBIAEOAWYBxIEUAP3gnoAFKj_WqBaoi1SVyEXIUug4ASessionFunctionwww.catrice.euconsentmanager
__cmpconsent*BPXSrsaPXSrsaAfUGBDEDXAAAAAvOAUAAUABUADIAHAAQAAqABaADQAIwATAAtgCEAEQAI4AUgA8gB-gFmAQUAvMPersistentFunctionwww.catrice.euconsentmanager
__cmpconsent*BPXSrsaPXSrsaAfUGBDEDXAAAAAvOAUAAUABUADIAHAAQAAqABaADQAIwATAAtgCEAEQAI4AUgA8gB-gFmAQUAvMSessionFunctionwww.catrice.euconsentmanager
__test__*__test__Persistent[-unknown-]www.catrice.eu[unknown]
_cs_same_siteTest%20same%20siteSessionMeasurementwww.catrice.euContentSquare S.A.S.
_dy_att_exps1089488100354820::0:1612360295587:76637:76637:1:0:0100412099:100244154276637:1612360295590Persistent[-unknown-]www.catrice.eu[unknown]
_dy_c_expsPersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dy_c_expsSession[-unknown-]www.catrice.eu[unknown]
_dy_csc{"_pv":1,"_ses":1,"firstpv":{"ts":1612360295571,"ses":1,"pv":1},"lastevent_new_user":{"ts":161236029PersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dy_csc_ses9ko5oebhtebvhzox83l8g1n77zvvqm5oPersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dy_device{"brand":"Apple","type":"desktop"}PersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dy_df_geoUnited Kingdom..PersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dy_soct1078574.1219365.1642763994PersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dy_soctSession[-unknown-]www.catrice.eu[unknown]
_dy_toffset-1PersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dy_tsrcDirectPersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dy_weather_9878434[]PersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dyaud_nchc1114981*10222720@1.10222721@1.10522408@1**1038522@1.1038523@1.1038524@1.1058422@1.1114966@1.1114971@PersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dyaud_page*2021-02-03*0PersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dycnstdgPersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dycstdk.w.c.ws.Persistent[-unknown-]www.catrice.eu[unknown]
_dycstSessionPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dyexps1021967100236369::0:1612360295596:76637:76637:2:3:0100127588:100065267076637:1612360295597##1089PersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dyfsSessionPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
_dyid-7025614540912285081PersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
basket{"ownerJwt":"Bearer eyJfdiI6IjEiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJfdiI6IjEiLCJleHAiOjE2NDI3NjUPersistent[-unknown-]www.catrice.eu[unknown]
dy_fs_pagewww.catrice.eu/de/produkte/teint/foundation-finder/hd-liquid-coverage-foundation-zid7598280001?catalPersistentPreferenceswww.catrice.euDynamic Yield
tealium_timing{"domain":"www.catrice.eu","pathname":"/de/","query_string":"","timestamp":1604131750009,"dns":0,"coPersistentMeasurementwww.catrice.euTealium Inc.
tealium_va{"metrics":{"15":1,"21":1,"22":6,"28":1,"29":1},"dates":{"23":1604131690000},"properties":{"17":"httPersistentMeasurementwww.catrice.euTealium Inc.
tealium_va_cosnova_main{"metrics":{"15":1,"21":1,"22":6,"28":1,"29":1},"dates":{"23":1604131690000},"properties":{"17":"httPersistentMeasurementwww.catrice.euTealium Inc.
tealium_va_update1PersistentMeasurementwww.catrice.euTealium Inc.
wishlist{"id":"c135d1f14f451e801323950836","products":[],"ownerJwt":"Bearer eyJfdiI6IjEiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsPersistent[-unknown-]www.catrice.eu[unknown]
Wypróbuj

Wybierz jedną z kategorii powyżej, aby wypróbować produkt. Tutaj znajdziesz także przegląd wybranych przez siebie produktów i stworzonego wyglądu.